BOND PRECAIRE WOONVORMEN

In de Regio Rotterdam zijn er veel problemen op het gebied van betaalbare woonruimte vinden en houden. Wonen is onzeker en duur, en dat lijkt alleen maar erger te worden. Gezien deze situatie leek het ons goed idee om een woonspreekuur te organiseren. Heb je zin en tijd om mee te doen? of heb vragen of ideeën omtrent dit onderwerp? Wil je met anderen van gedachten wisselen over waar je mee bezig bent op dit gebied? Wees dan van harte welkom!

[English below]

Datum: Zaterdag 15 Februari 2020.
Locatie: Riebeekstraat 30, Rotterdam

Nodig je vrienden ook uit voor het Facebook-event

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) is opgericht om het recht op wonen en de stad op te eisen. Huren is steeds vaker tijdelijk, onzeker of te duur. Een risico dat de groei van deze precaire woonvormen met zich meebrengt, is dat het reguliere verhuur met volledige huurrechten en een gezonde, goed functionerende (sociale) woningvoorraad, onder druk zet en langzaamaan verdringt. Woningzoekenden komen hierdoor steeds vaker in bijna rechteloze situaties terecht. Wij strijden voor stabiele woonruimte voor iedereen. De BPW organiseert huurders in solidariteitsnetwerken en biedt (juridische) back-up, zowel inhoudelijk als moreel voor (flex)bewoners die voor hun rechten op willen komen. Sinds 2010 is de Bond Precaire Woonvormen als vrijwilligersvereniging actief.

Planning: 15:00-17:00 Woonspreekuur


-Heb je vragen over kraak, antikraak, (tijdelijke)huur, huisuitzettingen of bijv. onredelijke eisen van verhuurders, en wil je weten wat je rechten nu eigenlijk zijn? Tijdens ons woonspreekuur kunnen ervaren mensen van BPW je informeren over wat jij kunt doen in zo’n situatie.

19.30 -21:00: BPW meet and greet


Wat kunnen we samen doen om ons te organiseren tegen onrecht als onvrijwillige dakloosheid en onredelijke huuropzeggingen? Zijn er geïnteresseerden om mee te doen met een lokale groep van BPWérs in de regio Rotterdam? Deze en andere vragen over wonen kunnen aan bod komen tijdens deze netwerkmogelijkheid.

Om meer te leren over de bond, zie https://bondprecairewoonvormen.nl/achtergrond.

In the Rotterdam Region there are many problems in finding and keeping affordable living space. Living is uncertain and expensive, and that only seems to get worse. Given this situation, we thought it would be a good idea to organize to meet, discuss and organise. Are you interested and have the time to participate? Or perhaps you have questions or ideas about this subject? Do you want to exchange ideas with others about what you are doing in this area? You are then very welcome!

The Bond Precaire Woonvormen (BPW) was established with the purpose to claim the right to live in the city, where renting is increasingly becoming temporary, uncertain or too expensive. A risk that the growth of the precarious forms of housing entails is that the indefinite renting contract with full rental rights and a healthy, well-functioning social housing stock is under pressure to conform with the free market. As a result, the stock of available social housing units is gradually diminishing, and the rental contracts are now short-term. Home seekers are increasingly finding themselves in almost lawlesssituations. The Bond Precaire Woonwormen (BPW) has been an active voluntary association since 2010 and fights to keep the long-term social housing spaces available for everyone. Specifically, the BPW organizes tenants in solidarity networks, offers advice regarding legal issues and provides moral support to flex residents who want to stand up for their rights.

To learn more about the association, see https://bondprecairewoonvormen.nl/wp-content/uploads/2019/08/Why-Bond-Pr…

nl_NLNL