BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Dag tegen dakloosheid – 10 oktober – Acties rondom dakloosheid

Op 10 oktober wordt ieder jaar wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen dakloosheid met World Homeless Day. Ook de Bond Precaire Woonvormen (BPW) zet zich al jaren in tegen dakloosheid door middel van directe actie, het voorkomen van huisuitzettingen en het claimen van woonrechten voor precaire bewoners. Het kabinet heeft de ambitie dakloosheid volledig uit te bannen per 2030,  maar we zien daar in de praktijk nog vrijwel geen enkele concrete actie of beleidsverandering aan verbonden en het aantal daklozen stijgt nog altijd gestaag door. In dit artikel geven we een update over enkele ontwikkelingen en acties rondom dakloosheid waar BPW bij betrokken is en roepen we op om 10 oktober deel te nemen aan de mars tegen dakloosheid in Den Haag.

BPW Den Bosch werkt mee aan nieuwe telling dak- en thuislozen

BPW Den Bosch werkte mee aan een nieuwe telling rondom dak- en thuislozen. In de huidige telling van het CBS worden enkel mensen tussen de 18 en 65 die geregistreerd staan in bepaalde registers meegeteld. Zo tellen ze alleen het aantal mensen dat is ingeschreven bij dag- en nachtopvang, het aantal mensen dat gebruikmaakt van postadressen en gegevens van de reclassering. Uit deze telling kwam eind september nog naar voren dat het aantal daklozen gedaald zou zijn. Elke organisatie die zich bezighoud met het bestrijden van dakloosheid weet dat dat een vertekend beeld is. Daarom werkte BPW Den Bosch mee aan een nieuwe telmethode waar ook thuislozen worden meegeteld – deze mensen slapen bijvoorbeeld bij familie of vrienden op de bank, in auto’s, caravans, tuinhuisjes of kraakpanden. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Veerle, zij woonde jarenlang precair of is/ was thuisloos. 

Uit deze telling komt een veel diverser, en problematischer beeld naar voren over dakloosheid. Zo blijkt één derde vrouw, en een kwart minderjarig, en komen er in deze groep 54 verschillende nationaliteiten voor. Wanneer de nieuwe telmethode uitgevoerd gaat worden op landelijk niveau, bied het mogelijkheden voor gerichter beleid, maar we blijven benadrukken dat het probleem niet opgelost wordt enkel door het beter in kaart te brengen. Het kabinet zal niet opeens uit eigen initiatief het probleem urgenter gaan oppakken. Daarvoor blijft directe actie, organisatie van onderop en lokaal verzet essentieel. Doe daarom mee met de landelijke BPW of een van onze lokale groepen.

Tentenkamp Rotterdam Centraal

Van donderdag 5 oktober tot vrijdag 6 oktober werd er een tentenkamp opgericht voor Rotterdam Centraal om het stijgende aantal daklozen in de stad aan de kaak te stellen. In 4 jaar tijd steeg het aantal daklozen met 60%! O.a. leden van BPW Rotterdam waren aanwezig om steun te betuigen.

Actie in Den Haag – Mars tegen dakloosheid

In Den Haag organiseert het Straatconsulaat een actie tegen dakloosheid op Wereld Daklozendag, dinsdag 10 oktober. Ook in Den Haag is dakloosheid een groeiend probleem. Deze zomer publiceerde het Haagse college een nieuw beleidskader dakloosheid ‘Den Haag geeft thuis’. Maar bij het eerste praktijkvoorbeeld, de actie rondom het voorkomen van dakloosheid voor Jelena, scoort de uitvoering van dit beleidskader en de inzet van de wethouder een dikke onvoldoende.

Er is nog te weinig urgentie om ambitieuze nieuwe beleidsplannen tot uitvoering te brengen. Het daklozenprobleem is en blijft een woonprobleem, en heeft op dit moment alle kenmerken van een mensonterende crisis. Dat vraagt om ingrijpende crisismaatregelen. Wanneer politiek niet de verantwoordelijkheid neemt om het grondrecht op huisvesting te waarborgen, maak dan de weg vrij voor zelforganisatie en initatieven vanuit de samenleving. Hef het kraakverbod op zodat daklozen zelf het recht op huisvesting kunnen claimen. Onteigen leegstaand vastgoed en huisjesmelkers en breng het terug in de sociale sector of als opvanglocaties voor dak- en thuislozen. 

Om deze eisen kracht bij te zetten roepen we op om mee te doen aan de actiedag tegen dakloosheid die in samenwerking met coalitie SamenThuis2030 in vijf verschillende steden wordt gehouden. Leden van BPW Den Haag zullen aanwezig zijn bij de mars in Den Haag en deelnemen aan het panelgesprek tussen (ex)daklozen en politieke vertegenwoordigers. 

Programma voor Wereld Dakloze Mensen Dag Den Haag:

13:00: Ontmoeting met demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS bij het Straat Consulaat (Torenstraat 35A).
14:30: Start verzamelen voor de protestmars bij het Straat Consulaat (Torenstraat 35A).
15:00: Lunch verzorgd door Stichting De Vriend.
16:00: De mars richting het Spui gaat van start, opgeluisterd door Brassband Legionairs.
17:00: Aankomst bij het stadhuis gevolgd door muziek, gedichten, toespraken, en een panelgesprek tussen (ex-)dakloze mensen en politieke vertegenwoordigers. En tenslotte overhandiging van de deur met boodschappen aan wethouder Wonen, Martijn Balster.
18 uur: Einde manifestatie.

Er zijn ook acties in Amsterdam, Gouda, Rotterdam & Utrecht. Voor een volledig overzicht van alle acties georganiseerd door SamenThuis2030 zie deze pdf.

Voeg je stem toe:  #samentegendakloosheid.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL