BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Het 2.Dh5 festival is een plek om ideeën uit te wisselen over grass-roots campagnes, tactieken en actiemethodes die onze idealen van een vrije en solidaire samenleving dichterbij brengen. Dit word gedaan met behulp van analyses van de huidige en historische context, door te kijken naar echte alternatieven, en door strategieën te (her)ontdekken. Bekijk hier het hele programma op 22, 23 en 24 februari. https://www.2dh5.nl/

Vanuit BPW doen we mee met 2 activiteiten: Woonstrijd en solidariteitsnetwerken op zaterdag 23 februari van 14:30 tot 16:15 in de Overtoom 301 te Amsterdam. En Kennis is Macht over de kracht van onderzoek en kennis in de strijd voor betaalbare woonruimte op zondag 24 februari van 14:00 tot 15:15 in de lounge, Overtoom 301(OT301) te Amsterdam.

Woonstrijd en solidariteitsnetwerken

za 23 feb : 14:30 – 16:15 in de Cinema (OT301), Overtoom 301 Amsterdam

Bond Precaire Woonvormen workshop over woonstrijd precariteit, solidariteitsnetwerken en actie.

Vanuit de Bond Precaire Woonvormen hebben we inmiddels een jarenlange ervaring met woononzekerheid en het ondersteunen van bewoners bij het opeisen van hun rechten. Dit zijn problemen die in onze huidige samenleving grotendeels geïndividualiseerd en daarmee onzichtbaar gemaakt zijn. Onze belangrijkste strategie is het organiseren van tijdelijke solidariteitsnetwerken. Met lokale leden van de BPW hebben we de afgelopen tijd een basis gelegd voor een permanent netwerk in Amsterdam dat we tijdens het 2.Dh5 festival voor zouden willen leggen aan jullie. Aan de leden van andere actiegroepen, bewoners van Amsterdam en aan de bezoekers van het festival. Om in samenwerking vorm te gaan geven aan het netwerk, een netwerk gebaseerd op wederzijdse hulp waarmee we direct en snel onze woonrechten kunnen opeisen en de troublemaker aan zijn verstand kunnen brengen dat het woonrecht geen grap is. Omdat een huisuitzetting niet het falen van het individu maar het falen van de gehele samenleving is, het gevolg van een verrot systeem.

Bond Precaire Woonvormen

De Bond Precaire Woonvormen is opgericht om de woonrechten van mensen die tijdelijk, onzeker of te duur wonen op te eisen.  Wij strijden voor stabiele woonruimte met woonzekerheid voor iedereen. De BPW organiseert huurders in solidariteitsnetwerken en biedt (juridische) back-up, zowel inhoudelijk als moreel voor (flex)bewoners die voor hun rechten op willen komen. Sinds 2010 is de Bond Precaire Woonvormen als vrijwilligersvereniging actief.More info:https://bondprecairewoonvormen.nl/

Kennis is Macht

zo 24 feb : 14:00 – 15:15 in de Lounge (OT301), Overtoom 301 Amsterdam

Kunnen onderzoek en informatie een positieve bijdrage geven aan de strijd om betaalbare woonruimte? Over ervaringen met ‘militant onderzoek’ rond de huizenmarkt in heden en verleden, ook van over de grens. Kunnen er rond dit soort onderzoek ook structurele zaken georganiseerd worden?

Kunnen onderzoek en informatie een positieve bijdrage geven aan de strijd om betaalbare woonruimte? En hoe organiseer je dat dan? De markt voor woonruimte (en werk/leefruimte in het algemeen) is met name in grote steden volledig op hol geslagen. In een samenspel tussen politieke (ont)regelgeving en financiële krachten, wordt vastgoed in toenemende mate handelswaar en onderdeel van speculatie. Dat is wat bedoeld wordt met de term ‘financialisering’. Mensen die proberen om strijd te leveren voor betaalbare woonruimte of een leefbare buurt, hebben vaak de grootste moeite om alleen al te begrijpen welke financiële en politieke krachten in het spel zijn. Dit wordt door politici en vastgoedcowboys gebruikt om mensen wijs te maken dat het echt niet anders kan en dat er geen alternatief is voor hun beleid. Om te achterhalen wat de (financiële) geschiedenis is van de buurt of stad, of zelfs een gebouw, moet je tegenwoordig halsbrekende toeren uithalen en verstand hebben van allerhande financiële vehikels en beleggingstermen.

Het is zaak om deskundigheid te organiseren om ons te wapenen om politici, media en vastgoedjongens mee om de oren te slaan. Diezelfde kennis en informatie is nuttig om mensen te overtuigen dat het anders moet en kan dan de natte dromen van de ‘real estate financial complex’. In de workshop zal verteld worden over ervaringen met ‘militant onderzoek’ rond de huizenmarkt in heden en verleden, en zullen ook ervaringen van over de grens er bij gepakt worden. Doel van de workshop is onder andere te bekijken of er rond dit soort onderzoek ook structurele zaken georganiseerd zouden kunnen worden.

Er is een website opgezet voor informatie over financialisering van woonruimte: https://www.globalhousingdebt.org/

Sprekers

Kees Stad

Publicist, activist en andersglobalistMore info:https://www.globalinfo.nl

SPOK (Spekulatie Onderzoek Kollektief)

Het SPOK is al sinds 1977 een luis in de pels van de lokale vastgoedmafia van Amsterdam en omstreken. De slogan “Huizen zijn om in te wonen niet om mee te speculeren” is helaas nog net zo van deze tijd als toen.More info:https://speculanten.nl/

Bond Precaire Woonvormen

nl_NLNL