BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Over de bond

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) is een vereniging die strijd voor het recht op wonen en de stad. Dit doen we door op te komen voor de woonrechten van mensen die tijdelijk, onzeker of te duur wonen. Huurders hebben steeds vaker te maken met een of meer van deze vormen van woononzekerheid. Door de groei van deze precaire woonvormen, komt de reguliere verhuur, met volledige huurrechten en een goede (sociale) woningvoorraad, steeds verder onder druk te staan. 

Woonzekerheid

Daarom strijden we voor woonzekerheid voor iedereen. Samen met de BPW kun je als individu of collectief je woonrecht op eisen. Dit doen we door bewoners te organiseren in solidariteitsnetwerken en zowel inhoudelijk, moreel, juridisch als organisatorisch steun te bieden. 

Als je iets wil veranderen, moet je je organiseren!

Solidariteit

De Bond Precaire Woonvormen is een solidariteitsbeweging. We helpen bewoners solidariteitsnetwerken op te zetten en met de steun van ons brede, landelijke netwerk van betrokken huurders, vrijwilligers, organisaties en actiegroepen, hun woonrecht op te eisen. We vragen bewoners met een vraag of probleem lid te worden van onze vereniging en ook na de behandeling van hun probleem bij ons actief te blijven, als teken van wederzijdse solidariteit. We kunnen met jou, als (flex)bewoner, alleen samen iets bereiken. We zijn een zelfhulporganisatie, dus ga je zelf aan de slag. Je wordt weerbaar met juridische tegenargumenten en praktische ervaringstips, je krijgt ondersteuning bij het organiseren van jouw actie en het opzetten van een solidariteitsnetwerk. Kom je alleen voor (gratis) individuele hulp maar wil je niet bijdragen aan onze solidariteitsbeweging? Dan kunnen we je helaas niet helpen. Als lid hopen we dat jij op jouw beurt weer anderen helpt en bij het solidariteitsnetwerk betrekt. Zo kunnen we groeien als een duurzame beweging voor woonzekerheid — en dat is hard nodig!

Actie!

Nadat er op lokaal niveau zich een solidariteitsnetwerk heeft gevormd rondom de betrokken bewoner(s), is het tijd voor actie. Wanneer bewoners bij de reguliere instanties van het kastje naar de muur gestuurd worden, of volgens de rechtspraak ‘niet in hun recht staan’, zorgen wij voor publicitaire en politieke aandacht. Onder onze leden hebben wij een team van door de wol geverfde bewonersondersteuners, die kunnen helpen bij het organiseren van directe actie om zo je woonrecht op te eisen. Het is ons er niet om te doen dat we de situatie voor (flex)huurders marginaal verbeteren: wij spreken ons uit omdat het zo niet verder gaat. Dit doen we door publiekelijk aandacht te vragen voor de problemen van (flex)huurders door middel van een artikel, actie-aankondiging of fysieke demonstratie!

Bijdragen aan woonzekerheid

BPW is een vrijwilligersvereniging. Leden zijn onderdeel van het solidariteitsnetwerk van de bond en kunnen hier op verschillende manieren van gebruik maken of aan bijdragen, binnen onze gezamenlijke strijd voor woonzekerheid. Je kunt actief worden binnen een lokale groep, een van de landelijke werkgroepen, of je aansluiten bij een van de gelieerde actiegroepen zoals Woonopstand of Wij Weigeren de Huurverhoging. Daarnaast word je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en kun je meebeslissen op een van de ledenvergaderingen. Geef op het lid worden-formulier aan of, en waar je graag actief word. Ook inactieve leden verwelkomen wij binnen de vereniging.

Brochure (NL/EN)

Meer weten over onze werkwijze? Blader hieronder eens door onze Nederlands-, of Engelstalige brochure. Voor vragen rondom het lidmaatschap, ledencontributie of andere praktische zaken, neem een kijkje in onze FAQ. 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL