BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Graag nodigen wij je voor de BPW meet-up: “A year from now: van wooncrisis naar woonstrijd”! Kom op zaterdag 23 november met ons meepraten over de Utrechtse wooncrisis. Werk ideeën uit en oplossingen voor elkaars woonsituaties. De BPW ondersteunt met plannen van aanpak. Samen gaan we zorgen voor een omwenteling. In een jaar tijd van wooncrisis naar woonstrijd, naar een stad voor iedereen!

Event: meet-up met eten en muzikale afsluiting
Tijd: 15:00 – 17:30 meet-up | 18:00 – 22:00 eten en muziek
Entree: gratis.
Plaats: Moira, Wolvenstraat 10, Utrecht
Taal: Nederlands en Engels (vertaler aanwezig)

Deel ook het facebook event!
https://www.facebook.com/events/418829679052461/


Het is herfst 2020. De dagen worden kouder, de regendruppels vullen de dakgoten terwijl het water door de regenpijpen naar de Utrechtse straten stroomt. Jij bent op weg naar huis. Maar welk dak heb jij straks boven je hoofd? Een dak die de herfst en winter zal trotseren? Zonder lekkages, schimmel en warmteverlies? Een dak waarvan je weet dat het je een thuis biedt zonder risico op uitzetting? Een dak dat je niet enorm in de kosten jaagt? 


Zo gemakkelijk kom je er niet aan: een Utrechts dak die je een kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar onderkomen biedt. Studenten moeten ‘bank-hoppen’ door een huidig tekort aan 8575 studentenkamers. De wachttijd voor een Utrechtse sociale huurwoning heeft dit jaar een recordhoogte bereikt van 9 tot 12 jaar. Huren in Utrecht is nog nooit zo duur geweest met een gemiddelde van 17,21 euro per m2 aan huur en de prijzen van koopwoningen stegen in Utrecht begin 2019 harder dan in Amsterdam. De gevolgen? Een wildgroei aan antikraak-woningen, tijdelijke contracten en huisjesmelkers, meer onzekerheid en schendingen van woonrechten en een toename in gentrificatie en uitsluiting van diverse groepen. 
De wooncrisis raakt Utrecht. De wooncrisis raakt ons. Wij willen daken in Utrecht die mensen een stabiel en veilig thuis bieden. Daar hebben we recht op en daar willen we naartoe. Het is tijd voor actie. Tijd om de stad terug te eisen van buitenlandse investeerders, gemeente en coöperaties. Doe mee en maak de stad weer van iedereen!

De BPW organiseert op 23 november een meet-up “A year from now: van wooncrisis naar woonstrijd”. Kom met ons meepraten over de Utrechtse wooncrisis. Werk met elkaar ideeën uit en oplossingen voor elkaars woonsituaties. De BPW ondersteunt met plannen van aanpak. Samen gaan we zorgen voor een omwenteling. In een jaar tijd van wooncrisis naar woonstrijd. 


Na de meet-up staat er (veganistisch) eten klaar en borrelen we na om de start van onze strijd te vieren. Vanaf 18:00 uur start de live-muziek. Wees ook welkom bij het tweede deel van het programma als je niet bij de workshop kon zijn, maar de bands niet wil missen! Het folktrio “
Daphne”, “The Bucket Boyz” en een DJ maken het feest compleet van 18:00 tot 22:00.

ENGLISH


BPW event “A year from now: from housing crisis to a fight for housing” on the 23rd of November 2019, Utrecht
Event: meet-up with food and music Time: 15:00 – 17:30 (workshop) 18:00 – 22:00 food and music Entrance: free Location: Moira, Wolvenstraat 10, Utrecht Language: Dutch and English (translation available)


It’s autumn 2020. The days become darker, raindrops fall down into the gutters while water runs down the downspouts to the streets of Utrecht. You are on your way home. But under what kind of roof are you sleeping tonight? Will it defy the wintery months? Will it be without leakages, mold, and heat loss? Will it keep you safe from eviction, and will it not lead you into financial troubles? 


It’s easier said than done: finding a sustainable, qualitatively good, and affordable place to stay. Students have to couch-surf due to the current lack of 8575 student rooms. The waiting list for social housing in Utrecht has reached a new peak of 9 to 12 years. Renting in Utrecht has never been this expensive with an average of 17,21 euros per square meter, and the price tags for houses have increased even more in Utrecht than Amsterdam. The consequences? A wild growth of anti-squatting, contemporary contracts, increased precarity and violations of housing rights, and an increase in gentrification and exclusion of minorities.
The housing crisis is hitting Utrecht, and it’s hitting us hard. In Utrecht, we want roofs above our head providing stable and safe homes. It’s time to take a stand. Time to take back our town from foreign investors, municipalities, and cooperation’s. Join us and make our town for everyone.


BPW is organizing a meet-up “A year from now: from housing crisis to the fight for housing” on the 23rd of November. Come an join us to talk about the housing crisis in Utrecht. Work together with others on ideas for each other’s housing situations. BPW will be there to support and provide tools. Together we can turn the wheel. Within one year we will go from crisis to the fight for housing. 

After the meet-up there will be (vegan) food and drinks to celebrate the start of our fight. From 6 onwards there will be live-music. Also feel free to join if you can’t make it to the meet-up, but you don’t want to miss out on the bands! The folktrio “Daphne“, “The Bucket Boyz” and a DJ will make the party complete from 18:00 till 22:00.
nl_NLNL