BOND PRECAIRE WOONVORMEN

BPW Den Haag gaat tijdens de Internationale Housing Action Week de straat op in Zuid-West om te flyeren tegen anti-kraak, tijdelijke huurcontracten en woononzekerheid. Sluit je aan en strijd mee voor woonzekerheid! We beginnen op 29 maart om 19:30 aan Ruimzicht en verspreiden ons dan over de wijken Dreven en Gaarden & Bouwlust en Vredelust waar een aantal clusters van slooppanden bewoont worden door anti-kraak en tijdelijke bewoners. 

Flyer-actie

Ruimzicht, Den Haag Zuid-West

29/03 vanaf 19:30

Er is in deze wijken veel leegstand omdat ze onderdeel zijn van omstreden sloop- en nieuwbouwplannen. De oorspronkelijke bewoners zijn vaak al jaren geleden geherhuisvest met het zicht op de sloop en vervolgens staan de panden langdurig leeg of worden bewaakt door tijdelijke huurders zonder rechten. In deze buurten holt de sociale cohesie en sociale controle op straat achteruit. Bewoners voelen zich niet meer veilig door de grote leegstand en criminaliteit en geweld op straat neemt toe. 

Woononzekerheid als verdienmodel

De tijdelijke bewoners worden bewust in woononzekerheid gehouden en kunnen elk moment worden ingewisseld of uit huis gezet terwijl anti-kraak bedrijven zoals Ad Hoc en VPS hun zakken vullen. Eigenaar Staedion heeft ook baat bij de langdurige leegstand en tijdelijke bewoning van de slooppanden. Anti-kraak bedrijven nemen de zorgen van het leegstaande vastgoed over terwijl Staedion de oorspronkelijke huurders met reguliere huurrechten vervangt voor rechteloze bewoners, zodat ze op ieder gewenst moment kunnen beginnen met sloopwerkzaamheden zonder herhuisvesting te bieden. Dit zorgt ervoor dat bewoners van anti-kraak panden vaak van het ene op het andere moment dakloos worden. Het is voor deze mensen immers geen vrije keuze om zonder huurrechten in slooppanden te wonen, het is vaak hun enige mogelijkheid tot een dak boven het hoofd. 

Organiseren kun je leren

Daarom gaan wij de 29e de straat op met onze flyers, sjablonen en krijtspray, om de mensen te bereiken waarbij dreigende dakloosheid boven het hoofd hangt en hun de gereedschappen in handen te geven om zichzelf te organiseren en samen woonrechten te claimen! Wil je graag mee flyeren? Stuur ons dan even een berichtje via Facebook, Instagram, Twitter, of mail naar denhaag@bondprecairewoonvormen.nl dan houden we rekening met je komst!

Woonspreekuur

De Bond Precaire Woonvormen organiseert bewoners in solidariteitsnetwerken en geeft hun de morele en juridische ondersteuning om samen een vuist te maken tegen dreigende dakloosheid. Wij nodigen iedereen die hierin interesse heeft uit om te komen praten op het maandelijkse woonspreekuur van BPW Den Haag. Elke 1e zaterdag van de maand aan de Prinsegracht 40 in Den Haag. Eerst volgende datum: zaterdag 1 april.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL