BOND PRECAIRE WOONVORMEN

During this evening on the 18th of November, organized by Bond Precaire Woonvormen, we look at the famous film debut by Ken Loach, ‘Cathy Come Home’ (1966), a poignant and still urgent portrait of two lovers, Reg and Cathy, who, due to adversity and failing housing policy, grow apart.

See this event on Facebook.


Editor Harmen Brethouwer will introduce the socially driven work of director Ken Loach. In a public debate we will address the situation in Utrecht. How does a state of permanent temporality affect renters on a psychological and relational level? And how can we resolve these issues with renters in Utrecht?

Are there parallels to be drawn between de housing crisis in the Netherlands and previous ones, themed in these films? What are the differences? Dutch housing policy is increasingly focussed on enlarging the `free market’. The rent prices rise quickly, making it hard for even the (lower) and middle income-groups to find and retain a rental. Besides which, the free sector works increasingly with temporary forms of contracts.

This evening, we ask ourselves: What shared interests do (international) students, young people and people from the city of Utrecht with poorly paid flexible job, have with people in the middle income group?
Are all these groups in danger of becoming part of the ever growing precariousness, living in uncertainty, temporary or too expensively?
We’ll be discussing possibilities to connect the interests of these seemingly seperate groups, enabling them to live in the city agains affordable prices.

BPW stands for stable living for everyone. BPW organises renters in networks of solidarity and offers judicial back-up.

Would you like to participate and to get to know us? Visit www.bondprecairewoonvormen.nl and/or like our Facebook page.

Where: ACU Voorstraat 71, te Utrecht,
Start Presentation: 18 November 20:30 – followed by a discussion
Language: English
Entrance: Free


NEDERLANDS:
Deze filmavond is georganiseerd door Bond Precaire Woonvormen. Samen kijken we naar fragmenten van buitenlandse films waarin voorbeelden van een wooncrisis zichtbaar gemaakt worden.

Redacteur Harmen Brethouwer introduceert het sociaal bewogen werk van filmmaker Ken Loach. Tijdens een publieke discussie wordt ingegaan op de Utrechtse situatie. Wat doet permanente tijdelijkheid met huurders op psychologisch of relationeel vlak? En wat kunnen we er samen met Utrechtse huurders en woningzoekenden aan doen?

In hoeverre zijn er parallellen te trekken tussen de wooncrisis die we momenteel in Nederland meemaken en eerdere crisissen die in deze films gethematiseerd zijn? En wat zijn de verschillen? Het Nederlandse woonbeleid is steeds meer gericht op het vergroten van de ‘vrije markt’. Probleem is dat de huren snel stijgen zodat het op de markt zelfs voor (lagere) middengroepen moeilijk is een huurwoning te vinden en te behouden. Ook wordt er in de vrije sector regelmatig gewerkt met tijdelijke huurcontracten.

Wij stellen op deze avond de vraag: welke gedeelde belangen hebben (internationale) studenten, jongeren en Utrechters met een slecht betaalde flexbaan met mensen met een middeninkomen? Dreigen al deze groepen onderdeel te worden van het groeiende woonprecariaat dat tijdelijk, onzeker of te duur woont? We bediscussiëren of er mogelijkheden zijn om de belangen van deze ogenschijnlijke gescheiden groepen te verbinden, zodat het in de stad voor iedereen mogelijk blijft (of wordt) om zeker en betaalbaar te wonen.

De Bond Precaire Woonvormen strijdt voor stabiele woonruimte voor iedereen. De BPW organiseert huurders in solidariteitsnetwerken en biedt juridische back-up, zowel inhoudelijk als moreel voor (flex)bewoners die voor hun rechten op willen komen.

Wil je meedoen of meer weten over de Bond Precaire Woonvormen? Kijk dan ook op: bondprecairewoonvormen.nl of like onze FB pagina.

Waar: ACU Voorstraat 71, te Utrecht.
Start presentatie 18 November 20:30 – nadien discusie.
Taal: Engels
Entree: Gratis

See this event on Facebook.

nl_NLNL