BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Persbericht: Huurders weigeren de huurverhoging per 1 juli

This image has an empty alt attribute; its file name is wij-weigeren-de-huurverhoging-poster-506x800.jpg

Een groeiende groep huurders van corporatie en particuliere verhuurders uit heel Nederland gaat de voorgestelde huurverhoging dit jaar niet betalen. De actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ gesteund door Bond Precaire Woonvormen (BPW) vindt dit ondemocratisch, onverantwoord en onacceptabel en roept alle huurders op om mee te doen in de strijd voor betaalbaar wonen en woonzekerheid.

Woonlasten te hoog

Steeds meer mensen hebben moeite met de stijgende huren. Meer dan 25% van alle huurders zat volgens het NIBUD al voor de coronacrisis in de knel door te hoge huren en houden te weinig over voor noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Dit aantal groeit met de dag, nu veel mensen in de coronacrisis ook hun onzekere (flex)werk en inkomsten verliezen. Een voorbeeld hiervan is Hanna. Zij raakte vanwege Corona 80% van haar normale inkomstenbron kwijt. Hanna: ‘Ik werkte in de horeca en evenementensector met een flex contract. Nu heb ik tijdelijke hulp van de overheid maar hoe ik daarna verder moet weet ik niet. Mensen hebben het over een recessie. En mijn verhuurder verhoogd de huur maximaal. Het lijkt alsof iedereen moet inleveren door Corona behalve de verhuurders. Dat kan toch niet?!’

Niet alleen maar samen

Het individualiseren van problemen om de huur te betalen zorgt ervoor dat een grote groep mensen niet mee kan doen. De Minister heeft het over maatwerk maar dit betekent in veel gevallen gedwongen worden tot het tekenen van een betalingsregeling waardoor je langdurig net op of onder het sociale minimum terecht komt. Dat is geen oplossing. Wij willen geen huurverhogingen en schuldenberg maar huurkwijtschelding en huurbevriezing. Betaalbaar wonen voor iedereen begint bij het in ieder geval bevriezen van de huur als generieke maatregel voor alle huurders.

Stop de huurberoving

De bouw van sociale huurwoningen is sinds introductie van de belastingen op sociale huur zoals de verhuurderheffing veel minder geworden. De eerste 3 maanden van de jaarhuur gaan rechtstreeks naar het rijk. In de vrije sector is de huur(prijs)bescherming helemaal penibel. Vrije markthuren zijn onbetaalbaar, onzeker en ontoegankelijk en geen alternatief voor breed toegankelijke en betaalbare volkshuisvesting.

Wooncrisis is beleid

Dit politieke beleid veroorzaakt woningschaarste, te hoge huren en een mega-wooncrisis. Dat heeft verstrekkende negatieve effecten op mensenlevens maar ook op onze samenleving als geheel. Inmiddels is er al meer dan 10 miljard euro van (sociale) huurders gestolen via de verhuurderheffing. Geld dat niet ingezet kan worden voor nieuwbouw, verduurzaming en noodzakelijke huurverlaging. Welke legitimiteit heeft Minister Ollongren als zij de huren midden in de woon- werk en coronacrisis verhoogt en drie aangenomen moties voor huurbevriezing negeert?

Tijd voor actie,

Meer dan 800.0000 huurders zitten in de knel door te hoge huren. Er zijn meerdere petities en talloze oproepen die dit probleem hebben aangekaart bij verhuurders en politiek maar Minister Ollongren geeft geen sjoege en veel verhuurders voeren de huurverhoging ‘gewoon’ door. De hoogste tijd dus om de noodknop voor betaalbaar wonen zelf in te drukken! Huurders van corporaties en particuliere verhuurders uit Noord, Zuid, West en Oost Nederland, gaan de huurverhoging daarom niet betalen. Zij zetten de automatische incasso uit en maken dezelfde huur over als in de maand juni. Zo maken zij collectief bezwaar. Wil je ook meedoen? Storneer je huur dan voor 31 juli en trek je machtiging bij je verhuurder in zodat je geen toestemming geeft voor de huurverhoging.

Samen sterk voor woonzekerheid.

Je kan je bij deze groeiende beweging aansluiten door een mail te sturen naar stopdehuurverhoging@gmail.com en lid te worden van de facebookgroep: Wij weigeren de huurverhoging. Zo word je op de hoogte gehouden van vervolgacties.

We raden iedereen aan om het stappenplan voor het weigeren van de huurverhoging goed te lezen en de toolkit voor woonzekerheid van BPW. Hierin wordt onder andere uitgelegd hoe het weigering van de huurverhoging werkt en hoe je in actie kan komen voor woonzekerheid en betaalbare huren.

EINDE PERSBERICHT.

Note voor de redactie: Voor meer informatie of contact met betrokken huurders, kunt u contact opnemen met

Abel Heijkamp van BPW via 06-47686543 stopdehuurverhoging@gmail.comwww.bondprecairewoonvormen.nl

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL