BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Uit de zinkende rafelrand rijst het Baaibuurt-collectief

Als het aan de gemeente ligt, zullen de kunstenaars- en studentengemeenschappen op het Zeeburgereiland eind van dit jaar plaats moeten maken voor bakken zand. De gemeente wil het verzakkende eiland ermee verhogen. Maar de gemeenschappen hebben zich verenigd en werken zelf aan een ambitieus plan om hun rafelrand te behouden. Ook andere betaalbare maar tijdelijke locaties voor kunstenaars dreigen te verdwijnen.

Verzet tegen vroegtijtige ontruiming

In september vorig jaar informeerde woningcorporatie DUWO de studentengemeenschap aan de Zuiderzeeweg dat zij hun woningen een half jaar eerder moeten verlaten dan gepland, namelijk op 30 juni. Dit terwijl de huurcontracten van een groot deel van de bewoners tot eind december dit jaar loopt. De vervroegde datum valt samen met het afronden van het academisch jaar, wat de prestaties van de studenten onder druk zet. 

De studenten verzetten zich met verschillende acties tegen de vervroegde ontruiming. Op advies van BPW zochten zij contact met verschillende media en spraken zij in bij de gemeenteraadscommissie Wonen en Volkshuisvesting. Tevens wonnen zij juridisch advies in van de advocaat van huurderskoepel Duwoners. Volgens de advocaat mag DUWO uit juridisch oogpunt de huurcontracten helemaal niet eerder dan de einddatum opzeggen.

De sterke juridische positie van de bewoners en negatieve publiciteit zetten DUWO en de gemeente aan tot actie. In een gesprek met de bewoners eind december liet DUWO weten dat de ontruimingsdatum wel met minimaal drie maanden wordt opgeschoven. Zodoende was de eerste eis van de bewoners ingewilligd.

Inmiddels heeft DUWO nog verdergaande afspraken gedaan: 78 bewoners, bij wie geen einddatum in hun huurovereenkomst genoemd is, aanspraak kunnen maken op herhuisvesting en een verhuiskostenvergoeding.

Vorming van het Baaibuurt collectief

Maar hoe je het ook wendt of keert, volgens de plannen van de gemeente zou de gemeenschap het terrein uiteindelijk toch moeten verlaten. De gemeente is van plan het eiland op te hogen met zand en heeft de ambitie om op Zeeburgereiland 1800 woningen neer te zetten. De plannen houden geen rekening met de sociaal-culturele waarde van de studentengemeenschap en de kunstenaars van broedplaatsen Fort Knox en One Peaceful World. Om deze aderlating te voorkomen, hebben zij zich verenigd tot het Baaibuurt collectief. Het collectief werkt aan een visie voor een groene, betaalbare en basisdemokratische woon-werkplek voor met name kunstenaars in de toekomstige baaibuurt. Vanaf december gingen zij met de gemeentelijke projectmanager van Baaibuurt in gesprek over de plannen bij Pakhuis de Zwijger. 

Broedplaatsen onder druk

Daarbovenop dreigen ook andere grote broed- en vrijplaatsen dit jaar te verdwijnen, zoals broedplaatsen SUP en Lely waar meer dan honderd  kunstenaars wonen en werken. Door tijdelijke huurcontracten hebben deze huurders geen huurbescherming en daardoor niet dezelfde rechten als vaste huurders, zoals inspraak in de renovatieplannen, verhuiskostenvergoeding, vervangende woonruimte en terugkeergarantie. Bovendien  kunnen zij zonder meer op straat worden gezet. 

Maar ook hier zijn de bewoners bezig met plannen om de panden als coöperatief te kopen en herontwikkelen, zodat zij zich er kunnen blijven ontplooien en kunnen bijdragen aan de cultuur in de stad.

Door tijdelijke huurcontracten hebben deze huurders geen huurbescherming en daardoor niet dezelfde rechten als vaste huurders, zoals inspraak in de renovatieplannen, verhuiskostenvergoeding, vervangende woonruimte en terugkeergarantie. Bovendien kunnen zij zonder meer op straat worden gezet. 

Als gevolg komen betaalbare, sociaal-maatschappelijke en creatieve woningen en initiatieven in het nauw. Voor creatievelingen, vaak met een laag inkomen, gaan de plekken waar zij betaalbaar wonen en hun talenten kunnen ontplooien in de stad verloren. Het is van cruciaal belang dat zij zich met andere gelijkgestemden kunnen verbinden en gemeenschappelijk kunnen leven en werken, zodat zij de stad kunnen verrijken met hun werk.

Laat Amsterdam niet over aan winst beluste investeerders die kleine, dure en individuele studio’s bouwen. Laat creativiteit en lokale gemeenschappen hun plek behouden in de stad opdat zij zich kunnen ontplooien. 

Volg het Baaibuurt-collectief en wooncoöperatie SUP via de website of socials.

Wooncoöperatie SUP:

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Uit de zinkende rafelrand rijst het Baaibuurt-collectief

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL