BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Bewoners van de voormalige brandweerkazerne aan de Laanslootseweg 19 - Tenants of the former fire station on Laanslootseweg 19
Bewoners van de voormalige brandweerkazerne aan de Laanslootseweg 19 - Tenants of the former fire station on Laanslootseweg 19

Bewoners van de voormalige brandweerkazerne aan de Laanslootseweg 19, een pand van de gemeente Rotterdam dat wordt verhuurd door Camelot, organiseren zich tegen de dreigende huisuitzetting en eisen woonzekerheid. In het pand wonen Laurens en Rob, die er al 4 jaar wonen, en Steffan, die er pas sinds 10 weken woont. Op 26 november zouden zij op straat komen te staan. Om dit te voorkomen startten BPW en bewoners daarom een campagne voor woonzekerheid.

Actie aankondiging

Stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40

17/11/20

13:00u

(For an English version of the text, click here)

De kazernebewoners komen in actie omdat zij niet dakloos willen worden en de gemeente Rotterdam willen houden aan het dringende advies van de Rijksoverheid om geen huisuitzettingen te doen tijdens de coronacrisis. Ook betalen de huurders al 4 jaar meer dan 950 euro per maand aan Camelot, wat niet verklaard kan worden als louter vergoeding voor nutsvoorzieningen en servicekosten. Met andere woorden: de kazernebewoners hebben al die tijd gewoon huur betaald en dus is het claimen van huurbescherming door bewoners hun goed recht.

‘Hoe kunnen wij in quarantaine gaan, als we straks geen huis meer hebben?’

Onduidelijke plannen

Het is onduidelijk wat — en op welke termijn — er gaat gebeuren met het pand. Op vragen van bewoners werd tot nu toe niet ingegaan, noch werd een redelijke grond voor een spoedige huisuitzetting, binnen 28 dagen, gegeven. Camelot zegt dat het pand is verkocht maar de gemeente Rotterdam, afdeling Stadsontwikkeling, zegt zelf dat dit niet zo is en dat ze het zelf weer gaat gebruiken — zonder enige duidelijkheid te bieden waarvoor. Zij gaat niet in op vragen van bewoners hierover en weigert een gesprek hierover aan te gaan. Noch biedt de gemeente een oplossing voor hun precaire woonsituatie. Eventuele plannen zijn verder nooit transparant gecommuniceerd. Slechts 10 weken voor de opzegging werd zelfs nog een nieuwe bewoner in het pand geplaatst.

Zeggenschap en zekerheid

Laurens: ‘’Onze situatie is tekenend voor hoe Camelot met bewoners omgaat. Zeggenschap en zekerheid hebben we nauwelijks. Al 4 jaar onderhouden wij het pand, waar bovenop we dus nog een flink bedrag per maand aan Camelot afdragen. Het is een drama: geen vervangende woonruimte; geen transparante communicatie; een wurgcontract met talrijke onredelijke bepalingen die o.a ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer en ze geven ook nog eens informatie die niet blijkt te kloppen. De huidige wooncrisis bezorgd Steffan kopzorgen: “Het vinden van een betaalbare woning in deze regio is super-moeilijk, zeker nu de wachtlijsten  groeien door politiek beleid. Wij laten ons niet dakloos maken, ook wij verdienen waardige huisvesting!”

De kazernebewoners en Bond Precaire Woonvormen eisen daarom van de gemeente Rotterdam en Camelot: 

1. Stop huisuitzettingen en biedt bewoners woonzekerheid

2. Biedt (her)huisvesting garantie in Rotterdam

Structurele misstanden

Dit aanvechtbare geval staat niet op zichzelf. Al jarenlang wordt door Camelot op onmenselijk manieren met huurders omgesprongen. Dit maakt het des te opvallender dat de gemeente Rotterdam nog steeds zaken met hen doet voor wat betreft het beheer van hun vastgoed. Vorig jaar nog werden er nog raads- en kamervragen over Camelots dubieuze praktijken gesteld toen 50 mensen plots dakloos werden. Sinds de pandemie zijn bij BPW al honderden meldingen binnengekomen van (flex)huurders die middenin de coronacrisis gedwongen hun woningen uit moesten, ook bij panden van de gemeente Rotterdam.

Stop huisuitzettingen bij wet

Een wettelijk verbod op alle huisuitzettingen is hard nodig om deze coronawinter te overbruggen. Zeker tijdens een wereldwijde pandemie is het de plicht van de overheid om het recht op een betaalbaar en veilig thuis te garanderen voor iedereen. Juist flex-huurders en andere precaire bewoners met wurgcontracten dienen nu dus extra bescherming te genieten. Minister van Wonen Kajsa Ollongren moet hiervoor nu direct eindelijk verantwoordelijkheid gaan nemen, voordat het weer misgaat (2009)(2013)(2014)(2019)(2020). In wat voor een stad leven wij, als de gemeente haar plichten en verantwoordelijkheden hieromtrent blijft ontlopen en door blijft gaan met mensen midden in een pandemie dakloos te maken? En waarom doet de gemeente nog steeds zaken met dit bedrijf dat lak heeft aan huurwetgeving en ook (inter)nationaal veel kritiek oogst? In Vlaanderen zegde de Minister van Wonen daarom onlangs al het vertrouwen in Camelot op. De gemeente Rotterdam en de afdeling Stadsontwikkeling dienen alle Rotterdammers te beschermen! Stop onmiddellijk met het verschuilen achter en uitbesteden aan dubieuze beheerbedrijven zoals Camelot, die mensen d.m.v. wurgcontracten rechteloos maken om ze op verzoek hun woningen uit te kunnen zetten.

Toon Solidariteit: Samen voor woonzekerheid!

Je kunt de bewoners helpen door dit bericht via social media te delen en door de verhuurders en de gemeente Rotterdam aan te schrijven. Het is de hoogste tijd om voor elkaar in actie te komen, willen we voorkomen dat nog meer mensen tijdens de corona- en wooncrisis op straat komen te staan. Op dinsdag 17 November om 13:00 staat daarom een eerste actie gepland.

We zullen daarbij onze eisen overbrengen aan wethouder van Wonen, Bas Curvers (VVD) om een sociale oplossing te eisen. 

Corona-maatregelen bij huurdersactie

Spandoeken en protestborden zijn van harte welkom. Vergeet ook je mondkapje niet! Naast de eisenoverhandiging zijn er korte toespraken. Conform de coronamaatregelen houden we 1,5 meter afstand en er is desinfectiegel. Voor wie geen mondkapje heeft, zal BPW deze ter plaatse verstrekken.

 

Neem voor meer info, vragen of contact met de bewoners, contact met ons op: contact@bondprecairewoonvormen.nl of bel BPW-woordvoerder Abel Heijkamp via 06-47686543.

 

Update: Laanslootseweg kazernebewoners boekt eerste resultaat! 

Als direct gevolg van actievoeren, opkomen voor zichzelf en directe confrontatie met Camelot en de Gemeente Rotterdam met eisen van woonzekerheid hebben de kazernebewoners de huisuitzetting op November 26e gestopt! Actievoeren levert iets op! 

 

Op deze schaamteloze huisuitzettingspoging is publieke druk en aandacht getrokken door een brede coalitie van organisaties die samenkwamen om de kazernebewoners te ondersteunen. Dank gaat uit naar De Woonbond, SP Rotterdam, Open Rotterdam, Dagblad010, European Action Coalition, Huize Ivicke Autonoom, Cultural Workers Unite, Huurders Charlois en natuurlijk de andere lokale BPW groepen

Zo winnen we – samenwerken om woonzekerheid te eisen. 

 

We gaan blijven samenwerken met de kazernebewoners totdat ze aan al hun eisen voldoen.

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL