BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Leegstandwet

Corporaties omzeilen massaal de huurwetgeving door te koop staande huurwoningen toch langdurig antikraak te verhuren.

Corporaties omzeilen massaal de huurwetgeving door te koop staande huurwoningen toch langdurig via de antikraakconstructie te verhuren. Dit terwijl tijdelijke verhuur van te koop staande woningen onder de Leegstandwet helemaal niet mag. Corporaties hebben namelijk wel degelijk de mogelijkheid om normaal te verhuren. Ondertussen zetten corporaties een steeds groter deel van ons bezit te koop …

Corporaties omzeilen massaal de huurwetgeving door te koop staande huurwoningen toch langdurig antikraak te verhuren. Lees verder »

Nieuwe Leegstandwet op 1 juli van kracht.

Op 18 juni is de vernieuwde leegstandwet aangenomen, deze wet is per 1 juli van kracht. De vernieuwde leegstandwet drijft mensen met een moeilijke positie op de woningmarkt in langdurige precaire woonvormen zonder huurbescherming. De BPW stuurde daarom eerder een aantal brieven naar de 2e kamer. Sta jij op straat na een tijdelijk en precair …

Nieuwe Leegstandwet op 1 juli van kracht. Lees verder »

Strijd leidt tot succes! Tijdelijke verhuur in plaats van anti-kraak.

Op 26 maart heeft de 2e kamer ingestemd met een aantal wijzigingen in de Leegstandswet die toepassing van tijdelijke verhuurconstructies een stuk makkelijker maakt. De BPW is niet blij met deze verruiming en flexibilisering van de leegstandwet. Toch zit er ook een succes aan vast. Er werden tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 12 amendementen …

Strijd leidt tot succes! Tijdelijke verhuur in plaats van anti-kraak. Lees verder »

BPW stuurt brief naar de 2e kamer over aanpassingen van de Leegstandwet en start onderzoek naar tijdelijke woonvormen.

Op 14 November heeft de Bond Precaire woonvormen een brief gestuurd naar de 2e kamer over de voorgestelde wijzigingen in de Leegstandwet (wetsvoorstel 33436) en de inzet van verschillende vormen van tijdelijke verhuur. Tevens hebben wij enkele vragen die wij hebben m.b.t het wetsvoorstel, die tot op heden onbeantwoord zijn gebleven, toegevoegd. Brief Bond Precaire …

BPW stuurt brief naar de 2e kamer over aanpassingen van de Leegstandwet en start onderzoek naar tijdelijke woonvormen. Lees verder »

Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?

Stapje voor stapje wordt de Leegstandwet verruimd. Eerst van 3 naar 5 jaar, en nu wordt het onder omstandigheden zelfs mogelijk om een gebouw voor 10 jaar tijdelijk te verhuren (wetsvoorstel 33436). Het ironische is dat in de memorie van toelichting te lezen is dat “wordt gewaarborgd dat geen uitholling van de huur(prijs)bescherming optreedt in …

Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan? Lees verder »

Wetsvoorstel tot aanpassing van de Leegstandwet

Binnenkort word het wetsvoorstel tot verruiming en flexibilisering van de Leegstandwet in de Tweede Kamer behandeld. Op 7 maart 2012 stuurde de BPW al een brief naar de Tweede Kamer om haar in te lichtten over ons standpunt.  Hieronder kan je deze brief lezen. Binnenkort volgt meer informatie over tijdelijke verhuur en dit wetsvoorstel. Geacht Tweede …

Wetsvoorstel tot aanpassing van de Leegstandwet Lees verder »

nl_NLDutch