BOND PRECAIRE WOONVORMEN

In Rotterdam dreigt Pepijn dakloos te worden gemaakt door woningcorporatie Havensteder. Zijn woning aan de Wiekstraat wordt niet gesloopt, toch worden hij en andere Leegstandwet huurders nu al op straat gezet per 30 juli. Momenteel worden zij ingewisseld voor bewoners die via Ad Hoc met een rechteloos antikraakcontract in de leeggemaakte huizen komen te wonen. Tijdelijk voor tijdelijk. Pepijn pikt het niet langer! Hij blijft in zijn huis en laat zich niet dakloos maken. De BPW steunt hem in de strijd tegen deze stoelendans en voor woonzekerheid.

Eisenoverhandiging Havensteder

Heer Bokelweg 121
18/08/21

15:00u

Deel het facebook event

Woonvisie?

De Rotterdamse wooncrisis verdiept zich steeds verder door het gevoerde wanbeleid en dat blijft niet zonder gevolgen; Bijvoorbeeld in deze zaak. Havensteder is zijn plannen voor de wijk aan het veranderen; Er is op dit moment geen duidelijk plan meer voor dit deel van de Wiekstraat. Voorlopig worden de woningen aan de Wiekstraat dus niet gesloopt, en binnen Havensteder gaat het gebouw van de afdeling Sociaal naar de afdeling Verkoop. Die afdeling schakelt standaard een externe flexverhuurders in, in dit geval Ad Hoc. 

Havensteder stelt dat het nu vanwege juridische redenen niet mogelijk zou zijn dat bewoners in het hetzelfde huis blijven wonen via AD HOC. Zij stelt hier geen invloed op te hebben. Echter heeft Havensteder wel degelijk invloed op het voorkomen van gedwongen huisuitzettingen zij kan immers zelf de panden blijven verhuren. Dan hoeven niet mensen opeens gedwongen te verhuizen en te worden ingewisseld. Veel huurders zijn inmiddels onder de druk bezweken en gedwongen uit hun op de Wiekstraat woning vertrokken. De stoelendans met woonruimte door flexhuurders met elkaar in te wisselen creëert veel woononzekerheid.

“Ik ben sinds mijn achttiende al 6 keer gedwongen verhuisd. Ik ben nu 23. Doordat ik geen stabiliteit in mijn woonsituatie kan vinden word ik erg gestrest en depressief. Daarnaast verloor ik door corona crisis mijn werk in de evenementenbranche. Waarom kunnen ze me niet laten wonen totdat duidelijk is wat er gaat gebeuren. Ik snap niet dat de ene groep nu voor de andere wordt ingewisseld. Deze woning was bijna onbewoonbaar. Heb heel erg veel moeten opknappen. Het is totaal respectloos dat notabene een woningcorporatie nu via een extern bedrijf, Ad Hoc, mensen middenin een pandemie en wooncrisis op straat zet. Er is geen sociaal plan. Niks. Verdien ik dan geen woonzekerheid?”

Stop Huisuitzettingen

Het moet nu eens afgelopen zijn met huisuitzettingen midden de woon- en corona crisis vind de BPW. Notabene Aedes de belangenvereniging van corporaties heeft toegezegd geen huisuitzettingen te doen maar de corporaties gaan ondanks mooie beloften over ‘maatwerk’ hier wel gewoon mee door. BPW heeft hier vooraf aan de spoedwet verlenging tijdelijke huurcontracten, als maatregelen om huisuitzettingen te voorkomen ervoor gewaarschuwd dat grote groepen onzeker wonenden zoals Pepijn onvoldoende werden beschermt. Elke week moeten we hierdoor in actie komen. 

Tijdelijke bewoners worden als tweederangsburgers weggezet zonder rekening te houden met de gevolgen. De regering staat het toe. Onlangs wees de VN er op dat gemeenten als Rotterdam ook een inspanningsverplichting hebben om dakloosheid te voorkomen en bij huisuitzetting stappen te ondernemen hierop. Inmiddels is het aantal dakloze jongen de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Wij roepen de gemeente en Havensteder nogmaals op om niet weg te lopen van deze verantwoordelijkheid en het recht op een dak boven je hoofd te garanderen. Als Rotterdam een stedelijk Sociaal Statuut wilt maken zal zij het recht op o.a (her)huisvesting ook voor het groeiende leger aan tijdelijke huurders beter moeten waarborgen als dat nu gebeurd. Pepijn staat wel open voor oplossingen. Hij wil ieder geval blijven in zijn woning om zijn leven waardig voort te kunnen zetten. 

Bewoner Pepijn en BPW Rotterdam eisen van Havensteder: 

1. Biedt woonzekerheid. Stop de huisuitzetting.

2. Stop het inwisselen van (flex)bewoners voor elkaar. Voorkom dakloosheid. 

3. Respecteer huurrechten. Stop omzeiling van de Leegstandwet. 

Op woensdag 18 augustus 15:00 gaan we onze eisen overhandigen aan Havensteder. 

Adres: Heer Bokelweg 121 te Rotterdam.

 

Laat weten dat je Pepijn steunt door dit bericht te delen en/of toon je solidariteit door naar de eisenoverhandiging te komen.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL