BOND PRECAIRE WOONVORMEN

De bewoners van het Klokkenhof is door interne verhuizingen jarenlang het recht op woonzekerheid ontnomen. Elke twee jaar werd hen weer een nieuw flexcontract op een ander adres in het pand aangeboden.

Eerder vorig jaar kregen de bewoners plots te horen dat het pand gerenoveerd wordt en interne verhuizingen niet meer mogelijk zijn. Zodoende zouden zo’n 100 tijdelijke huurders op straat staan.

"Ik raakte twee maanden geleden overspannen van de situatie. Mijn vriendin die in de flat woont heeft een burn-out sinds maart vorig jaar. Niemand beseft wat het met je doet als je keihard werkt en daarbij continu onder druk staat door dreigende dakloosheid."

EISEN

Maar de bewoners staken hun kop niet in het zand en kwamen samen met de Bond Precaire Woonvormen in actie. Met behulp van de BPW zetten zij de actiegroep ‘de Hofluiders’ op. Wij stelden drie eisen aan Vesteda (huisbaas van de bewoners):

De BPW en bewoners eisen:

1. Laat iedereen er wonen tot aan de renovatie

2. Bied tijdelijke huisvesting aan tijdens de renovatie

3. Laat bewoners terugkeren met een vast contract na de renovatie

Door de publieke druk was Vesteda vervolgens wel bereid tot een gesprek. Na afloop van het gesprek werden de eisen grotendeels ingewilligd. Een mooi succes voor de bewoners!

De strijd gaat door

Nu bij veel bewoners de contracten van Vesteda eind deze maand aflopen, gaat het helaas weer mis. De afspraak met Vesteda is dat de bewoners na afloop van hun contracten via Alvast (de tijdelijke  leegstandsbeheerder van de te renoveren appartementen) konden blijven huren tot aan de renovatie. Om Vesteda tegemoet te komen, hebben de hofluiders ingestemd nog een keer te willen verhuizen. Daar zit nu het probleem: plots kregen de bewoners te horen dat zij tijdens de verhuizing tussentijds zonder woning kwamen te zitten.

"Mijn rechten op een vast contract zijn mij ontnomen door intern te verhuizen, nu ze me niet meer kunnen gebruiken, kan ik mijn spullen buitenzetten en van de afspraken die gemaakt zijn, hoef ik me niets bij voor te stellen. Ik heb geen energie meer over, geen dak boven mijn hoofd en geen veilige haven.",

Vesteda en Alvast hebben de overdracht van het beheer slecht georganiseerd en leggen de verantwoordelijkheid bij de bewoners neer. Maar de bewoners laten zich niet klein krijgen. De actiegroep besloot een statement te maken door niet te vertrekken uit hun oude woning totdat zij een nieuwe woning krijgen aangeboden.

Dankzij juridisch advies van de BPW weten zij dat Vesteda hen niet weg kan jagen zonder besluit van de rechter. Of een rechter dat besluit zou nemen, is maar zeer de vraag. De bewonersgroep kan namelijk laten zien dat zij alles geprobeerd heeft om mee te denken. Tevens heeft de bewonersgroep bewezen dat Vesteda en Alvast erg nalatig zijn geweest.

Steeds meer bewoners sluiten zich bij actiegroep ‘de Hofluiders’ aan en de solidariteit word steeds sterker. Samen laten wij ons niet uit het veld slaan en blijven wij strijden voor woonzekerheid in het Klokkenhof! 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL