BOND PRECAIRE WOONVORMEN

In een tijd waarin de regering de corona-pandemie probeert te beheersen (met grote gevolgen voor de levens van mensen en de economie) eisen wij, mensen, organisaties en verenigingen, dat maatregelen die worden genomen om de volksgezondheid te beschermen toegankelijk zijn voor de hele bevolking. Beschermen tegen corona is onmogelijk als je geen adequate huisvesting (meer) hebt.

Lancering petitie: Stop huisuitzettingen. Woonzekerheid voor iedereen, zeker tijdens de coronacrisis.

Daarom is het noodzakelijk dat iedereen de voorwaarden heeft om zichzelf te kunnen beschermen. Dat begint bij een huis met woonzekerheid.

Klik hier om de petitie te ondertekenen

Flexwerk en Flexwoning: Inkomens- en woononzekerheid
Ruim 1 miljoen ZZP’ers en 2 miljoen flexwerkers en mensen met nuluren-contracten hebben last van inkomensonzekerheid. Dit kan snel gevolgen hebben, want de huur of hypotheek moet wel maandelijks betaald worden. Lukt dat niet dan is er de dreiging van huisuitzettingen. Ook zijn er steeds meer mensen die vanwege dakloosheid of een tijdelijk huurcontract permanent in onzekerheid zitten over hun huisvesting. Waar kunnen zij heen? Met een woningtekort van 300.000 huizen en een verdubbeling van de dakloosheid in de afgelopen tien jaar, is het nu tijd voor acute maatregelen voordat de situatie verder escaleert.

Zie ook op woonopstand . nl

Waardige woonruimte voor iedereen
Verhuurders die nu nog steeds huurcontracten opzeggen om mensen op straat te zetten, in te wisselen voor andere (flex)huurders, of de huur verhogen, doen er goed aan hier direct mee te stoppen. Het is altijd hoogst ongepast, maar zeker in tijden van een grote wooncrisis en een corona-pandemie, om kwetsbare mensen vanwege wat voor reden dan ook uit huis te zetten.

De tijd dat je, al dan niet legaal, misbruik kon maken van de precaire woon-, werk en bestaanssituatie van mensen moet voorbij zijn. Huizen zijn er om mensen veiligheid, stabiliteit en bestaanszekerheid te bieden. Niet voor winst.

Zonder de garantie van inkomen, huisvesting en zorg is bestaanszekerheid en volksgezondheid een illusie. Die garantie is er nu niet. Solidariteit is dus noodzakelijk. Wij roepen de regering en verhuurders op om per direct deze vier maatregelen te nemen om de woon- en bestaanszekerheid van iedereen in onze samenleving echt te waarborgen.

4 eisen.
1. Stop alle huisuitzettingen.
2. Biedt huur/hypotheekpauze aan en verlaag de huren.
3. Waardige huisvesting voor daklozen en asielzoekers.
4. Inkomenszekerheid voor iedereen.

Toelichting.
1. Stop huisuitzettingen en contractopzeggingen van alle huurders en bewoners, ongeacht woonvorm. Dit betreft zowel koop, sociale huur, geliberaliseerde huur als tijdelijke/flexibele huur en mensen die wonen zonder huurrecht. 
2. Biedt mensen pauze of uitstel om hun huur of hypotheek te betalen. Voer midden in de crisis geen jaarlijkse huurverhogingen door maar verlaag de huren door o.a. de verhuurderheffing af te schaffen.
3. Biedt per direct waardige huisvesting voor alle daklozen en asielzoekers. Vorder leegstaande woonruimte.
4. Biedt inkomenszekerheid en adequate maatregelen om alle mensen zonder of met weinig sociale zekerheid te beschermen en financieel tegemoet te komen.

KLIK HIER OM DE PETITIE TE ONDERTEKENEN!

nl_NLNL