BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Informatie

Informatie opgesteld door de Bond Precaire Woonvormen over anti-kraak, de rechten van bewoners, huurrecht en woningnood.

Banner Woonopstand.

Statement Woonopstand: Amendementen VVD en CDA zijn een gerichte aanval op het fundamentele woonrecht

Statement Woonopstand: Amendementen VVD en CDA zijn een gerichte aanval op het fundamentele woonrecht

Op dinsdag 18 april zal de Tweede Kamer stemmen over het wetsvoorstel Vaste huurcontracten. Ook zullen drie amendementen van de SP en drie amendementen van VVD en CDA voorliggen. Waar de amendementen van de SP de bescherming van woonzekerheid juist uitbreiden, proberen VVD en CDA het alleen maar verder uit te hollen. De Actiecoalitie Woonopstand spreekt haar afschuw uit over deze poging. Wij eisen woonzekerheid voor iedereen en accepteren dan ook geen enkele verslechtering.

De voorstellen van CDA en VVD gaan over het tweede huis van particuliere verhuurders. Zij willen dat het mogelijk wordt om huurders uit een huis te gooien als de verhuurder het huis wil verkopen, of als ze familie een huis willen geven. De Woonopstand vindt deze voorstellen ronduit verwerpelijk. Hiermee breken CDA en VVD hun eigen coalitieakoord open (dat stelde dat het vaste huurcontract de norm zou blijven), om middels meer flexibilisering het conflict met de woonbeweging, huurders en eigen coalitiepartners op te zoeken. Het is een poging om meer dan 500.000 huurders hun thuis te kunnen ontnemen en dakloos te maken, puur zodat de verhuurder zijn tweede huis voor iets meer geld kan verkopen.

Woonopstand ziet dit als een gerichte aanval op onze woonzekerheid, en als een nieuwe poging om meer macht aan verhuurders te geven. Dit soort precariteit is precies waarom coalitiepartner Bond Precaire Woonvormen is opgericht en waar zij samen met huurders al jarenlang tegen strijden. Deze amendementen zijn bedoeld om het fundamentele woonrecht verder te torpederen. De rechtse partijen in het parlement laten door deze totale minachting en provocatie de woonbeweging geen andere keus dan de woonstrijd verder te escaleren.

Wij roepen daarom op: steun de Wet vaste huurcontracten én de amendementen die woonzekerheid vergroten! Alle amendementen die leiden tot minder woonzekerheid moeten per direct van tafel!

Woonopstand roept daarom iedereen op om 18 april om 14.00 uur bij de Tweede Kamer, Prinses Irenepad 1 (vlakbij Den Haag CS) te verzamelen, en hen zo te laten weten dat alle vormen van tijdelijke huurcontracten afgeschaft dienen te worden en we geen verdere uitholling van onze woonrechten accepteren. Neem je ID-bewijs mee als je de publieke tribune wil bezoeken. De stemming is om 15:00.

Statement Woonopstand: Amendementen VVD en CDA zijn een gerichte aanval op het fundamentele woonrecht Meer lezen »

Double Dutch – Geen dak, geen zorg. Dubbel genaaid door onze overheid

Steeds meer mensen leven in bestaansonzekerheid en vallen buiten de boot. Vooral mensen met ernstige psychische problemen krijgen niet de juiste hulp van instanties die ze nodig hebben. Het is zo erg dat zelfs de meest hulpbehoevenden geen hulp meer kunnen krijgen.

Chelsea is een van hen. Hen is trans, lijdt aan PTSS en borderline, en heeft dringend psychiatrische zorg nodig.

BPW Amsterdam sprak met hen.

Double Dutch – Geen dak, geen zorg. Dubbel genaaid door onze overheid Meer lezen »

Woonstrijd in 2022! Overzicht aankomende landelijke en lokale woonacties.

We hebben als BPW onze bijdrage geleverd aan de succesvolle demonstraties in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Tilburg, Nijmegen, Den Haag, Utrecht en Groningen. Maar de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en het nieuwe coalitieakkoord laat zien dat actie van onderop hard nodig is. Gelukkig staan er ook voor 2022 alweer demonstraties tegen het woonbeleid gepland. BPW steunt deze demonstraties en roept iedereen op om samen met ons het recht op wonen op te eisen.

Woonstrijd in 2022! Overzicht aankomende landelijke en lokale woonacties. Meer lezen »

De ramp van vijf jaar flexhuur: tijd voor woonzekerheid

Vijf jaar en een aantal onderzoeken verder is het overduidelijk: de invoering van reguliere tijdelijke huurcontracten heeft geleid tot normalisering van flexhuur met zeer negatieve gevolgen voor huurders. In plaats van te zoeken naar oplossingen voor ‘betere’ flexhuur, moet de invoering van tijdelijke huurcontracten worden teruggedraaid.

De ramp van vijf jaar flexhuur: tijd voor woonzekerheid Meer lezen »

Geen ontruiming voor Jenny en haar kinderen tot er een definitieve oplossing is

Huisuitzetting dreigt voor alleenstaande moeder en haar twee kinderenNa een periode vol stress en onzekerheid dreigt op 1 mei 2019 dakloosheid voor Jenny(*) en haar twee schoolgaande kinderen (5 en 8). Toch krijgt zij geen woonurgentie van de gemeente. In dit soort gevallen geldt namelijk: eerst de crisisopvang in, dan pas urgentie. Al jaren tijdelijke

Geen ontruiming voor Jenny en haar kinderen tot er een definitieve oplossing is Meer lezen »

nl_NLNL