BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Hans woont al 7 jaar in een vrije sectorwoning van woningcorporatie Staedion aan de Jan Romeinstraat in Den Haag. Door corona en een diagnose als ongeneeslijk ziek verloor hij sinds april 2020 zijn inkomen, en kwam in betalingsproblemen terecht. Ondanks prestatieafspraken tussen Staedion en de gemeente om huisuitzettingen op basis van betalingsachterstanden door corona zo veel mogelijk te voorkomen en maatwerk te leveren, weigerde zij een aanvraag tot huurverlaging en startte een uitzettingsprocedure. BPW Den Haag komt in actie en eist samen met Hans dat Staedion onmiddellijk de uitzettingsprocedure intrekt en Hans in zijn woning kan blijven!

Eisenoverhandiging

Staedion, Kon. Julianaplein 2, Den Haag

24/09/2021

12:00u

Betalingsproblemen

Hans werkte in de elektrotechniek als zzp’er en zag vanaf april 2020, na de uitbraak van het coronavirus, dat zijn geplande klussen werden afgezegd waardoor zijn inkomen terug liep. Daar bovenop kwam de diagnose van een ongeneeslijke spier- en bindweefselziekte in oktober, waardoor Hans definitief zijn werkzaamheden in de elektrotechniek moest neerleggen. Hij vroeg de TOZO (tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers) aan, kreeg deze toegewezen en moest daardoor rond zien te komen van het €1078,- per maand. Dit was niet meer te rijmen met de huur van zijn vrije sectorwoning van €900,-. Hij vroeg daarom om maatwerk en huurverlaging bij Staedion. Bij de gemeente vroeg hij een woonkostentoeslag aan en kreeg deze toegewezen als tijdelijke tegemoetkoming in de huurkosten. Staedion weigerde echter zijn aanvraag tot huurverlaging. Staedion stelt dat Hans niet in een passende woning woont, in het verleden geen inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en dat hij niet in een sociale huurwoning woont. 

Uitblijven van maatwerk

Het beloofde maatwerk van Staedion werd dus geweigerd. Daarmee is de kans geminimaliseerd dat Hans nog op eigen kracht uit zijn betalingsproblemen komt. Waarom de huurverlaging geweigerd werd is voor Hans onbegrijpelijk.

“Staedion wil mij uit mijn woning hebben omdat ze vinden dat ik niet in een passende woning woon. Mijn buren betalen vrijwel allemaal een sociale huurprijs voor dezelfde woning en Staedion heeft bevestigd dat wanneer ik de woning verlaat, mijn woning weer verhuurd wordt met een sociale huurprijs. Huurverlaging is dus gewoon mogelijk, waardoor ik in mijn woning zou kunnen blijven. Maar Staedion wil mij weg hebben.”

Prestatieafspraken Staedion niets waard

In april diende de huisuitzettingsprocedure tegen Hans in de rechtbank van Den Haag. Daar oordeelde de rechter dat hij op 1 oktober zijn woning moet verlaten als gevolg van de opgelopen huurachterstand. Het hoger beroep loopt nog. De prestatieafspraken en de bijna unaniem aangenomen motie in de Haagse gemeenteraad om huisuitzettingen tijdens de corona crisis te voorkomen worden hiermee genegeerd en bewoners onnodig dakloos gemaakt. Ook de gemeente Den Haag, die tot nu toe de woonkostentoeslag uitkeerde als lening omdat Staedion niet akkoord ging met de huurverlaging, laat deze huisuitzetting dus gebeuren, terwijl ze wel meebetaalden aan de huur van Hans. De Haagse daklozenopvang staat al zwaar onderdruk, dus wij vragen ook wat wethouder Balster gaat doen om deze huisuitzetting te voorkomen.

“Staedion, de gemeente en Schuldenlab070 werken samen aan het voorkomen van huisuitzettingen (= curatieve aanpak) en verminderen van betalingsachterstanden (= preventieve aanpak). Staedion spant zich bij het innen van schulden in om verder oplopen van huurachterstanden te voorkomen, waar mogelijk persoonlijk contact op te nemen, de beslagvrije voet te waarborgen en redelijk te handelen door maatwerk te leveren.”

Hans eist samen met de BPW van Staedion:

1. Stop de geplande huisuitzetting!
2. Lever maatwerk: Verlaag de huur tot onder de liberalisatiegrens!

Op vrijdag 24 september organiseert BPW Den Haag daarom een eisenoverhandiging bij het hoofdkantoor van Staedion aan het Kon. Julianaplein 2. Toon je solidariteit en kom naar de actie om Staedion te dwingen zich aan haar eigen prestatieafspraken te houden en niemand op straat te zetten.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL