BOND PRECAIRE WOONVORMEN

(De originele tekst van de petitie is hier te vinden/ Original English text of petition here(vertaling: globalinfo.nl, die dol is op donateurs, Foto Bermanyawikipedia commons)

DOOR: EAC/Globalinfo

Zes jaar na de indrukwekkende protesten in Istanbul voor behoud van het Gezi Park, wordt nu de vervolging ingezet tegen 16 actievoerders. Hieronder de tekst van een petitie, gericht aan de Turkse regering, om de repressie te staken. De BPW staat achter dit statement heeft de petitie ook getekend. Wij roepen iedereen op dat ook te doen.

Deze petitie is opgezet door European Action Coalition for the Right to Housing and to the City, de petitie is gericht aan de Regering en 1 andere partij

16 activisten van het Verzet voor Gezi in Turkije staan voor het gerecht, waar aanklagers een verzwaarde levenslange gevangenisstraf plus 2976 jaar eisen voor hun rol in het “organiseren en financieren” van de Gezi protesten tijdens de 2013 Taksim Solidariteit protesten in Istanbul, Turkije.

Deze laatste poging van de Turkse autoriteiten om zestien mensen voor de rechter te brengen met een aanklacht zonder enige bewijsvoering, is in strijd met alle universele wettelijke normen en is een vergeefse poging om dit voorbeeldige democratische verzet te besmeuren en te criminaliseren en zo mensen die zich zorgen maken over het milieu en de maatschappij, politieke partijen, beroepsorganisaties, NGO’s en stedelijke basisplatforms tot zwijgen te brengen. Het is een onaanvaardbare poging om de universele normen om te draaien en alle burgers te intimideren die hun meest fundamentele democratische recht op protest willen gebruiken om hun rechten en gemeengoed te beschermen.

Wij verwerpen deze pogingen en verklaren dat wij aan de kant van deze zestien mensen staan en de miljoenen mensen die de straat op zijn gegaan om hun meest fundamentele universele rechten te verdedigen. Wij zijn solidair met Taksim Solidarity en alle burgers van Turkije en bewonderen hun moed om de democratie en het leven te verdedigen.

Solidariteit is een plicht, geen misdaad! Lees hieronder, onderteken de petitie en deel deze!

Volg het proces op Twitter @defendinggezi / @4HousingandCity en kijk voor meer informatie op http://geziyisavunuyoruz.org

Eisen:

Wij, leden van de Europese Actiecoalitie voor het Recht op Huisvesting en op de Stad, afkomstig uit 20 landen, en de overige ondertekenaars van dit appel vragen aan de Turkse regering: 

1. Stop de schending van de mensenrechten;

2. Onmiddellijk de 16 mensen van het Gezi-proces vrijpleiten;

3. De gearresteerde activisten, academici, journalisten, universiteitsstudenten en kunstenaars die hun verontwaardiging tegen ondemocratische pogingen hebben geuit onmiddellijk vrij te laten;

4. Stop met ongegronde beschuldigingen van mensen die democratische eisen uiten (recht op de stad, stopzetting van uitzettingen, onwettige stedelijke ontwikkeling, enz;)

5. Stop de pogingen om het democratische recht op vrije meningsuiting te onderdrukken;

6. Gelijke rechten voor iedereen, met name voor de slachtoffers van politiegeweld;

7. Stop met het gericht vervolgen en criminaliseren van journalisten, academici, advocaten, artsen en andere beroepsbeoefenaars die de waarheid aan het licht willen brengen;

8. Stop met vreedzame verdediging van rechten in verband te brengen met samenzweringstheorieën.

We verklaren dat we het verloop van deze zaak op de voet zullen volgen en dat we achter onze eisen zullen staan om iedereen die betrokken is bij het Gezi Verzet te steunen aangezien die een eervolle massabeweging is geweest en nog steeds is die vele andere ‘recht op de stad’-bewegingen wereldwijd heeft geïnspireerd.

Achtergrond:

Het Gezi Verzet ontstond op het Taksim Plein in Istanbul, Turkije in mei 2013, vanwege de buitenproportionele politiemacht die werd ingezet tegen de burgers die het Gezi Park op vreedzame wijze hadden bezet om het te beschermen tegen illegale sloop om plaats te maken voor de bouw van een winkelcentrum. Hun vastberadenheid, ondanks het onophoudelijke politiegeweld, heeft miljoenen mensen beïnvloed en is een uniek voorbeeld voor de verdediging van milieurechtvaardigheid en stedelijke democratie.

Taksim Solidarity – een voorbeeldig stedelijk initiatief met deelname van 126 NGO’s, beroepsverenigingen, vakbonden, politieke partijen, buurtverenigingen en individuele burgers die zich verzetten tegen de plannen van de Turkse regering om het Taksim-plein in het hart van Istanbul te hervormen, met onder andere een winkelcentrum in het Gezi-park, was bezig met een juridische strijd om het project stop te zetten, toen bulldozers in de nachtelijke uren het Gezi-park binnenkwamen.

Het onophoudelijke politiegeweld tegen vreedzame demonstranten in de daaropvolgende dagen heeft veel bredere reacties losgemaakt en heeft ertoe geleid dat miljoenen mensen in het hele land en in de hele wereld op vreedzame wijze hebben geprotesteerd ter ondersteuning van het Gezi- verzet. In plaats van de politieagenten te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor de moord op 9 jonge mensen tijdens de protesten en de meer dan 40 demonstranten die hun ogen verloren hebben doordat er gericht op ze geschoten werd met traangasgranaten, en duizenden gewonden, heeft de Turkse regering herhaaldelijk geprobeerd om vreedzame demonstranten, dokters die hen hielpen tijdens de protesten, advocaten, academici en journalisten te criminaliseren.

In februari 2019 hebben Turkse officieren van justitie een aanklacht ingediend met een eis van een verzwaarde levenslange gevangenisstraf plus 2976 jaar voor 16 mensen voor hun rol in het “organiseren en financieren” van de Gezi-protesten. Deze laatste poging van de Turkse autoriteiten om 16 mensen voor de rechter te brengen met een aanklacht zonder bewijsvoering dat alle universele wettelijke normen schendt, is een vergeefse poging om dit briljante en voorbeeldige democratische verzet te besmeuren. Het is een irrationele poging om individuen, politieke partijen, beroepsorganisaties, NGO’s en stedelijke basisplatforms te criminaliseren en zo het zwijgen op te leggen aan individuen die zich zorgen maken over het milieu en de maatschappij. Het is een onaanvaardbare poging om de universele normen op zijn kop te zetten en alle burgers die hun meest fundamentele democratische recht op protest willen gebruiken om hun rechten en gemeengoed te beschermen, te intimideren. 

Wij verwerpen deze pogingen en verklaren dat wij aan de kant van deze zestien mensen staan en de miljoenen mensen die de straat op zijn gegaan om hun meest fundamentele universele rechten te verdedigen, staan. Wij zijn solidair met Taksim Solidarity en alle burgers van Turkije en bewonderen hun moed om de democratie en het leven te verdedigen.

#geziyisavunuyoruz

nl_NLNL