Bond Precaire Woonvormen

over de bond

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) is een vereniging die strijd voor het recht op wonen en de stad.  Wij zijn opgericht om de woonrechten van mensen die tijdelijk, onzeker of te duur wonen op te eisen. Huurders hebben steeds vaker te maken met een of meer van deze vormen van woononzekerheid. Een risico dat de groei van deze precaire woonvormen met zich meebrengt, is dat het reguliere verhuur met volledige huurrechten en een gezonde, goed functionerende (sociale) woningvoorraad, onder druk zet en langzaamaan verdringt. 

 

We strijden voor woonzekerheid voor iedereen. De BPW organiseert bewoners in solidariteitsnetwerken en biedt zowel inhoudelijk, moreel, juridisch als organisatorische steun voor hen die voor hun rechten op willen komen. Sinds 2010 is de Bond Precaire Woonvormen als vrijwilligersvereniging actief. Word ook actief!

Als je iets wil veranderen, moet je je organiseren!

Wat is de BPW?

De Bond Precaire Woonvormen is een solidariteitsbeweging. Sinds 2010 werken bij BPW een actieve bewoners en vrijwilligers samen om een politieke verandering te bewerkstelligen. Wij vinden het ongewenst dat steeds meer mensen die moeite hebben om een plekje op de woningmarkt te veroveren in tijdelijke en precaire woonvormen terecht komen. De verandering komt niet van bovenaf — het begint ermee dat we voor iedereen van onderaf een veilige en stabiele woning opeisen en waarborgen. 

Wat heb je aan de BPW?

Wij zijn landelijk actief met eerste-lijns hulp bij conflicten tussen verschillende typen (tijdelijke) huurders en verhuurders. Onderdeel van de ondersteuning die BPW biedt is zorgen dat er meer publicitaire en politieke aandacht komt voor de problematiek van precaire bewoners. Onder onze leden hebben wij een team van door de wol geverfde bewonersondersteuners, die kunnen bijspringen als er actie nodig is. Het is ons er niet om te doen dat wij de situatie voor (flex)huurders marginaal willen verbeteren: wij spreken ons uit omdat het zo niet verder gaat.

Wij eisen woonzekerheid voor iedereen!

Ben jij het hiermee eens? Wordt dan nu lid.

Wat wordt er van jou verwacht?

Solidariteit. We kunnen met jou, als (flex)bewoner, alleen samen iets bereiken. We zijn een zelfhulporganisatie, dus je hebt commitment nodig. Je gaat dus zelf aan de slag, je wordt weerbaar met juridische tegenargumenten en praktische ervaringstips; je krijgt ondersteuning bij jouw actie; het werk wordt je niet uit handen genomen. Kom je alleen voor (gratis) individuele hulp maar wil je niet bijdragen om onze solidariteitsbeweging sterker te maken? Dan kunnen we je helaas niet helpen. Als je hulp krijgt, wordt er verwacht dat jij op jouw beurt weer anderen helpt en lokaal anderen in dezelfde positie bij het solidariteitsnetwerk betrekt. Zo kunnen we groeien als een duurzame beweging voor woonzekerheid — en dat is hard nodig!

Kun je lid worden?

BPW is geen welzijnsstichting die subsidies ontvangt om medewerkers te kunnen betalen. Onze financiële middelen komen uit ledencontributies, donaties en incidentele subsidies. Lid word je door je aan te melden en maandelijks ledencontributie af te dragen.  Je kunt ook een eenmalige of periodieke donatie doen Hiermee help je o.a. om de organisatiekosten te dragen en aan het opbouwen van een juridisch fonds en solidariteitskas. 

Waar kan ik mee helpen?

Door samen met de BPW te strijden voor woonrechten, kun jij het verschil maken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen in eenzelfde positie. Er is altijd een volgende actie waar je aanwezigheid nodig is, maar we zijn ook bereikbaar als je alleen even je verhaal kwijt wil. Daarnaast kunnen we alle hulp gebruiken om sterker te worden en hebben we altijd vacatures voor nieuwe actieve leden en kun je aan de slag in één van de landelijke of lokale werkgroepen.

Informatie, advies of hulp nodig? Zo gaan wij te werk

Je word onderdeel van een (lokaal) solidariteitsnetwerk dat samen met jouw opgezet. We kunnen daarmee druk zetten op verhuurders, maar ook op de markt en de politiek. Wonen is een recht. Helaas is dat door beleid steeds onzekerder en duurder gemaakt. Dat moet anders. Alleen sta je vaak zwak en machteloos. Samen sta je sterker. Met solidariteit kunnen we de kracht opbouwen om een stabiele woning voor iedereen op te eisen. Lees hier het stappenplan met onze werkwijze en doelstellingen.

Stap 1 - Vul ons vragenformulier in

Lees de BPW brochure en neem dan even de tijd om het vragenformulier in te vullen en je situatie duidelijk te beschrijven: wat is je situatie, wat is je probleem, wat heb je nodig. For English, read here.

Stap 2 - Kun je de contributie voldoen?

Lid wordt je door je aan te melden en de contributie te voldoen. Geen of weinig inkomen? Vraag dan vooraf vrijstelling aan via administratie@bondprecairewoonvormen.nl.

Stap 3 - We nemen contact met je op

We maken samen een plan van aanpak en afspraken over de samenwerking. Welke lokale steun kun je organiseren en welke actie is nodig?

Stap 4 - Aan de slag

We gaan samen aan de slag met je situatie en houden contact. Anderen die in je buurt met dezelfde problemen zitten worden betrokken. We kunnen jouw helpen een lokaal solidariteitsnetwerk op te zetten en contact te leggen met lokale politiek en media. Er kan een campagne worden opgezet, actie worden gevoerd. We kunnen doorverwijzen naar advocaten die met ons samenwerken.

Stap 5 - Evaluatie

Terugkoppeling is erg belangrijk. Wij horen graag hoe het is afgelopen, ook als je maar een korte vraag had. Lessen trekken voor de toekomst, maar vooral voor vervolgactie. Als jij geholpen bent is het voor ons nog niet afgelopen. Blijf jij ook betrokken, dan is dat natuurlijk het mooiste!

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief