BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

De #woonopstand demo “Huizen voor mensen niet voor winst’ van 28 maart in Amsterdam is afgelast vanwege de coronapandemie. We prikken binnenkort een nieuwe (inter)nationale actiedatum en houden u op de hoogte. De strijd voor waardig wonen gaat wel door. Daarom komen we elke dag in woonopstand.

Wij roepen per direct op tot een moratorium/stop op huisuitzettingen. Het is nooit gepast om mensen op straat te zetten, zeker niet bij een grote pandemie als het coronavirus. Speciale zorg moet daarom uitgaan naar daklozen en ongedocumenteerden wiens basale recht op huisvesting al geschonden wordt. Woonzekerheid voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Solidaire groet,

Team Woonopstand

Website: www.woonopstand.nl

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/872365866550668/

Instagram: https://www.instagram.com/woonopstand/

Twitter https://twitter.com/woonopstand

Contact: woonopstand@disroot.org of Abel Heijkamp 06-47686543

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

-ENGLISH-

The #woonopstand demonstration “Housing for people not for profit!” of March 28 in Amsterdam will be postponed due to the coronavirus pandemic. We’ll decide on a new (inter)national date soon and will keep you updated. The struggle for dignified housing does continue. That’s why we take housing action every day.

We call for aan immediate moratorium/stop to all evictions. It is never adequate to put people out on the street, especially not during a pandemic such as the coronavirus. Special care should go out to the homeless and undocumented whose basic right to housing is already being violated. Housing certainty for everyone. Now and in the future.

With solidarity,
Team Woonopstand

Website: www.woonopstand.nl
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/872365866550668/
Instagram: https://www.instagram.com/woonopstand/
Twitter https://twitter.com/woonopstand
Contact: woonopstand@disroot.org or Abel Heijkamp 06-47686543

nl_NLNL