BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Het Klokkenhof (Amsterdam)

In Het Klokkenhof aan het Surinameplein 55 in Amsterdam wonen al jaren 144 bewoners naar volle tevredenheid. Onder de oppervlakte creëren commerciële verhuurders echter precaire situaties. Al acht jaar lang verhuizen bewoners intern zodat de commerciële verhuurder Vesteda een vast contract kan omzeilen. Nu er plannen zijn voor renovatie, dreigen 100 bewoners op straat gezet te worden. 

In Het Klokkenhof aan het Surinameplein 55 in Amsterdam wonen al jaren 144 bewoners naar volle tevredenheid. Onder de oppervlakte creëren commerciële verhuurders echter precaire situaties. Al acht jaar lang verhuizen bewoners intern zodat de vorige eigenaar en, sinds 2018, de huidige commerciële verhuurder Vesteda een vast contract kunnen omzeilen. Nu er plannen zijn voor renovatie, dreigen 100 bewoners op straat gezet te worden. 

Het Klokkenhof bestaat uit 144 sociale huur eenkamerappartementen. Sinds acht jaar worden er tijdelijke huurcontracten aangeboden omdat er plannen zijn om Het Klokkenhof te slopen. Normaliter zou een tijdelijk contract van twee jaar van rechtswege overgaan in een vast contract. Na afloop van het tijdelijke contract krijgen bewoners een nieuw tijdelijk contract aangeboden voor een woning elders in het complex. Door deze constructie krijgen bewoners geen vast contract en blijven ze hangen in een precaire woonvorm: ze zijn uitzendhuurders geworden. Momenteel zitten ongeveer 100 bewoners vast in deze constructie.

In 2019 is Het Klokkenhof als monumentaal pand aangemerkt, waardoor het niet meer in aanmerking komt voor sloop. Renovatie blijft als enige optie over. Vesteda is op dit moment in gesprek met de gemeente om deze renovatieplannen in gang te zetten. Meerdere bewoners hebben Vesteda gecontacteerd met de vraag wat er met de tijdelijke contracten gaat gebeuren. Het antwoord is: ‘Dat betekent dat het huurcontract gaat ophouden en er intern niet meer geruild kan worden’.  Uit de renovatieplannen die nu bekend zijn, blijkt dat er 144 huurwoningen beschikbaar blijven. In principe zouden alle bewoners gewoon een terugkeergarantie kunnen krijgen. Echter, Vesteda weigert dit. 

Er is al jaren een wooncrisis in Nederland en met name in Amsterdam. Als schijnoplossing is in 2016 de Wet doorstroming huurmarkt (Wdh) ingevoerd. De wetgever wilde de doorstroming bevorderen door het verhuurders makkelijker te maken woonruimte tijdelijk te verhuren. Echter, bleef de schaarste heersen. Het tijdelijke huurcontract, bedoeld als uitzondering, is nu de norm geworden. Vesteda beroept zich dan ook op deze wet. Zowel Vesteda als de gemeente wil geen enkele hulp bieden bij het vinden van een nieuwe betaalbare woning. 

De afdeling ‘Bouwen en Wonen’ van de gemeente Amsterdam verleent de vergunning voor deze renovatie. Zij geven aan niks te kunnen betekenen voor de bewoners omdat het gaat om een privaatrechtelijk geschil. De grootste steek in de rug was het antwoord van nota bene de teamleider Beleid Woonmarkt van de gemeente Amsterdam: “Het aangaan van een tijdelijk huurcontract heeft de consequentie dat deze afloopt.” Dit laat zien dat de keuzevrijheid van huurders een illusie is. Huurders zijn op dit moment kwetsbaar omdat ze nauwelijks kunnen weigeren op de krappe woningmarkt. Willens en wetens laat de gemeente 100 van hun burgers in de kou staan door geen enkele oplossing te bieden.

Bewoners van Het Klokkenhof die al acht jaar woonachtig zijn in het gebouw hebben inmiddels binding gemaakt met de wijk, de buren en zorgverleners. Daarnaast wonen in Het Klokkenhof ouderen, die veelal huren op basis van een vast contract. Alle bewoners zijn ten tijde van de corona-pandemie een hulp geweest voor deze ouderen. Ook de ouderen hebben na acht jaar binding gemaakt met hun buren. De renovatie wordt geen strobreed in de weg gelegd. Nu worden 100 bewoners op straat gezet om plaats te maken voor 100 nieuwe bewoners, puur en alleen vanuit winstoogmerk. 

De eis van de bewoners is een terugkeergarantie na de renovatie. Bewoners hebben jaren huur betaald waarbij ook zij indirect hebben meebetaald aan renovatie. Zij hebben binding gemaakt met de buurt. Het enige wat zij willen is een betaalbaar dak boven hun hoofd, maar dit is teveel gevraagd voor Vesteda en de gemeente.

Is het niet gewoon een mensenrecht om betaalbare huisvesting te hebben? 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL