BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Voorzitter Bond Precaire Woonvormen gezocht!

Na het aftreden van Abel Heijkamp als voorzitter, in verband met zijn start als inhoudelijk coördinator voor het project “Woonzekerheid de basis”, zoekt het bestuur van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) een nieuwe voorzitter.

De BPW is een vereniging die strijdt voor het recht op wonen en de stad. We komen op voor de woonrechten van mensen die tijdelijk, onzeker of te duur wonen. Als solidariteitsbeweging staan we voor woonzekerheid voor iedereen. We helpen bewoners te organiseren in solidariteitsnetwerken en bieden steun op inhoudelijk, moreel, juridisch en organisatorisch vlak.

Het huidige bestuur bestaat uit 6 personen: een secretaris, penningmeester en vier algemeen bestuursleden. Het voorzitterschap wordt momenteel door het bestuur gezamenlijk waargenomen. Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per 2 maanden, bij voorkeur op dinsdagavond. Verder onderhouden de leden telefonisch (via Signal) en per email contact met elkaar. Gemiddeld besteden de bestuursleden ca. 6 uur per maand aan de diverse werkzaamheden en/of overleg.

 

De voorzitter heeft de volgende taken:

  • Het opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen, i.s.m. de secretaris en inhoudelijk coördinator;
  • De bestuursvergaderingen voorzitten;
  • Het voorbereiden en opvolgen van acties;
  • Het bewaken van de geldende wet- en regelgeving (samen met andere bestuursleden) en de continuïteit van de vereniging;
  • Contactpersoon van het BPW bestuur.

We zoeken in een voorzitter het volgende:

  • Je staat achter de doelstellingen van de BPW;
  • Je bent zorgvuldig;
  • Je bent betrokken;
  • Je kunt met vertrouwelijke informatie overweg.

Het officieel aantreden tot voorzitter zal plaatsvinden tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering op zaterdag 17 juni 2023 in Utrecht. 

Ben je enthousiast om samen met ons zorg te dragen voor de voortzetting van het werk van de BPW? Wil jij je kandidaat stellen voor het voorzitterschap? Stuur ons dan een korte motivatie en/of neem contact op via:

contact@bondprecairewoonvormen.nl

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL