BOND PRECAIRE WOONVORMEN

BPW Den Haag lid Trees Steeghs start een crowdfunding voor een onderzoek naar letselschade na aanleiding van de jarenlange vocht- en schimmel problematiek in haar huurwoning. Verhuurder Vestia liet haar na het oplossen van een deel van de problemen nog eens vijftien jaar in een vochtige en beschimmelde woning wonen en verzuimde hier adequaat maatregelen tegen te ondernemen. Door de jaren heen namen de gezondheidsklachten bij Trees alsmaar toe, ze ontwikkelde astma en eczeem en gebruikte dagelijks grote hoeveelheden medicijnen. In 2020 verergerde de situatie zodanig dat Trees door Vestia tijdelijk in een hotel gehuisvest werd.

Vooronderzoek letselschade

Tijdens de jarenlange strijd schakelde Trees meerdere onderzoeksinstanties in, zo kreeg ze vanaf begin 2018 40% huurverlaging toegekend van de Huurcommissie, stelde de Wijkrechter haar in 2019 in het gelijk en constateerde de GGD in 2020 dat de vocht- en schimmelproblemen van bouwkundige aard waren, en vrijwel zeker verband hielden met haar gezondheidsklachten. Een definitieve uitspraak over dit verband mocht de GGD echter niet geven. In 2021 dwong de gemeentelijke Pandbrigade Vestia tot het oplossen van de vochtproblemen in het huis van Trees. Nu, in 2022, kan ze bijna terugverhuizen naar haar woning. Om definitief de relatie tussen de bouwkundige toestand van haar woning en haar gezondheidsklachten te bewijzen, zamelt zij nu geld in voor een vooronderzoek. In dat onderzoek worden de bouwkundige en medische dossiers naast elkaar gelegd. BPW Den Haag steunt haar in haar strijd voor gerechtigheid en het recht op goede, gezonde huisvesting.

Stads brede problematiek

In Den Haag is Trees zeker niet de enige die met ernstige vocht en schimmel kampt. In een onderzoek naar de kwaliteit van de Haagse woningvoorraad meldde de gemeente in maart dit jaar dat 1 op de 5 vrije sector huurders last heeft van schimmel en vocht, en zelfs 1 op de 3 (!) huurders in de sociale sector. Dit betekent in de praktijk dat er meer dan 15% van de hagenaars in vochtige huurwoningen leeft – ruim 86.000 mensen! Deze situatie is niet ontstaan vanuit onmacht. Het laten verslonzen van de sociale woningvoorraad past binnen het heersende beeld dat een breed toegankelijke sociale huursector ‘niet meer van deze tijd’ is en alleen bedoeld zou zijn voor de meest kwetsbare uit onze samenleving. Het laten wegrotten van deze sector komt daarmee handig van pas binnen het agressieve gentrificatiebeleid dat gevoerd wordt in sommige Haagse wijken en blijkt een bruikbaar excuus om dan maar de boel met de grond gelijk te maken en er duurdere woningen voor in de plaats te bouwen. Op landelijk niveau hebben maatregelen zoals de verhuurderheffing ervoor gezorgd dat woningcorporaties jarenlang zich hebben kunnen excuseren van het doen van adequaat onderhoud aan woningen, omdat het geld hiervoor jaarlijks weggesluisd werd richting de staatskas. 

Marktwerking

In de vrije sector hebben verhuurders zo’n sterke machtspositie tegenover huurders waarin ze handig gebruik maken van de extreme schaarste, dat ze overal mee weg komen. Zo wordt het vragen van meer dan €800,- voor een woning van 50m² met enkelglas, verrotte kozijnen en de daarbij horende schimmel en vocht ondertussen ‘normaal’ gevonden. Daarbij komt dat er vrijwel geen controle is of particuliere huurders wel een eerlijke huurprijs vragen en hebben huurders steeds vaker tijdelijke contracten waardoor klagen over te hoge huur of slecht onderhoud vrijwel altijd leidt tot contractopzegging en huisuitzetting. Sinds 2021 wordt er extra geïnvesteerd in de Pandbrigade en is er een Huurbalie opgericht in de gemeente Den Haag om huurders te helpen met problemen. Een maatregel die veel te laat is genomen en in contrast met de duizenden huishoudens in slechte woningen een druppel op de gloeiende plaat. We moedigen bewoners daarom aan om zich naast het inschakelen van het Huurteam ook zelf zich te organiseren en actie te voeren tegen de slechte staat van de Haagse woningvoorraad.

In april dit jaar werden er 49 Kamervragen gesteld door SP kamerlid Beckerman aan de Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge, onder andere na aanleiding van een item over de situatie van Trees in Hart van Nederland. In de beantwoording van de vragen ontbreekt elk spoor van urgentie. Zo ziet de minister ‘op dit moment geen aanknopingspunten om wet- en regelgeving aan te passen om verhuurders te dwingen problemen met vocht en schimmel sneller aan te pakken.’

Onderzoek Trees

Een definitieve uitspraak in de zaak van Trees zou de situatie van tienduizenden andere huurders, die misschien wel met dezelfde gezondheidsklachten kampen, kunnen verbeteren. Het is duidelijk dat er op lokaal en landelijk niveau nog te weinig gebeurd en huurders vooral zelf de verantwoordelijkheid op hun bordje krijgen om iets tegen het slechte onderhoud van hun woning te doen. We hopen daarom op een goede afwikkeling van de zaak voor Trees en een ruime compensatie voor de geleden letselschade.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL