BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Dinsdag 13 september van 16:30 tot 19:00 vindt er een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over tijdelijke huurcontracten. Onder andere de Woonbond, Aedes, de Huurcommissie, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed hebben een plek aan deze tafel om hun visie op de tijdelijke contracten te delen met de commissieleden. De Bond Precaire Woonvormen strijd al ruim 10 jaar tegen woononzekerheid door de flexibilisering van wonen en de uitbreiding van tijdelijke huurcontracten. Wij hebben echter geen uitnodiging voor dit gesprek ontvangen, noch staat op het programma om naar huurders te luisteren die wonen met tijdelijke/onzekere huurcontracten.

Rondetafelgesprek

Dinsdag 13/09/22, vanaf 16:00

Suze Groenewegzaal, Bezuidenhoutseweg 67

Den Haag

Stoelendans

Een schrijnend voorbeeld van het falen van de Wet Doorstroming Huurmarkt is de situatie in het Klokkenhof in Amsterdam. Met behulp van tijdelijke contracten werden zo’n 100 huurders gedwongen om iedere twee jaar binnen het pand te verhuizen. Op deze manier konden tijdelijke contracten gestapeld worden en het geven van een vast huurcontract met reguliere huurrechten omzeild. Toen verhuurder Vesteda de contracten vervolgens wilde opzeggen om te renoveren, kwamen de bewoners samen met de BPW in actie. Ze eisen dat hun huurrechten worden gerespecteerd en willen woonzekerheid met vaste contracten. Om deze eisen kracht bij te zetten werd er ingesproken bij de gemeenteraad, kwamen er kamervragen en werd er in de media aandacht besteed aan de situatie.

Dweilen met de kraan open

De beantwoording op de kamervragen door Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge laten zien dat hij de structurele en problematische gevolgen van de Wet Doorstroming Huurmarkt, alsook andere onzekere woonvormen, zoals campuscontracten, antikraak, leegstandwet, short stay, doelgroepen en jongerencontracten nog steeds niet serieus neemt of aan wilt pakken. Sterker nog, hij ziet tijdelijke bewoning zelfs als oplossing van de woningnood en wil het proces van precarisering versnellen door een permanente flexibele schil te creëren binnen het woningaanbod van 120.000 flexwoningen. Ondertussen wordt wel doorgegaan met de sloop, verkoop en liberalisatie van echte sociale huurwoningen en blijven structurele maatregelen uit. Dit zorgt ervoor dat er op de langere termijn geen woningen bij komen om naar door te stromen nadat een tijdelijk contract afloopt, met schrijnende situaties als dak- en thuisloosheid als gevolg.

‘Een precaire woonsituatie vormt een aanslag op zowel de mentale als fysieke gezondheid en het sociaal en arbeidsgerelateerd functioneren. Het is absurd dat je zelfs met een diploma en een vast arbeidscontract op zak niet altijd kunt rekenen op een stabiele woonsituatie. Met Minister Hugo de Jonge en zijn beleidsmakers aan het roer is een grote groep mensen nog veel verder van huis en veroordeeld tot een onzeker nomade bestaan.’

Woonzekerheid voor iedereen

De BPW ziet dagelijks in de praktijk dat steeds meer huurders in de knel komen door tijdelijke, onzekere en/of te dure woonvormen door het gebrek aan echte volkshuisvesting. We moeten door het gebrek aan vaste huisvesting om naar door te stromen steeds vaker in actie komen om dreigende dak- en thuisloosheid te voorkomen, en het recht op wonen te verdedigen tegenover overheden en verhuurders die hierover heen lopen. Bekijk het dossier hieronder voor talloze voorbeelden. 

Het is nu de hoogste tijd om tijdelijke huurcontracten af te schaffen en woonzekerheid te bieden voor iedereen. Hiermee voorkomen we machtsmisbruik van verhuurders, huisuitzettingen, explosief stijgende huren, stijgende dak- en thuisloosheid en een oneindige stoelendans van bewoners die vast zitten in flexconstructies en voor elkaar worden ingewisseld. 

Daarom roepen we onze leden en sympathisanten op om 13 september naar het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer te komen. In aanloop naar dit gesprek zal de Bond Precaire Woonvormen samen met bewoners vooraf onze eisen en visie kenbaar maken aan de Tweede Kamerleden (meer info volgt). Vervolgens zullen we vanaf de tribune het gesprek te volgen. Zo laten we zien dat we de verdere precarisering van de woningmarkt nauwlettend in de gaten houden en blijven strijden voor woonzekerheid voor iedereen!

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) eist:

  1. Schaf tijdelijke huurcontracten af. Bied woonzekerheid voor iedereen, zonder uitzondering van (doel)groepen.
  2. Er zijn te weinig vaste huurwoningen. Bewoners met tijdelijke contracten moeten vaste, reguliere huurcontracten krijgen. 
  3. Voorkom dak- en thuisloosheid. Stop huisuitzettingen en gedwongen verhuizingen. Niemand op straat of in de opvang.
  4. Garandeer het grondrecht op voldoende zekere, betaalbare en waardige huisvesting.

Neem voor informatie of contact met tijdelijke bewoners contact op met BPW. 

NB: Voor de tribune is aanmelden niet nodig, neem wel een identiteitsbewijs mee. Het rondetafelgesprek is van 16:30 tot 19:00 meld je tijdig aan bij de balie. Locatie: Suze Groenewegzaal, Bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag. Voorverzamelen bij ingang pand om 16:00.

Woon je tijdelijk, onzeker of te duur? Word BPW lid. 

Lees hier meer verhalen van bewoners die kampen met woononzekerheid door tijdelijke huurcontracten.

Recente acties BPW rondom huisuitzettingen na tijdelijke verhuur

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL