BOND PRECAIRE WOONVORMEN

We leven in onzekere tijden, waarin onzeker werken en onzeker wonen direct verband houden. Dan kun je huurschuld opbouwen. De Bond Precaire Woonvormen (BPW) wil voorkomen dat nog meer mensen schuldenaar of dakloos worden als gevolg van de woon- en coronacrisis. Meer dan 800.000 huurders hebben volgens het NIBUD na betaling van huur te weinig over voor noodzakelijke kosten voor levensonderhoud. Een groeiend aantal mensen kan daarnaast alleen nog maar een tijdelijk huurcontract krijgen en zit hierdoor in woononzekerheid. De huidige situatie is onhoudbaar geworden. De BPW heeft daarom een toolkit voor woonzekerheid ontwikkelt.

Bewoners in problemen tijdens de woon- en coronacrisis

Wat je probleem ook is, deze toolkit helpt je op weg met praktische, organisatorische tips, stappenplannen, aanpasbare standaardbrieven, concept-buurtenquête en veelgestelde vragen.

 

Als we worden gedwongen om te kiezen tussen schuldenaar of dakloos worden; tussen eten of huur betalen, dan kiezen wij ervoor om samen te strijden voor huurkwijtschelding, huurverlaging en woonzekerheid. Het feit dat minister van Wonen, Kajsa Ollongren, herhaaldelijk aangenomen moties in de Eerste Kamer voor huurbevriezing weigert uit te voeren, legitimeert onze noodzakelijke stap naar directe actie des te meer.

 

Deze toolkit is speciaal ontwikkeld voor groepen bewoners die door de woon- en coronacrisis in de problemen zijn gekomen en zich willen organiseren. We brengen de mogelijkheden die er bestaan om je woonrecht samen met je buren op te eisen overzichtelijk in kaart en bieden praktische tips om de kansen om dat doel samen met BPW te bereiken te vergroten.

Toolkit

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL