BOND PRECAIRE WOONVORMEN

In het ACU in Utrecht op 9 december

Scroll down for English.

Op zondag 9 december organiseert de Bond Precaire Woonvormen (BPW) een literatuur meet-up in ACU, Utrecht. We zullen een gezamenlijke duik in de literatuur over wonen, de stad en sociale strijd nemen.

De BPW heeft verschillende activisten, specialisten en huurders gevraagd om een tekst te selecteren die hen persoonlijk heeft geraakt of professioneel heeft gevormd. Dat mag een roman zijn, of een gedicht, maar ook een ‘hardcore’ academisch artikel over bijvoorbeeld bestaansonzekerheid, gentrificatie of activisme. Er is eigenlijk maar één voorwaarde: het moet inspireren.

Elke tekst wordt kort geïntroduceerd, daarna lezen we enkele geselecteerde passages, en dan gaan we met elkaar in gesprek. De centrale vraag is: hoe krijgen we grip op de wooncrisis die ook Utrecht raakt? Voorbereiding is niet nodig, de setting is informeel en de teksten worden op toegankelijke wijze besproken.

De voertaal is Nederlands, maar sommige teksten (en mogelijk presentaties) zullen in het Engels zijn. Er is een mogelijkheid voor live vertaling over-en-weer.

Met Amy Abdou, Eline Hansen, Roel Griffioen en anderen.

Na de Literatuur Meet-up is er veganistisch eten van Barriccoons Kitchen om 19:00.

  • Entree: Gratis
  • Datum: Zondag 9 december
  • Tijd: 16.00-18.00
  • Locatie: ACU, Voorstraat 71, Utrecht, www.acu.nl

English: Literature Meet-up Housing and Social Struggle

On Sunday the 9th of december the Bond Precaire Woonvormen (BPW) will organise a literature meet-up in ACU, Utrecht. We will take a collective plunge into the literature on housing, the city and social struggle.

The BPW has asked several activists, specialists and tenants to select a text that has made an impact on them personally or professionally. This can be a novel, or a poem, but also a hardcore academic article about for example precarity, gentrification or activism. We gave only one condition: it must be inspiring.

Each text is introduced briefly, after which we will collectively read a few selected passages, which we will then discuss. The central question is: how do we get a grip on the housing crisis that is also affecting Utrecht? Preparation is not necessary, the setting is informal and the texts are discussed in an accessible way.

The event will be in Dutch, but some texts (and possibly presentations) will be in English. There is a possibility for live translation back and forth.

With Amy Abdou, Eline Hansen, Roel Griffioen and others.

After the Meet-up vegan food will be served by Barriccoons Kitchen at 19:00.

  • Free entrance
  • Date: Sunday 9 December
  • Time: 16:00-18:00
  • Location: ACU, Voorstraat 71, Utrecht, www.acu.nl

See this event on Facebook.

 

nl_NLNL