BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Geen categorie

Oproep: 30 oktober actie bij Portaal in Leiden

Jennifer is een alleenstaande moeder die in verwachting is van haar tweede kindje. Ze is uitgerekend voor 5 november. Om uit een gewelddadige thuissituatie te ontsnappen is ze naar een antikraakwoning van Ad Hoc gevlucht. Haar kindje gaat in Leiden naar het kinderdagverblijf, maar Jennifer heeft nog niet genoeg wachttijd opgebouwd om hier een sociale huurwoning te krijgen. Dit terwijl Portaal haar huis dit jaar nog wil slopen. Doordat Ad Hoc en Portaal weigeren om uitsluiting te geven over de datum, wordt het krijgen van urgentie haar onmogelijk gemaakt.


Oproep: 30 oktober actie bij Portaal in Leiden Meer lezen »

Dag tegen dakloosheid – 10 oktober – Acties rondom dakloosheid

Op 10 oktober wordt ieder jaar wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen dakloosheid met World Homeless Day. Ook de Bond Precaire Woonvormen (BPW) zet zich al jaren in tegen dakloosheid door middel van directe actie, het voorkomen van huisuitzettingen en het claimen van woonrechten voor precaire bewoners. Het kabinet heeft de ambitie dakloosheid volledig uit te bannen per 2030, 

maar we zien daar in de praktijk nog vrijwel geen enkele concrete actie of beleidsverandering aan verbonden en het aantal daklozen stijgt nog altijd gestaag door. In dit artikel geven we een update over enkele ontwikkelingen en acties rondom dakloosheid waar BPW bij betrokken is en roepen we op om 10 oktober deel te nemen aan de mars tegen dakloosheid in Den Haag.

Dag tegen dakloosheid – 10 oktober – Acties rondom dakloosheid Meer lezen »

Nieuw Haags beleidskader dakloosheid blijkt wassen neus: Jelena dakloos geworden

Op 7 juli lanceerde de gemeente Den Haag het nieuwe “beleidskader aanpak dakloosheid”, onder de ronkende titel “Den Haag geeft thuis”. Het plan staat boordevol mooie woorden over bestaanszekerheid, wet- en regelgeving overstijgend maatwerk en preventie van dakloosheid als belangrijkste pijler. Nog geen twee maanden later diende zich een van de eerste praktijkvoorbeelden aan, waarmee meteen getoetst kon worden of het beleid op papier meer is dan een luchtkasteel of schaamlapje. Flexhuurder Jelena dreigde toen al, eind augustus, dakloos te worden en een maand later is die dreiging er nog steeds.

Nieuw Haags beleidskader dakloosheid blijkt wassen neus: Jelena dakloos geworden Meer lezen »

Ben jij onze nieuwe actiegroepondersteuner? | Amsterdam

VRIJWILLIGERSFUNCTIE | De Amsterdamse afdeling van de Bond Precaire Woonvormen is opgericht om de woonrechten van verschillende typen bewoners op te eisen. Wij vinden het ongewenst dat steeds meer mensen die moeite hebben om een plekje op de woningmarkt te veroveren in tijdelijke en precaire woonvormen terecht komen. Ons doel is het waarborgen van een veilige, stabiele en betaalbare woning voor iedereen.

Ben jij onze nieuwe actiegroepondersteuner? | Amsterdam Meer lezen »

Update acties BPW Den Haag voor woon- en financiële zekerheid Jelena

Op 25 augustus kwamen we samen voor het stadhuis van Den Haag voor Jelena. Zij wordt dakloos doordat de gemeente haar uitkering onterecht stopzette waardoor ze vervolgens de huur niet meer kon betalen. BPW Den Haag kwam in actie en organiseerde een drukbezochte solidariteitsactie waar we onze eisen voor woon- en bestaanszekerheid duidelijk wilde maken aan wethouder Vavier en wethouder Balster. In de tussentijd is er een hoop gebeurt. We praten jullie bij over de situatie van Jelena, of onze eisen al zijn ingewilligd en wat we nog meer gedaan hebben om druk te zetten op de betrokken wethouders.

Update acties BPW Den Haag voor woon- en financiële zekerheid Jelena Meer lezen »

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering BPW – 9 september Groningen

Op zaterdag 9 september organiseert de Bond Precaire Woonvormen (BPW) van 13.00 tot 15.00 uur een Algemene Ledenvergadering in Groningen. In aanvulling op de ALV van juni kiezen we op deze vergadering een nieuwe penningmeester en voorzitter, beoordelen we de jaarstukken en kunnen leden en verschillende werkgroepen van gedachten wisselen. Na de vergadering is er ruimte om na te praten onder het genot van een drankje en versnaperingen.

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering BPW – 9 september Groningen Meer lezen »

nl_NLNL