BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Ben (54) uit Den Haag dreigt 13 februari door Hof Wonen (Vestia) uit zijn huis gezet te worden. Hij woonde in bij zijn ongeneeselijk zieke tweelingzus, Hellen, die hij 24 uur per dag verzorgde, totdat zij onlangs overleed aan kanker. Na het overlijden hoopte hij in de woning, waar zijn ouders in 1986 naartoe verhuisden, te mogen blijven. 

Hof Wonen negeerde zijn hulpvraag en vorderde Ben de woning te verlaten, nu dreigt hij over een week definitief dakloos te worden gemaakt. Stop deze huisuitzetting en voorkom dakloosheid! Wij eisen een menselijke oplossing. Kom naar de eisenoverhandiging bij het hoofdkantoor van Hof Wonen in Moerwijk op vrijdag 10 februari om 10:00!

Eisenoverhandiging Hof Wonen

Loevesteinlaan 627
10/02/23

10:00u

Ontruiming na overlijden

In 2021 verhuisde Ben terug naar zijn ouderlijk huis om zijn tweelingzus Hellen te verzorgen tot haar dood op 2 mei 2022. Toen zijn zus, en daarmee de hoofdbewoner, overleed, hoopte hij in het huis te kunnen blijven. Maar precies 2 weken na het overlijden van zijn zus kreeg hij de mededeling van toenmalig Vestia dat zij het huurcontract niet met Ben willen voortzetten. Er wordt van hem verwacht per 30 september dat jaar zelf de huurovereenkomst op te zeggen. Uiteraard kon Ben daar niet aan voldoen omdat hij anders dakloos zou worden en zich bij de toch al overvolle daklozenopvang zou moeten melden. Een juridische procedure volgt en uiteindelijk wordt er op 21 december door de rechter een ontruimingsvonnis uitsproken en dient Ben binnen 4 weken de woning te verlaten, anders zal hij op 13 februari ontruimd worden door politie en deurwaarder.

Zorgplicht corporaties & gemeente

Wat we wederom terug zien in de situatie van Ben is dat mensen met huisvesting- en schuldenproblematiek aan de kant worden geschoven door overheidsinstanties en sociale huisvesters. Ben je niet in staat om deel te nemen aan de samenleving, pas je niet in het goede hokje of heb je niet de juiste juridische stappen doorlopen? Dan beland je uiteindelijk zonder hulp op straat. Ben staat onder bewind en we kunnen niet verwachten dat iemand binnen 2 weken na overlijden van zijn zus de juiste juridische procedures in gang zet. Ondertussen stapelen de aanmaningen, schulden en juridische kosten zich op. Straks is hij dakloos, maar heeft Hof Wonen wel het  ‘woonruimteverdeelsysteem’ in stand gehouden. Het wordt tijd dat de politiek en woningcorporaties gaan inzien dat iemand dakloos maken om ruimte vrij te houden in het ‘woonruimteverdeelsysteem’ letterlijk water naar de zee dragen is en de schade aan individuën en de samenleving veel groter is wanneer deze mensen dakloos gemaakt worden. Enerzijds worden zo levens van mensen als Ben verwoest, anderzijds zijn er hoge maatschappelijk kosten verbonden aan dakloosheid en hulpverlening. Wij roepen ook de gemeente Den Haag en wethouder Balster op om zorgplicht te nemen voor de inwoners van deze stad en herhuisvesting te garanderen.

Herhuisvesting na sloop

De woningen aan de Stuwstraat zijn oud en in slechte staat. Er is schimmel, vocht en lekkage en daarom zijn de woningen onderdeel van een sloop-nieuwbouwproject. Al Ben’s buren kunnen aanspraak maken op herhuisvesting via een urgentie aanvraag en een verhuisvergoeding. Ben is van deze sociale rechten uitgesloten, aangezien hij door Vestia niet als (mede)huurder wordt erkend. Hof Wonen als rechtsopvolger van Vestia is een woningcorporatie opgericht om kwetsbare bewoners te huisvesten, niet om ze op straat te zetten!

Ben en BPW Den Haag eisen van Hof Wonen en de gemeente:
    1. Stop de geplande ontruiming en voorkom dakloosheid
    2. Bied Ben herhuisvesting, net zoals de rest van de bewoners in zijn straat
Maak dakloosheid en woononzekerheid zichtbaar! Kom naar de eisenoverhandiging op 10 februari om 10:00 uur bij Hof Wonen aan de Loevesteinlaan 627 in Den Haag! Meld je aan voor het Facebook evenement en deel dit artikel via sociale media! 
 
Als Hof Wonen de ontruiming doorzet op maandag 13 februari roepen wij alvast iedereen op Ben te steunen bij zijn woning en de ontruiming tegen te houden. Kom op 13 februari tussen 9:00 en 12:00 naar de Stuwstraat en stop deze ontruiming!
 
Voor contact met Ben of BPW Den Haag, mail naar denhaag@bondprecairewoonvormen.nl of bel 06-50856715 voor de perswoordvoerder.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL