BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Inwoners van Lissabon organiseren referendum over de toekomst van vakantiewoningen en Airbnb

Na meer dan een decennium van toerisme, kortverblijven en ondraaglijke groei van de huizenprijzen, is de limiet bereikt voor de inwoners van Lissabon. Duizenden protesteerden en gingen de straat op om te eisen dat er een einde zou komen aan de huisuitzettingen en om het recht op wonen en de stad op te eisen. De Portugese regering heeft echter voortdurend geweigerd maatregelen te nemen. Met de lokale bevolking wordt geen rekening gehouden. Die wordt weggeduwd en moet verhuizen door de druk van zowel nationale als internationale vastgoed- en toerisme-investeerders.

Sinds 2014 hebben meer dan 20.000 appartementen een permanente vakantieverhuurvergunning gekregen van het stadsbestuur, waardoor de huizenprijzen volledig onbetaalbaar geworden zijn voor de lokale bevolking van Lissabon. Het toeristische gebruik van woningen heeft een alarmerend niveau bereikt want Lissabon is nu zelfs de Europese hoofdstad met de meeste tijdelijke huurappartementen per aantal inwoners. Hierdoor wordt de bevolking van Lissabon de toegang verhindert tot fatsoenlijke huisvesting. Dit leidt tot de ontheemding van bewoners, het verdwijnen van sociale cohesie en de sterilisatie van hele stedelijke gebieden. Deze gebieden worden beroofd van het lokale dagelijkse leven om plaats te maken voor toeristische consumptie. 

Om zowel de huisvestingscrisis als de omvorming van hele woonwijken tot toeristische enclaves het hoofd te bieden, willen de inwoners van Lissabon nu een volksreferendum organiseren, en winnen, om vakantieverhuur en Airbnb definitief af te schaffen. Onder de naam ‘Movimento Referendo pela Habitação’, wat zich vertaalt in Huisvestingsreferendumbeweging, hebben burgers het wettelijk vereiste aantal handtekeningen verzameld om het referendum te houden. Binnenkort worden de handtekeningen afgeleverd bij het gemeentebestuur van de stad. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de inwoners van Lissabon over een paar maanden deelnemen aan de eerste oefening van directe democratie op burgerinitiatief in de geschiedenis van het land. 

Als het referendum wordt gewonnen, zal het stadsbestuur van Lissabon alle vakantieverhuurvergunningen moeten schrappen en moeten huizen weer als woonhuizen worden gebruikt. Dit gaat hand in hand met een vaak genegeerde uitspraak van het Portugese Hooggerechtshof, dat in 2022 verklaarde dat woongebouwen bedoeld zijn om in te wonen en niet voor vakantieverhuur. De afschaffing van de duizenden bestaande vakantiehuizen, betekent een verlaging van de huizenprijzen in de hele hoofdstad, de ‘de-toeristificatie’ van buurten en een nieuw begin voor lokale bewoners om in Lissabon te kunnen wonen en leven. Het zou ook het einde kunnen betekenen van Airbnb, booking.com en andere gelijkaardige platformen in de stad. 

Contact:

Email: movimento@referendopelahabitacao.pt 

Website: https://referendopelahabitacao.pt/ 

Facebook: https://www.facebook.com/referendohabitacaolx/ 

Instagram: https://www.instagram.com/referendohabitacaolx/ 

Twitter: https://twitter.com/ReferendoLX

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL