BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Twee bestuursleden met activistisch hart gezocht voor het bestuur van de Vereniging Bond Precaire Woonvormen.

De BPW is een actieve vereniging en grassroots organisatie en werkt veel in (lokale) werkgroepen. Als vereniging behoort er ook een bestuur te zijn. Dat bestuur bestaat uit 7 door de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden. Daarvoor zoekt de vereniging 1 nieuwe penningmeester. Het bestuur vergadert  5 keer per jaar en is verantwoordelijk voor de groei en continuïteit van de vereniging. (o.a. beleid, planning (actieplan), begroting en jaarrekening). Bestuurslid penningmeester De functie die vrijkomt is die van bestuurslid penningmeester. Voor deze functie is het gewenst dat je wat ervaring en belangstelling hebt voor de financiële kant en fondsenwerving van een vereniging

Lees verder...

VACATURE: BPW zoekt projectleider

Om het actieplan ‘Samen kracht opbouwen’ te kunnen realiseren, zoeken we iemand die fondsen kan werven op projectbasis en daarna de projecten kan uitvoeren in samenwerking met o.a. leden.

Lees verder...

Twee bestuursleden met activistisch hart gezocht voor het bestuur van de Vereniging Bond Precaire Woonvormen.

Twee bestuursleden met activistisch hart gezocht voor het bestuur van de Vereniging Bond Precaire Woonvormen. De BPW is een actieve vereniging en grassroots organisatie en werkt veel in (lokale) werkgroepen. Als vereniging behoort er ook een bestuur te zijn. Dat bestuur bestaat uit 7 door de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zijn er in juni 2 leden aftredend. Daarvoor zoekt de vereniging 2 nieuwe bestuursleden. Het bestuur vergadert 4 a 5 keer per jaar en is verantwoordelijk voor de groei en continuïteit van de vereniging. (o.a. beleid, planning (actieplan), begroting en jaarrekening). Algemeen bestuurslid en bestuurslid

Lees verder...

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL