BOND PRECAIRE WOONVORMEN

De BPW is een actieve vereniging en grassroots organisatie en werkt veel in (lokale) werkgroepen. Als vereniging behoort er ook een bestuur te zijn. Dat bestuur bestaat uit 7 door de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zijn er in juni 2 leden aftredend. Daarvoor zoekt de vereniging 2 nieuwe bestuursleden. Het bestuur vergadert 4 a 5 keer per jaar en is verantwoordelijk voor de groei en continuïteit van de vereniging. (o.a. beleid, planning (actieplan), begroting en jaarrekening).

Algemeen bestuurslid en bestuurslid penningmeester

De functies die vrij komen, zijn die van algemeen bestuurslid en bestuurslid penningmeester. Voor deze laatste functie is het gewenst dat je wat ervaring en belangstelling voor de financiële kant en fondsenwerving van een vereniging hebt of dat je interesse hebt om je hierin te verdiepen.

Procedure:

Je kunt je kandidaat stellen voor 6 juni aanstaande door een email te sturen naar contact@bondprecairewoonvormen.nl. Graag met een korte motivatie van wat je bij de BPW betrekt en waarom je je als bestuurslid wilt inzetten. Je kandidaatstelling wordt dan voorgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2022 (d.m.v de agenda). Uiteindelijk besluit de ALV over je kandidatuur.

Mocht je nadere informatie willen over het bestuurswerk dan kun je bellen met:

Lilian Seip (06-31532272) of Fons Rietmeijer (06-22372044)

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL