BOND PRECAIRE WOONVORMEN

De Bond Precaire Woonvormen komt op voor de belangen van mensen die tijdelijk, onzeker, of te duur wonen. Sinds kort is er ook een Leidse afdeling.  Afgelopen weekend heeft BPW Leiden het startschot gegeven door een flyeractie te houden bij het voormalig Stadsbouwhuis aan de Langegracht. Hier wonen bijna 100 Leidenaren op zeer onzekere contracten.

De landelijke vereniging Bond Precaire Woonvormen (BPW) is een lokale groep rijker. In navolging van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Den Bosch heeft nu ook Leiden haar eigen afdeling. De BPW zet zich al ruim 10 jaar in om de woonrechten op te eisen van de groeiende groep mensen die in woononzekerheid wonen, zonder vast huurcontract.

Wegwerpcontracten

Steeds vaker krijgen huurders tijdelijke en onzekere huurcontracten onder het mom van onder andere ‘leegstandbeheer’ of de Wet doorstroming huurmarkt. Een onwenselijke ontwikkeling binnen de volkshuisvesting, want dit soort “wegwerpcontracten” hebben grote gevolgen voor huurders. Door deze scheve machtsrelatie hebben verhuurders te veel macht gekregen. Dit leidt tot onveilige situaties waarbij mensen makkelijk uit huis gezet kunnen worden zonder dat er recht is op vervangende woonruimte. Door de groeiende schaarste aan sociale huurwoningen en flexibilisering van woonrechten ervaren huurders een structureel gebrek aan zeggenschap en zekerheid over hun woning en bestaan. 

Structurele misstanden

Zo ook het geval in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht, een voormalig kantoorpand in eigendom van de gemeente Leiden. De gemeente heeft het pand begin 2020 in beheer gegeven aan antikraakbureau Villex. “We hebben melding gekregen dat de problemen al op dag één van het project begonnen”, vertelt Bo van BPW Leiden. “De toekomstige bewoners van het Stadsbouwhuis werden gevraagd ‘blind’ te tekenen. Oftewel; ze mochten de woning niet vooraf bezichtigen. Wel moesten ze vooraf betalen. Toen mensen zagen dat de beloofde keuken er helemaal niet was en dat er slechts twee douches waren voor 60+ bewoners, hebben mensen zich teruggetrokken uit het project. Ze konden vervolgens fluiten naar hun geld.”

Het gebrek aan huurrechten zorgt er voor dat antikraakbureau Villex iemand zomaar uit huis kan zetten. “Normaal gesproken kan een verhuurder je er niet zomaar uit gooien”, aldus Bo. “Maar Villex vindt dat hun dat recht wel toekomt, omdat ze zichzelf ‘bruikleengever’ noemen. Niemand mag zonder gerechtelijk uitzettingsbevel worden ontruimd. Laat je dus ook niet niet intimideren en organiseer je in zo’n geval samen met BPW Leiden. Samen kan je zulk machtsmisbruik aanpakken.”

BPW Leiden komt in actie

BPW Leiden heeft afgelopen weekend een flyeractie gehouden bij het pand aan de Langegracht. “Op verzoek en met de hulp van een bewoner zijn we de klachten van huidige en oud bewoners aan het inventariseren in het pand”, zegt Bo. Hij roept mensen die last hebben van de wooncrisis in Leiden contact op te nemen met de Bond.  

Neem voor meer informatie contact op via mail: leiden@bondprecairewoonvormen.nl of via Facebook of Twitter. Je anonimiteit blijft gewaarborgd.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL