BOND PRECAIRE WOONVORMEN

De BPW is een actieve vereniging en grassroots organisatie en werkt veel in (lokale) werkgroepen. Als vereniging behoort er ook een bestuur te zijn. Dat bestuur bestaat uit 7 door de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden. Daarvoor zoekt de vereniging 1 nieuwe penningmeester. Het bestuur vergadert  5 keer per jaar en is verantwoordelijk voor de groei en continuïteit van de vereniging. (o.a. beleid, planning (actieplan), begroting en jaarrekening).

Bestuurslid penningmeester

De functie die vrijkomt is die van bestuurslid penningmeester. Voor deze functie is het gewenst dat je wat ervaring en belangstelling hebt voor de financiële kant en fondsenwerving van een vereniging en affiniteit hebt met het bijhouden van de administratie of dat je interesse hebt om je hierin te verdiepen.


Procedure:

Je kunt je kandidaat stellen voor 1 september aanstaande door een email te sturen naar contact@bondprecairewoonvormen.nl. Graag met een korte motivatie van wat je bij de BPW betrekt en waarom je je als bestuurslid penningmeester wilt inzetten. Je kandidaatstelling wordt dan voorgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 9 september 2023 (d.m.v de agenda). Uiteindelijk besluit de ALV over je kandidatuur.

Mocht je nadere informatie willen over het bestuurswerk dan kun je bellen met:

Lilian Seip (06-31532272)

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL