BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Sonja & Karolina in hun woning

In de flats aan de Noordendijk in de Dordrechtse Vogelbuurt probeert corporatie Woonbron momenteel een groep huurders met een tijdelijke huurcontract begin maart uit te zetten en in te wisselen voor een andere groep tijdelijke bewoners. De bewoners en de BPW komen nu in actie om te voorkomen dat  er mensen dakloos worden. De flats worden tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandwet maar worden pas gesloopt na oktober. Er is dus geen enkele noodzaak om bewoners nu voor elkaar in te wisselen en daarmee dakloos te maken. Wij roepen Woonbron op deze nutteloze stoelendans met mensen per direct te stoppen.

Solidariteitsactie bij Woonbron 

Baerleplantsoen 26, Dordrecht

Vrijdag 25 februari

14:00 uur

De bewoners

Pim woont sinds vorig jaar in de flats van Woonbron aan de Noordendijk. 

"De politiek creert steeds meer te dure en onzekere woonvormen waarbij het recht op huisvesting geen garantie meer is. De overheid en verhuurders zouden wettelijk verplicht moeten zijn een alternatief te bieden voor de kwetsbare groepen die nu genoodzaakt zijn tijdelijk te huren. Te duur of tijdelijk wonen is geen oplossing voor mijn probleem. Ik voel me opgejaagd en wil woonzekerheid."

Bewoner Sonja woont al 3 jaar in de flat en is gehecht geraakt aan haar woning en haar buren.

"Door deze situatie zit ik in diepe stress, ik slaap slecht en zit continue hoog in mijn emoties. Ik sta al 9 jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning maar kan nog steeds niks geschikts vinden. Het systeem loopt vast. Nu woon ik noodgedwongen tijdelijk en kan ik ieder moment uit huis gezet worden."

"We zijn al maanden bezig maar we worden klemgezet door de houding van de gemeente en Woonbron, er wordt totaal niet meegewerkt aan een oplossing, en als die er niet komt, sta ik op straat. Ik heb geen familie in Nederland om op terug te vallen en een betaalbare woning vinden lukt niet."

Woononzekerheid is politiek wanbeleid

Situaties waarin tijdelijke huurders voor elkaar worden ingewisseld zijn vaker voorgekomen in Dordrecht. Een aantal jaar terug kon de BPW dit samen met de bewoners voorkomen toen woningcorporatie Trivire dit deed. De flexibilisering van wonen rukt steeds verder op en creëert in toenemende mate dit soort rechteloze situaties. Terwijl wonen een grondrecht is, resulteren tijdelijke woonvormen in een soort stoelendans voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. De ene groep eruit en dakloos, de andere groep tijdelijk erin. Onlangs trokken de bewoners van de Noordendijk hierover al aan de bel bij de gemeente. Wethouder Stam gaf eerder aan nog eens te praten met de corporatie. “Onze boodschap is dat Woonbron goed voor zijn huurders moet zorgen. Misschien kunnen ze toch iets betekenen of mee helpen zoeken. Deze mensen mogen niet op straat komen te staan”, stelde hij toen in het AD. Tot op heden geeft de Woonbron geen gehoor hieraan.

Stop huisuitzettingen!

De BPW accepteert niet dat via flexverhuurders Homeflex, Interveste en Leger des Heils bewoners worden ingewisseld voor andere woningzoekenden met rechteloze contracten. Het is een schande dat deze bedrijven deze huisuitzettingen mede mogelijk maken. Ondanks uitbesteding blijft Woonbron wel 100% verantwoordelijk voor deze gang van zaken. Woonbron zegt dat de wettelijk kaders nou eenmaal vastzitten en er dus overgegaan moet worden tot huisuitzettingen. Dit is klinkklare onzin, volgens de BPW. Als de maximumduur van de Leegstandwet van 7 jaar wordt overschreden dan mag van een corporatie worden verwacht dat zij de huurrechten van zittende bewoners respecteert, in plaats van te gaan ontruimen zonder enig spoedeisend belang. Woonbron wil voorkomen dat mensen huurbescherming opbouwen en zet ze liever op straat. Dat haaks op de kerntaak van een woningcorporatie.

Wanneer woonrechten van bewoners worden geschaad en zij compleet klem worden gezet door verhuurders als Woonbron en ingehuurde flexverhuurders, dan komt de BPW in actie.

De BPW eist samen met de bewoners van de Vogelbuurt:

1. Stop het inwisselen van groepen tijdelijke bewoners voor elkaar. Respecteer woonrechten.
2. Bied woonzekerheid voor iedereen en voorkom dakloosheid.

Bewoners steunen?

Kom naar de solidariteitsactie op vrijdag 25 februari om 14:00 bij Woonbron, van Baerleplantsoen 26 in Dordrecht. Laat zien dat je het er niet mee eens bent dat kwetsbare bewoners onnodig dakloos worden gemaakt. Deel dit artikel en meld je aan voor het Facebook evenement. Ben jij ook een bewoner van de Noordendijk flats die op dit moment dakloos dreigt te worden door contract beëindiging? Neem dan contact op via het vragenformulier op onze site. Wilt u meer weten over de situatie, of in contact komen met de bewoners? Neem dan contact op via het contactformulier.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL