BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Sinds 2011 woont de getroffen bewoner in een wooncomplex van woningcorporatie Ymere (Amsterdam) met twee gebruiksovereenkomsten (eerst op basis van de Leegstandswet en sinds 2017 op grond van een gebruiksovereenkomst).

Woningcorporatie Ymere stelt dat het appartement zeer binnenkort gesloopt, verbouwd of verkocht zal worden – iets wat duidelijk niet is gebeurd nu de bewoner daar al vijf jaar woont. In alle elf jaar heeft de bewoner de verplichtingen als bewoner keurig nagekomen – de bewoner veroorzaakt geen klachten of overlast, ondanks de gehorigheid van het complex. Maar omdat de bewoner via een gebruiksovereenkomst in de woning verblijft, is er geen enkel recht op huurbescherming opgebouwd. 

Voorkom deze huisuitzetting!

Ken je iemand bij Ymere?
Heb je waardevolle tips?

Stuur een instagram-DM naar @BpwAmsterdam

In juli ontvangt de bewoner plots de mededeling dat de bewoner het contract zou hebben opgezegd, en dat de bewoner binnen twee maanden moet vertrekken. Dit werd gevolgd door een opzegging vanuit Ymere – nu met een termijn van slechts een maand. Dit komt, aangezien de omstandigheden in het wooncomplex niet zijn veranderd, als een grote schok voor de bewoner.

DEADLINE

donderdag 15 september

Een snel onderzoek wijst uit dat het hele wooncomplex gewoon in gebruik is, met voornamelijk jongeren- en campuscontracten. Het complex als geheel wordt niet gerenoveerd of gesloopt, gezien het feit dat er nog wekelijks nieuwe bewoners intrekken. Als reden voor de uitzetting voert Ymere aan de woning regulier te willen verhuren. Maar in plaats van de bewoner (die er al 11! jaar woont) woonzekerheid te gunnen, wordt de bewoner gewoon vervangen door een nieuwe huurder.

Deel de video-oproep

De bewoner heeft geen vangnet in Nederland, en kan dus niet zomaar ergens terecht. Momenteel staat de datum van ontruiming op aanstaande donderdag 15 september, waarna de bewoner met het hele hebben en houden dakloos wordt. De bewoner heeft nog tweemaal gepoogd om Ymere te contacteren, maar het mocht niet baten. Ymere weigert om in gesprek te gaan.

De Bond Precaire Woonvormen eist:

Laat de huidige bewoner in de woning zitten en biedt de bewoner een vast huurcontract!

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL