BOND PRECAIRE WOONVORMEN

​​​​​​​Den Haag 12/04/23 — Amper drie maanden nadat Hof Wonen verrees uit de scherven van Vestia zinkt de kersverse stichting naar een nieuw dieptepunt en gaat over tot wederrechtelijke ontruiming.

Lees ook de voorgaande artikelen over deze zaak:

Ondanks tussenkomst van een advocaat is Hof Wonen vandaag overgegaan tot het onrechtmatig ontruimen van Ben en zijn vriendin uit hun woning in de Stuwstraat. Daarmee is Ben voor de tweede maal in twee maanden ontruimd en dakloos gemaakt. Na de eerste ontruiming, op 13 februari, hebben Ben en zijn vriendin een maand lang op straat geslapen of bij mensen op de bank, waarna ze uit pure wanhoop hun leegstaande woning hebben teruggekraakt. Zonder juridisch proces of uitzettingsbevel ging Hof Wonen vandaag over tot het ontruimen van de woning — onder toeziend oog van de Haagse politie. Dit is een absoluut dieptepunt in het gedrag van de ‘sociale’ corporaties van Nederland en de manier waarop zij omgaan met hun eigen huurders. BPW Den Haag is woest over deze gang van zaken en laat het hier niet bij zitten!

Twee dagen geleden, op paasmaandag, kondigde Hof Wonen aan om de woning opnieuw te willen ontruimen. Ben schakelde hierop meteen een advocaat in, die aan Hof Wonen duidelijk maakte dat zij zonder uitspraak van een rechter geen titel heeft om deze ontruiming te kunnen bewerkstelligen. Ben heeft zich immers beroepen op zijn grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde huisrecht, voortvloeiend uit de ‘huisvrede’ die hij in zijn eerder ontruimde woning stichtte. Ook de wijkagent, die bij Ben op bezoek was geweest om de nieuwe situatie te constateren, was daarvan op de hoogte. Omdat het ontruimingsvonnis van 13 februari reeds was voltrokken, had Hof Wonen opnieuw een ontruimingsprocedure moeten starten om Ben wettelijk te mogen ontruimen.

Huisvredebreuk

Aangezien de woning op z’n vroegst pas in december zal worden gesloopt, en deze ook niet meer in de tussentijd via leegstandsbeheer zal worden verhuurd, had Ben van Hof Wonen mogen verwachten dat hij tot kort voor de sloop in zijn ouderlijk huis mocht blijven wonen. In het licht van de huidige wooncrisis is leegstand misstand; al helemaal als dakloosheid daarvan het directe gevolg is. Hof Wonen heeft vandaag weer laten zien dat zij niet terugdeinst voor wetteloos handelen, intimidatie en geweld jegens bewoners in kwetsbare posities. In nauwe samenwerking met politiekorps Haaglanden pleegde zij huisvredebreuk, door de deuren en ramen van de Stuwstraat 58 open te breken en Ben en zijn vriendin voor de tweede keer in twee maanden tijd dakloos te maken.

Beelden ontruiming 12 april

Niemand op straat

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) roept Hof Wonen, wethouder Balster en de Haagse politiek ter verantwoording en eist z.s.m. opheldering over hoe het kan dat een sociale woningcorporatie als Hof Wonen samen met de Haagse politie kan beslissen om geldende wetten en regels aan hun laars te lappen. Daarnaast wil BPW van Hof Wonen weten waarom voor hen maandenlange leegstand belangrijker is dan een fundamentale levensbehoefte van iemand die geen kant uit kan. Waarom is deze stichting niet bereid om mee te werken aan een oplossing?

Onze eis aan Hof Wonen en de gemeente: Bied Ben herhuisvesting, net zoals de rest van de bewoners in zijn straat!

Dakloos

Ben en zijn vriendin hebben zich vandaag gemeld bij de Haagse daklozenopvang. Deze zit overvol en er is geen plek voor ze, dus zullen zij de komende nachten op straat moeten slapen. Dit terwijl hun woning aan de Stuwstraat nog minimaal 8 maanden leegstaat!

Spreek je uit tegen dit onrecht en deel dit artikel, tag Hof Wonen en roep ze ter verantwoording! Dit onmenselijke woonbeleid moet onmiddelijk stoppen!

Voor perscontact of contact met Ben en zijn vriendin, mail naar denhaag@bondprecairewoonvormen.nl

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL