BOND PRECAIRE WOONVORMEN

This image has an empty alt attribute; its file name is 203483_2_0.jpg

Foto onder: Kris Krug/Flickr

Op zondagmiddag 10 maart 2019 vindt er een grote Klimaatmars in Amsterdam plaats. Het belooft de grootste klimaatmobilisatie van de Nederlandse geschiedenis te worden, georganiseerd door een brede coalitie aan organisaties. Terwijl de Tweede Kamer zich buigt over het concept-klimaatakkoord, wil de mars een duidelijke stem laten horen: “Een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en kan anders”.


De BPW kiest ervoor de klimaatmars actief te ondersteunen en dan wel als onderdeel van het ‘Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid’. Net als de wooncrisis is de klimaatcrisis een symptoom van een politiek en economisch systeem dat winst boven mensen en natuur stelt. Het huidige systeem produceert extreme ongelijkheid, verdeeld bevolkingsgroepen en legt de verantwoordelijkheid bij het individu. Dit zien we zowel in onze woonstrijd als in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid.


Woonlasten en klimaat
Klimaatverandering treft iedereen. De kans is echter groot dat de klimaatplannen mensen in onder andere een precaire of slechte woonsituatie extra zullen raken. Slecht geïsoleerde woningen gaan gepaard met stijgende energiekosten en specifiek gas zal ook extra belast gaan worden. De BPW staat echter voor een klimaatakkoord waarin lasten en lusten daadwerkelijk eerlijk verdeeld worden. De vervuilers moeten meer betalen, terwijl burgers en wooncorporaties moeten worden ontlast. Zo moet er gekeken worden naar compensatiemogelijkheden voor huurders voor de stijgende woonlasten. Daarnaast kost de verhuurdersheffing woningcorporaties miljarden: geld dat juist geinvesteerd kan en moet worden in het verduurzamen en renoveren van de bestaande woningvoorraad.


Woningschaarste, verdeeldheid en klimaat
Naast de lasten van de klimaatverandering die vooralsnog bij het individu worden neergelegd, is er ook een ontwikkeling gaande waarbij er verdeeldheid wordt gezaaid op het gebied van huisvesting. Wonen is een basisrecht, maar er wordt weinig gedaan aan de woningschaarste. Sociale huur wordt verder afgebroken, wachtlijsten worden langer en investeerders kopen grond op om huizen tegen hoge prijzen en met veel criteria te verhuren of te verkopen. In plaats van de oorzaken van woningschaarste aan te pakken, wordt er echter door gemeentes steeds meer gekeken naar wie een woning het meest nodig heeft. Schaarste in wonen zorgt ervoor dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Tegelijkertijd is het duidelijk dat klimaatveranderig zorgt voor een grote stroom vluchtelingen. Deze combinatie kan een vruchtbare bodem zijn voor xenofobie, nationalisme en racisme. De BPW staat voor een meer rechtvaardige wereld voor iedereen en strijdt tegen vormen van competitie en verdeeldheid op de woningmarkt. Wonen is een recht voor iedereen, geen gunst of te verdelen voorziening.

Praktisch en verdere informatie

Plaats: De Dam, Amsterdam
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Meer info hier.
Loop met ons mee als je gelooft dat een meer rechtvaardige wereld mogelijk is!

Ondersteunende organisaties: Code Rood, Climate Liberation Bloc / CLuB, Fossil Free Culture NL, ASEED Europe, GroenFront, Socialisme.nu, Behoud Lutkemeer, Nederlands Palestina Komitee, Anarchistische Groep Amsterdam, NieuwLand, Anarchistische Groep Nijmegen, Bond Precaire Woonvormen, 2.Dh5.

nl_NLNL