BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Thuisblijven tijdens de corona-pandemie is van levensbelang. De overheid heeft hiertoe maatregelen afgekondigd en roept iedereen dringend op om thuis te blijven. Terwijl vrijwel iedereen er alles aan doet om verspreiding van het virus tegen te gaan, dreigt Vestia samen met de Wijk Ontwikkelings Maatschappij DHZW (een samenwerkingsverband tussen Vestia en de gemeente Den Haag) in uitvoering door Ad Hoc Antikraakbureau, schaamteloos tientallen bewoners van 3 flatgebouwen aan de Middachtenweg en Hackfortstraat in Moerwijk Oost uit te zetten.

Het is onmenselijk om mensen in deze tijd te dwingen om te verhuizen. De crisis treft ons allemaal: voor een woonbedrijf als Vestia zou dat niet anders moeten zijn. Willen zij hun bewoners — met of zonder huurcontract — en daarmee de samenleving als geheel tegen corona in bescherming nemen, dan zullen zij moeten accepteren dat de sloop of renovatie van alle op dit moment bewoonde panden zal moeten worden uitgesteld.

 

Geen mens zou tijdens een pandemie moeten dealen met de stress en onzekerheid van een huisuitzetting. Dit moet onmiddellijk stoppen! ”Zie je het al voor je dat hier straks 40 busjes op de stoep staan om die hele volksverhuizing mogelijk te maken?”, aldus bewoner Marcel. Hij kan er met zijn verstand niet bij dat de strenge maatregelen om burgers te beschermen voor hem en zijn buren niet lijken te gelden. Harriët, die al vanaf december in Moerwijk Oost woont: ”Een enkeling onder ons heeft inmiddels vervangende woonruimte aangeboden gekregen, maar omdat we niet kúnnen verhuizen is dat in deze situatie natuurlijk helemaal geen oplossing. En al zou het wettelijk mogen allemaal, dan nog zou dat beteken dat een deel van ons op straat terecht komt”.

 

Middels een open brief aan de beheerder t.a.v. de eigenaar heeft een aantal bewoners geprobeerd om over een oplossing in gesprek te gaan. Omdat een oplossingsgerichte reactie uitbleef werd vervolgens actiecomité Moerwijk Oost Blijft Binnen opgericht. Samen met Bond Precaire Woonvormen Den Haag hebben zij de volgende eisen geformuleerd:

De BPW en bewoners eisen:

1.Woonzekerheid voor iedereen! Geen gedwongen verhuizingen — zeker niet tijdens de corona-pandemie.

2.Herhuisvesting binnen Den Haag na 1 juli 2020 en daarna tot zo lang de Rijksmaatregelen zullen duren.

3.Een menselijke behandeling en de bescherming van alle mensen die door de woon- en coronacrises worden geraakt.

Verhuurders die menen dat tijdelijke bewoners geen recht hebben op bescherming tegen dakloosheid en corona, worden ter verantwoording geroepen. Wij vinden het schandalig dat nota bene een wooncorporatie (die als hoogste prioriteit de volkshuisvesting moet hebben) door blijft gaan met tijdelijke bewoners uitzetten zodra zij ze niet meer kan gebruiken, om de vrijgekomen woonruimte vervolgens te renoveren tot- of slopen voor duurdere woningen.

Wat kun jij doen?

De namen in dit artikel zijn gefingeerd.

Neem voor meer informatie contact op met de Bond Precaire Woonvormen.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL