BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Een woongroep in de Haagse Pletterijstraat komt per 1 februari op straat te staan. Ten minste, als het aan wooncorporatie Haag Wonen ligt. Al 3 jaar stond het pand Pletterijstraat 136 leeg, toen een jonge groep urgent woningzoekenden er in september 2020 haar intrek nam. Plannen of geen plannen, zij moeten daar nu weg, vindt Haag Wonen. 

In een e-mailwisseling en telefoongesprek met BPW Den Haag maakte Haag Wonen gisteren opnieuw duidelijk dat zij niet van plan zijn om van het door hen gestelde ultimatum af te wijken, zelfs al zijn ze zich ervan bewust dat hun eis dakloosheid tot gevolg zal hebben. Sinds de corona-pandemie zijn op landelijk- en gemeenteniveau afspraken gemaakt die moeten garanderen dat niemand op straat terecht komt, zodat iedereen zichzelf en anderen kan beschermen door in quarantaine te gaan. In de praktijk worden in Nederland nog altijd mensen dakloos gemaakt. Vindt jij ook dat dit onmiddellijk moet stoppen? Lees onderaan wat jij kunt doen!

Bel- & mailactie Haag Wonen

info@haagwonen.nl

070-250 70 70
25/01/21

De krakers in de Pletterijstraat — Liza, Raymond, Andrea en Bram — zitten er huiselijk bij. Kraakster Liza: ’’Kijk, dit professionele RVS-fornuis hebben we van een buurvrouw gekregen, echt een bakbeest!’’ Ze maken er dankbaar gebruik van, maar voor hoe lang nog? Over minder dan 2 weken moeten ze hun woning verlaten, maar waarheen; dat weet niemand. ‘’We kunnen geen kant uit, zelfs bij de noodopvang hebben ze geen plaats. We staan allemaal op de wachtlijst, maar er zijn gewoon geen betaalbare woningen beschikbaar.’’ In Den Haag moeten we inmiddels rekening houden met een wachttijd van 6 á 7 jaar. ‘’Ondertussen laat Haag Wonen prima bewoonbare panden tot in de lengte der jaren leegstaan. Omdat we geen andere opties hebben, zagen we geen andere mogelijkheid dan dit pand te kraken.’’ 

"Wij zien kraken niet als einddoel, maar als een middel om te kunnen wonen."

Door de wooncrisis en de economische gevolgen van de pandemie wordt kraken voor steeds meer mensen noodzaak, ook in Nederland, waar VVD & CDA recentelijk nog met een wet kwamen die spoedige ontruimingen van kraakpanden mogelijk moet maken. Toen Liza en haar huisgenoten het pand in de Pletterijstraat kraakten, schreven ze aan Haag Wonen: ‘’Voor zover wij weten staat het pand al geruime tijd leeg en zijn er geen directe plannen voor. Met een beroep op het grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde huisrecht gaan wij ervan uit dat de woning door ons kan worden gebruikt totdat u concrete en uitvoerbare plannen met het pand hebt.’’ In reactie daarop verzocht Haag Wonen de bewoners om het pand nog dezelfde maand te verlaten. De krakers verzochten daarop tevergeefs om een argumentatie voor de langdurige leegstand van de woning en om duidelijkheid te bieden over het eventuele bestaan van plannen die hun vertrek dan precies noodzakelijk maakten. Begin oktober stelde de woongroep voor om een redelijke vertrekdatum af te spreken: ‘’Wij vroegen om 6 maanden verhuistijd. ‘Te lang en onredelijk’, antwoordde Haag Wonen; ‘1 maand moet ruim voldoende zijn om een andere woning te vinden,’ schreef de beheerconsulent. Dat is heel raar, want in dezelfde e-mail schreef hij nog dat mensen vaak jarenlang op een wachtlijst moeten staan voor een woning. Haag Wonen dreigde er vervolgens mee dat als we voor 1 december 2020 geen andere woning zouden hebben gevonden, ze een rechtszaak tegen ons zouden aanspannen. Dat is gelukkig niet gebeurd’’.

Vindersloon

Intussen had Haag Wonen de woongroep per e-mail laten weten dat het pand zolang had leeggestaan i.v.m. plannen om het te verkopen, maar dat ze het nu toch liever willen verhuren. Omdat nieuwe woonruimte nog steeds niet binnen handbereik was, deed de woongroep daarop het voorstel om een huurcontract af te sluiten, zodat zij kunnen doorgaan met het pand bewonen en Haag Wonen het weer als een reguliere huurwoning zou verhuren. Liza: ’’Dat zou een directe oplossing zijn voor ons, maar ook een winsituatie voor Haag Wonen, die evenmin bij de leegstand van het pand gebaat is, en het pand uiteindelijk toch zegt te willen verhuren.’’ Hoewel de krakers zich voortdurend communicatief en tegemoetkomend hebben opgesteld, blijft Haag Wonen hun spoedige vertrek eisen en wil niet over een huurcontact in gesprek. ‘Uitgesloten’, meldt de beheersconsulent van Haag Wonen per e-mail. ‘Dat zou niet volgens de hier in de regio geldende regels zijn’. Op de vraag van Liza en haar woongroep; of het dan wel volgens de regels is dat Haagse woningcorporaties, middenin een wooncrisis prima bewoonbare huizen leeg laten staan, komt geen antwoord. In plaats daarvan wijst de beheersconsulent van Haag Wonen op het bestaan van het ‘nauw opgezette woningverdeelsysteem dat we in Nederland hebben, waarbij iedereen vanzelf aan de beurt komt’. In dezelfde e-mail stelt Haag Wonen dat het afsluiten van een huurcontract oneerlijk zou zijn voor alle anderen op de wachtlijst, inspelend op gevoelens van afgunst die bij sommigen opspelen, wanneer ze horen van legalisering-trajecten rondom gekraakte woonruimten — zoals vroeger regelmatig gebeurde en waar we ook in Den Haag veel betaalbare woonruimte aan te danken hebben. De stelling dat een huurcontract aanbieden oneerlijk zou zijn is onjuist, omdat het pand jaren geleden al met het oog op verkoop aan de sociale woningvoorraad werd onttrokken en daardoor al lange tijd niet op de woningmarkt wordt aangeboden.

 

Het feit dat een sociale woningbouwstichting als Haag Wonen, met als maatschappelijke kerntaak het realiseren van voldoende en goede volkshuisvesting, prima bewoonbare huizen soms jarenlang leeg laat staan, vormt wat BPW Den Haag betreft eerder aanleiding voor discussie. In het geval van de Pletterijstraat zou het passender zijn om de huidige bewoners een vindersloon uit te keren, dan te insinueren dat zij er, door er te mogen blijven, zouden voordringen op andere woningzoekenden. Immers, als we morgen massaal de leegstand bij verhuurbedrijven zouden ontsluiten, dan zou de wachttijd voor een betaalbare woning voor iedereen worden teruggedrongen. Wij vinden dat van Haag Wonen juist in deze onzekere periode coulance en een oplossingsgerichte houding mag worden verwacht — dakloosheid is natuurlijk geen oplossing. Overheid en ook verhuurders moeten erkennen dat we dakloosheid niet langer als een individuele crisissituatie moeten beschouwen, maar als een groeiend maatschappelijk probleem, voortkomend uit politiek beleid. Bovenop de wooncrisis — met een verdubbeling van het aantal daklozen in 10 jaar tijd — is vanaf vorig jaar dus nog de coronacrisis gekomen, waardoor de garantie van een veilig thuis een maatschappelijke topprioriteit is geworden. Blijven aandringen op gedwongen verhuizingen en huisuitzettingen is strijdig met het dringende advies van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Tijdens corona iedereen onderdak

Desgevolge werd in maart 2020 een intentie-overeenkomst getekend, tussen minister Ollongren (BZK), de VNG, de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang. De centrale boodschap: tijdens de corona-pandemie zullen er geen kwetsbare mensen meer op straat belanden. Helaas, niets bleek minder waar. Zelfs tijdens de lockdown krijgen we bij BPW nog wekelijks nieuwe meldingen van bewoners die door hun huisbaas op straat dreigen te worden gezet. In Den Haag hebben meerdere (flex)huurders hun zekere dakloosheid tijdens corona weten te voorkomen, door zich samen met BPW te organiseren, maar helaas is dat nog maar het topje van de ijsberg. Naar aanleiding van verschillende acties, waaraan naast BPW-leden ook sympathisanten uit de gemeenteraad (HSP/SP) meededen en SP-kamerlid Beckerman speechte, werden raads- en kamervragen gesteld. In Den Haag werd recentelijk de motie ‘Stop uitzettingen huurders tijdens harde corona-lockdown’ aangenomen, overwegende dat ‘’Door de harde lockdown en andere corona-maatregelen veel mensen hun inkomen kwijtraken en huurachterstanden oplopen met grote gevolgen’’ ; ‘’Geen woning hebben betekent dat je niet in quarantaine kan […]’’ en ‘’Voorkomen moet worden dat nog meer mensen dak- en thuisloos worden.’’ Voor krakers, anti-krakers en tijdelijke huurders zijn deze overwegingen natuurlijk even zeer van toepassing — al dan niet méér, als we ervan zouden uitgaan dat mensen in tijdelijke woonsituaties als kwetsbare doelgroep juist nu extra bescherming zouden moeten genieten: juíst in een pandemie mogen we niemand het recht ontzeggen om zichzelf en anderen te beschermen.

 

Haag Wonen overweegt nu om Liza en haar huisgenoten via een gerechtelijke procedure op straat te zetten. Liza: ’’Ik ben moe van het steeds gedwongen worden om te verhuizen en steeds weer moeten zoeken naar nieuwe logeeradressen — ik wil gewoon wonen.’’ De woongroep laat een hele lijst met leegstaande Haag Wonen-panden zien. ‘’Liever dan een woning te moeten kraken om niet op straat te hoeven slapen, zou ik zien dat Haag Wonen haar panden gewoon verhuurd voor mensen die niet veel geld hebben. Tijdens de wooncrisis is elke onbenutte woning er één te veel.’’ Voordat de woning werd gekraakt, hebben buren meerdere malen tevergeefs contact met Haag Wonen gezocht, om aan te bieden om het pand te kopen — ‘’Om het vervolgens aan mensen in acute woningnood te kunnen verhuren. De buren zijn blij dat wij hier nu wonen. En ze vinden dat onze aanwezigheid ten goede komt aan de levendigheid en het gevoel van veiligheid in het blok.’’ Vanochtend heeft de woongroep 250 buurtbriefjes verspreid, om de buurt van hun situatie op de hoogte te brengen. ”Naast ons verhaal te delen, vragen we buurtbewoners om Haag Wonen te bellen of e-mailen. Kijk: als ze de QR-code onderaan de brief te scannen, dan verschijnt de voorbeeldbrief aan Haag Wonen op hun telefoon.’’

 

Wat kun jij doen?

Doe mee aan de Haag Wonen bel-actie! Bel a.s. maandag v.a. 09:00 naar 070-250-7070. E-mailen kan ook, naar info@haagwonen.nl. Laat Haag Wonen weten dat je het er niet mee eens bent dat de bewoners van Pletterijstraat 136 onder druk van een rechtszaak worden gedwongen om hun woonruimte per 1 februari op te geven. Vraag om uitstel van vertrek; her-huisvesting; een huurcontract. Je kunt ook steunen via sociale media:

Op de hoogte blijven van vervolgacties? Volg BPW Den Haag op Twitter en Facebook.
Mocht je meer info over deze actiecampagne willen? Stuur dan een e-mailtje naar lizaraaymakers@outlook.com of denhaag@bondprecairewoonvormen.nl. En lees onderstaande open brief van de bewoners! 

OPENBRIEF-PLETTERIJSTRAAT136

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL