BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Housing Happening we Want WoonruimteKunst + Eten + Livemuziek + Politieke Discussie
=
Housing Happening.

Op zondag 17 Juni van 13:00 tot 17:00 organiseert de Utrechtse Groep We Want Woonruimte een Housing Happening. Eerder voerde zij, samen met de BPW, een kampeeractie voor meer betaalbare woonruimte met woonzekerheid voor (internationale) studenten. De Bond Precaire Woonvormen doet ook mee en roept iedereen op om ook te komen.

Wat is een Housing Happening? Een samensmelting van politiek, kunst en cultuur. De Housing Happening verandert het complexe en veelzijdige probleem dat de Utrechtse woningcrisis is, in tastbare verhalen van echte mensen. Kom erbij voor kunsttentoonstellingen, echte verhalen, heerlijk eten en livemuziek, maar ook voor discussie en het bouwen aan oplossingen voor de razendsnelle commodificatie van huisvesting.

Er bestaan echte alternatieven voor toenemende gentrificatie en de “vrije markt” die talloze huurders onder de armoedegrens duwt en waardoor vele bewoners op straat komen te staan. Op de Housing Happening zul je meer te zien en horen krijgen over deze alternatieven!

De kern van de Housing Happening is het besef dat de woningcrisis zich verder uitstrekt dan de huurder die in zes maanden tijd al op zes verschillende vloeren heeft geslapen, of de student die nachtenlang opblijft om een kamer te vinden voor zijn kortetermijncontract verloopt. De wooncrisis komt ook tot uiting in persoonlijke relaties die lijden onder de gevolgen van precair wonen, in problemen op het werk en op school door steeds langere reistijden naar het gegentrificeerde stadscentrum, en in de gevaren voor de mentale en fysieke gezondheid van onze generatie.

De oneindige draaideur van het precaire wonen moet worden gestopt, maar in september zal het probleem alleen maar groter worden: dan worden weer duizenden nieuwe studenten slachtoffer van de woningcrisis. Voeg je bij ons om te zeggen: tot hier en niet verder! Toon je solidariteit met allen die gedwongen zijn om te leven in onacceptabele woonvormen, om toe te kijken hoe hun gemeenschappen worden opgebroken, om uitbuitende wooncontracten te ondertekenen. Ook al behoor jij nu niet tot die groep – je kunt zomaar de volgende zijn.

 

-ENGLISH BELOW-
Art + Food + Live Music + Political Discussion

=
Housing Happening: a brand new way of discussing politics.

What is a Housing Happening? A collision between politics, art and culture, the Housing Happening distils an amorphous, multifaceted issue like the Utrecht housing crisis into tangible stories. Join us for artistic exhibitions, real stories, fresh food, and live music, as we discuss and build solutions against the rapid commodification of housing.

There exist real alternatives to the increasing gentrification and “way of the market” that is pushing countless renters below the poverty line and forcing the eviction of tenants right across the world. Throughout the day you will see and hear all about these!

At the center of the Housing Happening is the realization that the housing crisis extends beyond the renter who’s slept on 6 different floors in 6 months, or the student who stays up at night, trying to find a place to live after their short term contract expires. The housing crisis is expressed in personal relationships strained by precarious living, failing commitments to work and school caused by ever-expanding commutes to gentrified city centers, and our generation’s debilitated mental and physical health.

The constant revolving door of precarious living must be stopped, but in September, the problem will only deepen. Join us to put your foot down, and express your solidarity with all those who are forced into sub-standard housing, broken communities and exploitative contracts. Even if you aren’t affected today, tomorrow, it could be you.

nl_NLNL