BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van anti-kraak en de bond.

Kom naar de huurdersactie bij Heimstaden, 22 februari 14:00 in Eindhoven.

Stop uitverkoop sociale huur, pleeg onderhoud en renovatie!
Sinds de Bomenlandflat, het appartementencomplex gelegen tussen de Lagelandstraat, Palmboomstraat, Esdoornstraat en de Cypresstraat, in Den Bosch eigendom is van vastgoedbelegger Heimstaden, wordt er nauwelijks onderhoud gepleegd. Op klachten wordt niet adequaat gereageerd en dit levert gevaren op voor de gezondheid van de bewoners!

Kom naar de huurdersactie bij Heimstaden, 22 februari 14:00 in Eindhoven. Meer lezen »

“Heerlijk wonen in een gebouw met een missie!”

SOCIALE COHESIE EN TOEKOMSTBESTENDIG WONEN… MAAR VOOR 2 JAAR. Verleng de tijdelijke huurcontracten van de bewoners van Mannoury! Stel je voor… Je gaat wonen in een net opgeleverd, prachtig, energieneutraal en toekomstbestendig pand. Je maakt er in twee jaar je thuis van, creëert een mooie community met fijne buren en betaalt altijd je huur op

“Heerlijk wonen in een gebouw met een missie!” Meer lezen »

Banner Woonopstand.

Statement Woonopstand: Amendementen VVD en CDA zijn een gerichte aanval op het fundamentele woonrecht

Statement Woonopstand: Amendementen VVD en CDA zijn een gerichte aanval op het fundamentele woonrecht

Op dinsdag 18 april zal de Tweede Kamer stemmen over het wetsvoorstel Vaste huurcontracten. Ook zullen drie amendementen van de SP en drie amendementen van VVD en CDA voorliggen. Waar de amendementen van de SP de bescherming van woonzekerheid juist uitbreiden, proberen VVD en CDA het alleen maar verder uit te hollen. De Actiecoalitie Woonopstand spreekt haar afschuw uit over deze poging. Wij eisen woonzekerheid voor iedereen en accepteren dan ook geen enkele verslechtering.

De voorstellen van CDA en VVD gaan over het tweede huis van particuliere verhuurders. Zij willen dat het mogelijk wordt om huurders uit een huis te gooien als de verhuurder het huis wil verkopen, of als ze familie een huis willen geven. De Woonopstand vindt deze voorstellen ronduit verwerpelijk. Hiermee breken CDA en VVD hun eigen coalitieakoord open (dat stelde dat het vaste huurcontract de norm zou blijven), om middels meer flexibilisering het conflict met de woonbeweging, huurders en eigen coalitiepartners op te zoeken. Het is een poging om meer dan 500.000 huurders hun thuis te kunnen ontnemen en dakloos te maken, puur zodat de verhuurder zijn tweede huis voor iets meer geld kan verkopen.

Woonopstand ziet dit als een gerichte aanval op onze woonzekerheid, en als een nieuwe poging om meer macht aan verhuurders te geven. Dit soort precariteit is precies waarom coalitiepartner Bond Precaire Woonvormen is opgericht en waar zij samen met huurders al jarenlang tegen strijden. Deze amendementen zijn bedoeld om het fundamentele woonrecht verder te torpederen. De rechtse partijen in het parlement laten door deze totale minachting en provocatie de woonbeweging geen andere keus dan de woonstrijd verder te escaleren.

Wij roepen daarom op: steun de Wet vaste huurcontracten én de amendementen die woonzekerheid vergroten! Alle amendementen die leiden tot minder woonzekerheid moeten per direct van tafel!

Woonopstand roept daarom iedereen op om 18 april om 14.00 uur bij de Tweede Kamer, Prinses Irenepad 1 (vlakbij Den Haag CS) te verzamelen, en hen zo te laten weten dat alle vormen van tijdelijke huurcontracten afgeschaft dienen te worden en we geen verdere uitholling van onze woonrechten accepteren. Neem je ID-bewijs mee als je de publieke tribune wil bezoeken. De stemming is om 15:00.

Statement Woonopstand: Amendementen VVD en CDA zijn een gerichte aanval op het fundamentele woonrecht Meer lezen »

Woonstrijd in 2022! Overzicht aankomende landelijke en lokale woonacties.

We hebben als BPW onze bijdrage geleverd aan de succesvolle demonstraties in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Tilburg, Nijmegen, Den Haag, Utrecht en Groningen. Maar de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en het nieuwe coalitieakkoord laat zien dat actie van onderop hard nodig is. Gelukkig staan er ook voor 2022 alweer demonstraties tegen het woonbeleid gepland. BPW steunt deze demonstraties en roept iedereen op om samen met ons het recht op wonen op te eisen.

Woonstrijd in 2022! Overzicht aankomende landelijke en lokale woonacties. Meer lezen »

nl_NLNL