BOND PRECAIRE WOONVORMEN

JP en zijn hond voor zijn woning

Jean-Pierre is al circa 29 jaar werkzaam in de zorg als o.a. ambulancemedewerker en wijkziekenverzorgende maar woont daarnaast jarenlang gedwongen onzeker in de vorm van antikraak en tijdelijke verhuur. Op 1 oktober dreigt hij op straat gezet te worden omdat antikraakbureau VPS en woningbouwcorporatie Staedion zijn tijdelijke huurcontract hebben opgezegd, zonder vervangende woonruimte aan te bieden. De Bond Precaire Woonvormen staat JP bij in zijn strijd voor woonzekerheid en organiseert daarom op 29 september, om 13.00 een eisen-overhandiging bij het hoofdkantoor van huiseigenaar Staedion. Steun JP en doe mee!

Eisen-overhandiging 

Staedion, Kon. Julianaplein 2, Den Haag

29/09/20
13.00u

Van huisuitzetting tot huisuitzetting

Door persoonlijke omstandigheden en financiële tegenvallers kon Jean-Pierre de huur van zijn dure vrije sector woning niet meer opbrengen en werd begin 2019 zijn huis uitgezet. Hij kwam vrijwillig onder bewindvoering te staan en na een week dakloos te zijn geweest kon hij niets anders dan via een voorrangsregeling voor zorgmedewerkers uitwijken naar een anti-kraak woning in de Haagse Notenbuurt. Na meerdere anti-kraak- en flexcontracten wordt anderhalf jaar later zijn tijdelijke huurcontract alsnog aangezegd en bevindt Jean-Pierre, vader van 3 kinderen en hond Estela, zich opnieuw in een situatie van aanstaande dakloosheid. Zijn woning is er een van de eersten in de straat waar begonnen wordt met renovatieplannen. Als tijdelijke huurder heeft hij geen recht op huurbescherming of vervangende woonruimte; de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang en huren in de vrije sector is onder bewindvoering niet mogelijk. Waar anti-kraak anderhalf jaar geleden nog zijn enige optie voor onderdak was, is dat nu het laatste zetje richting dakloosheid. 

Flexibilisering

De Bond Precaire Woonvormen accepteert het niet dat kwetsbare huurders zoals JP jarenlang zonder zekerheid of fatsoenlijke rechten moeten huren en uiteindelijk hun aanstaande dakloosheid door middel van tijdelijke verhuur enkel kunnen uitstellen. Naast JP zien we een groeiende groep flex-huurders die in de knel zitten door een woningtekort van meer dan 300.000 huizen, groeiende flexibilisering van huurcontracten en geëxplodeerde huizenprijzen. Het begint steeds meer mensen te dagen dat anti-kraak en tijdelijke huurcontracten als één van de oorzaken van een systeem van dreigende dakloosheid geen onderdeel kunnen uitmaken van de oplossing van de wooncrisis. Terwijl de leegstand bleef toenemen en de anti-kraak industrie miljardenwinsten boekte, verdubbelde het aantal mensen zonder woning de afgelopen 10 jaar tot meer dan 40.000. Sociale woningcorporaties zoals Staedion zouden juist in deze tijd de woonrechten van al haar bewoners voorop moeten stellen, in plaats van mensen als rechtelozen zonder zicht op andere woonruimte op straat te zetten. 

Wij eisen daarom per direct van Staedion en VPS

1. Stop de huisuitzetting van Jean-Pierre en voorkom dakloosheid

2. Biedt waardige herhuisvesting en woonzekerheid

'Maatwerk'

In maart dit jaar, op het hoogtepunt van de coronacrisis, kwam de regering met intentie-afspraken met een groot deel van de verhuurders, maar niet met goede wetgeving om huisuitzettingen tijdens een pandemie te voorkomen. De brancheorganisatie Aedes, waar o.a. Staedion lid van is, ondertekende deze boterzachte intentie-afspraken en zou in principe geen huisuitzettingen plegen tijdens de coronacrisis. De VLBN, branchevereniging van antikraakbureaus, waar VPS lid van is, had in aanvulling hierop bedongen dat de anti-kraak-ontruimingsindustrie wel gewoon door kon draaien tijdens de pandemie. 

Daarnaast kwam er een spoedwet, die het kortstondig verlengen van 1 type tijdelijk huurcontract, op basis van de wet doorstroming huurmarkt, mogelijk maakte (check hier de kritiek van BPW op deze wet en de petitie waarin wij oproepen om een einde te maken aan huisuitzettingen). Deze tijdelijke wet, die op 31 augustus afliep, was niet van toepassing op bijv. anti-kraak of tijdelijke verhuur op basis van de leegstandswet, waardoor velen dus in woononzekerheid werden achtergelaten.

Verschillende groepen (tijdelijke) huurders werden voor en tijdens deze periode  ‘gewoon’ uit huis gezet. Ook nu de coronacrisis hier op weg naar een tweede hoogtepunt lijkt te zijn, zet dit zich door. In de praktijk zien we vaak dat er van het beloofde ‘maatwerk’ alleen onder grote druk (zie campagnes huisuitzetting Ehsan, Moerwijk en Nick & Stefany) iets terecht komt en dat huurders, waaronder zorgmedewerkers zoals JP, ook tijdens een pandemie gewoon op straat kunnen komen te staan. De BPW pleit voor fatsoenlijke wetgeving die ieder type bewoner of huurder, zonder uitzondering, beschermt.

Zorgmedewerkers

Het is belangrijk voor Jean-Pierre als wijkziekenverzorgende om dicht bij zijn patiënten in de stad te kunnen blijven wonen. Alsmaar stijgende huren, zijn langdurige precaire woonsituatie en aanstaande dakloosheid maken het voor hem echter moeilijk om zijn werk goed te kunnen blijven uitvoeren. Wel kreeg JP als zorgmedewerker voorrang op een anti-kraakwoning via VPS. Is het niet te triest voor woorden dat in deze tijd van ‘brede maatschappelijke steun en waardering voor de zorg’ mensen zoals JP, en alle andere precairen, gedwongen blijven worden tot het huren van sloop- of renovatiepanden om hun werk te kunnen blijven doen? De coronacrisis legt de gevolgen van jarenlang neo-liberaal overheidsbeleid, met een onhoudbaar volkshuisvestingsprobleem en een overbelast zorgstelsel, pijnlijk bloot.

“Privé leef ik de laatste jaren in een staat van overleven. Continu probeer ik mijn onzekere woonsituatie, financiële en psychische problemen te combineren met het leveren en coördineren van acute zorg aan degenen die dat zo hard nodig hebben. Het voelt ontzettend wrang dat terwijl ik en mijn collega’s aan de frontlinie van COVID-19 staan, ik niet eens kan rekenen op een stabiele plek om te wonen voor mij en mijn kinderen. Het laat zien dat we met een groot maatschappelijk probleem kampen, zowel in de zorg als in de volkshuisvesting, dat niet opgelost kan worden met enkel alleen applaus.”

Hoe kun je JP helpen?

  • Deel dit bericht. Gebruik de hashtag #stophuisuitzettingJP.
  • Kom naar de eisenoverhandiging op dinsdag 29 september om 13.00 bij het hoofdkantoor van Staedion aan het Kon. Julianaplein nummer 2 te Den Haag en deel het Facebook event.
  • Huur je ook bij Staedion of VPS en moet je binnenkort je huis uit? Sluit je aan bij de strijd van JP en deel je verhaal via denhaag@bondprecairewoonvormen.nl

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL