BOND PRECAIRE WOONVORMEN

UPDATE – huisuitzettingen zijn voorkomen en vervangende woonruimte is aangeboden aan de getroffen bewoners. Lees meer onderaan het artikel.

——————————————————————————-

Precies 4 weken geleden verloren 40 huishoudens hun woning in de Wouwermanstraat in Den Haag na een verwoestende brand. Tijdens de eerste dagen kwam er veel hulp op gang, mensen werden opgevangen in een hotel en konden daarna redelijk snel tijdelijk gehuisvest worden in logeerwoningen van Staedion in Mariahoeve. Ook werd er al snel gesproken over eventuele urgentieverklaringen voor de getroffen bewoners. Burgemeester van Zanen gaf aan:

“We zorgen dat mensen onderdak hebben.” – “Tegen deze mensen wil ik zeggen: we zijn er voor jullie.”

Noodhulp van korte duur

Ondertussen zijn we 4 weken verder. De mediastorm is langzaam uitgedoofd, en daarmee ook de acute noodhulp. De steun die de slachtoffers beloofd werd door burgemeester van Zanen, blijkt ook van korte duur. De urgentieverklaringen waar een paar dagen na de brand al over gesproken werd zijn nog steeds niet rond, maar de bewoners kregen afgelopen week wel een brief met de aankondiging dat hun tijdelijke opvang in Mariahoeve per 30 juni ophoudt. Waar ze daarna naartoe moeten?

"Er wordt druk op ons uitgeoefend zelf opzoek te gaan naar huisvesting voor na de 30ste, maar zonder de beloofde urgentieverklaring kunnen wij alleen reageren op ongeschikte woonruimte of moeten we uitwijken naar andere steden zoals Zoetermeer. Via onze social-casemanager werd ons duidelijk gemaakt, als jullie niet voor de 30ste een woning accepteren, is de daklozenopvang wellicht een oplossing."

Doorverwijzing daklozenopvang

Tot zover dus de hulp van de gemeente. De bewoners van de logeerwoningen, in sommige gevallen oudere stellen die soms de Nederlandse taal slecht beheersen, hebben een document moeten tekenen waarin ze akkoord moeten gaan met hun vertrek uit de logeerwoningen, zonder dat ze weten waar ze naartoe moeten. In sommige gevallen zijn mensen zelfs doorverwezen naar de daklozenopvang, als zij niet voor de 30ste een woning via Woonnet Haaglanden accepteren. Ondertussen zitten de bewoners te wachten op urgentieverklaringen om een kans te maken op een geschikte woning

Spoeddebat aangevraagd

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) Den Haag staat de bewoners die uitgezet dreigen te worden bij en wil een duidelijk signaal afgeven aan de gemeente. De overvolle daklozenopvang is geen oplossing. Bewoners onder druk akkoord laten gaan met hun vertrek uit de woning en vervolgens aan hun lot overlaten op de huidige woningmarkt zonder de beloofde urgentieverklaring is ongehoord en is in strijd met de steun toezegging die de burgemeester in de eerste dagen na de brand deed. Wij doen daarom een oproep aan bewoners zich bij ons te melden, en hun verhaal te delen. Deze actie is afgelopen dinsdag afgetrapt met een flyeractie in de buurt waar de slachtoffers van de brand tijdelijk zijn opgevangen. Naar aanleiding van deze kwestie vroeg de Haagse Stadspartij een 2 minuten-debat aan in de gemeenteraad, om duidelijk te krijgen wat de koers is van de gemeente met betrekking tot vervangende, permanente woonruimte voor de slachtoffers van de brand. Het debat zal plaatsvinden op woensdag 23/06, om 13:30 en onder begeleiding van BPW Den Haag zullen een aantal bewoners tijdens dit debat inspreken.

Ben jij of ken je iemand die getroffen is door de brand in de Wouwermanstraat en na de 30ste juni geen vervangende huisvesting heeft? Neem dan contact op met BPW Den Haag via denhaag@bondprecairewoonvormen.nl, of meld je aan voor de Whatsapp groep via 0650856715. Ook pers kan voor vragen contact opnemen met bovenstaand emailadres of telefoonnummer.

“We willen de bewoners de mogelijkheid geven zich samen te organiseren en hen op de hoogte brengen van hun rechten en mogelijkheden. Deze mensen zouden niet onder druk gezet moeten worden om te vertrekken uit de tijdelijke huisvesting, maar kunnen als collectief eisen dat ze pas vertrekken uit de logeerwoningen als er geschikte, permanente huisvesting voor hen geregeld wordt.”

BPW Den Haag en de bewoners van de logeerwoningen in Mariahoeve eisen:

 

1. Geen huisuitzettingen uit de tijdelijke logeerwoningen zolang er geen zicht is op permanente, vervangende huisvesting.

2. Stop met het druk uitoefenen op bewoners om zelf op zoek te gaan naar huisvesting door de daklozenopvang aan te dragen als enig alternatief.

3. Regel zo snel mogelijk de beloofde urgentieverklaringen voor alle getroffene van de brand.

Gemeente verantwoordelijk voor sociaal vangnet

We herinneren de gemeente graag aan hun verantwoordelijkheid te zorgen dat de sociale huisvesting in Den Haag op orde is. Wanneer de volkshuisvesting in een stad niet op orde is en huisjesmelkers vrij spel krijgen ontstaan er gevaarlijke situaties, zoals bij de brand in de Wouwermanstraat. Daarnaast hoort sociale huisvesting na een ramp als deze te kunnen fungeren als sociaal vangnet. Wanneer de sociale huisvesting na jaren politiek beleid zover is uitgekleed dat er in noodsituaties als deze geen sociaal vangnet is, belanden er mensen op straat, wanneer de gemeente hierin geen verantwoordelijkheid neemt. We benadrukken dat geen van de slachtoffers van de brand schuld hebben aan het feit dat hun woning volledig is uitgebrand, noch verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het vinden van een nieuwe woning op de huidige woningmarkt, gezien de sociaal-economische status van veel van deze bewoners. We gaan er daarom vanuit dat de gemeente Den Haag snel meer duidelijkheid kan geven aan de bewoners van de Wouwermanstraat en niet over zal gaan tot het ontruimen van de tijdelijke logeerwoningen voordat er duidelijk is waar deze mensen naartoe kunnen. 

UPDATE

Onder druk van de BPW, bewoners en de media heeft de gemeente op 23 juni een extra infoavond ingelast om de bewoners te informeren. Hier kregen zij een week voor de geplande huisuitzettingen van 1 juli te horen dat zij pas de tijdelijke huisvesting hoeven te verlaten als er vervangende woonruimte voor hen gevonden is. Tijdens deze infoavond kregen de bewoners voor het eerst zicht in wat er achter de schermen over hun besloten werd in de weken daarvoor. Bewoners klaagden terecht dat zij niet meegenomen zijn in de besluitvorming over hun situatie en hebben te lang met het vooruitzicht van de aanstaande huisuitzettingen moeten leven. De verantwoordelijke wethouder blijft volhouden dat de doorverwijzingen naar de daklozenopvang slechts ‘geruchten’ waren en wuift hiermee de ervaringen en stress van de bewoners in de wind. 

 

Tijdens de infoavond en in de media werd er door wethouder Balster gecommuniceerd dat er voor iedereen passende huisvesting gevonden was, en dat iedereen binnen enkele dagen een aanbod zou ontvangen. In de praktijk moest er voor sommige bewoners nog enkele weken gezocht worden naar geschikte huisvesting. Ondertussen hebben alle getroffen bewoners sociale huurwoningen aangeboden gekregen en zijn de meeste hiermee goed geholpen. 

 

Druk uitoefenen met de BPW helpt! Bewoners hebben samen met de BPW, de gemeente en de verantwoordelijke wethouder op het matje geroepen en duidelijkheid en inspraak geëist. Er is extra vaart gemaakt met het vinden van vervangende woonruimte en onnodige stress bij bewoners is weggenomen. Ook in actie komen met de BPW? Word lid!

Artikel in De Telegraaf van 22 juni, door Tanja Verkaik

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL