BOND PRECAIRE WOONVORMEN

BPW naar de European Action Coalition meeting in Parijs

Van 9 tot 12 november 2023 vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van de European Action Coalition for the Right to Housing and the City plaats in Parijs. De Bond Precaire Woonvormen (BPW) maakt al sinds de start van de coalitie 10 jaar geleden deel uit van deze brede actiecoalitie van 38 woonactiegroepen uit heel Europa. Drie leden van de BPW zijn daarom afgereisd naar Parijs om deel te nemen aan het vierdaagse programma waarin werd gesproken over het functioneren van de coalitie, het organiseren van acties, de Europese Housing Action Week en het versterken van de onderlinge Europese solidariteit. Daarnaast werden er publiek toegankelijke workshops en discussies georganiseerd rondom de Europese woonstrijd en aangrenzende thema's.

Het vierdaagse programma werd gehouden in twee sociale/community centers in de wijken Sainte Marguerite en Montreuil. De eerste twee dagen vonden plaats in de CICP, International Center for Popular Culture.

Na de eerste dagen in CICP, waarin alle aanwezige actiegroepen uitgebreid de tijd hadden om elkaar te leren kennen en kennis te delen over de woonstrijd in hun lokale en nationale context, was het tijd voor twee dagen aan publieke workshops en discussies in kunst en community center AERI. Op het programma stonden 4 workshops en een bijeenkomst:

  • Public workshop 1 — Housing policies, discrimination and repression.
  • Public workshop 2 — Climate change and housing and spatial planning policies. What alliances between movements for climate justice and movements for the right to housing and to the city?
  • Public workshop 3 — Speculation and financialization. European mobilizations to tackle the housing crisis.
  • Public workshop 4 — Struggles against big unnecessary projects and touristification in urban and rural areas.
  • Public meeting — Let’s fight together! Let’s mobilize for the right to housing and to the city all over Europe!

De publieke workshops werden goed bezocht door mensen van Parijse initiatieven en andere lokale activisten, evenals andere Europese actiegroepen die (nog) geen onderdeel zijn van de EAC. Daarmee hebben we het gehele programma als zeer waardevol, strijdbaar en motiverend ervaren. Het is triest om te horen dat overal in Europa min of meer dezelfde mensenrechtenschendingen plaats vinden rondom het recht op wonen. De verdere financialisering en precarisering van wonen, het criminaliseren van krakers en immigranten en de toeristificatie van onze steden zorgen overal voor grote problemen, zoals onbetaalbare huurprijzen, chronische woonstress en huisuitzettingen met dakloosheid als gevolg. Het geeft ons kracht om te zien dat overal waar bewoners onrecht wordt aangedaan, grassroots iniatieven opstaan om hier samen met hen tegen in verzet te komen. Veel groepen hanteren min of meer dezelfde actietactieken als die van de BPW. Het stoppen en blokkeren van huisuitzettingen door bewoners te organiseren in solidariteitsnetwerken staat bij veel groepen centraal. 

De European Action Coalition zou geen action coalition zijn als er niet ook actie gevoerd werd tijdens het weekend. Er werd onder andere solidariteit betuigd met de strijd tegen de komst van een metrostation op de enige groene, publieke ruimte van de anarchistische wijk Exarcheia in Athene en ontruimde krakerscollectieven in de aangrenzende wijken van Parijs, door middel van twee banners. Daarnaast hebben we een breed gedragen statement opgesteld voor een staakt het vuren in Gaza en sloot een groot deel van de coalitie zich aan bij de mars voor Palestina, waar tienduizenden Parijzenaren op afkwamen. 

We bedanken de EAC en de facilitators voor het organiseren van dit waardevolle, strijdbare weekend, de CICP en de AERI voor het openen van hun deuren, de tolken voor het belangrijke vertaalwerk en het vrouwencollectief dat elke dag voor ons kookte. Dank ook aan alle deelnemers voor de gezellige en leerzame dagen en de solidariteit. We kijken uit naar de volgende EAC meeting.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL