BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Open brief aan Tweede Kamer tegen motie Koerhuis

OPEN BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER

Met grote ongerustheid hebben wij kennis genomen van de motie van VVD-kamerlid Daniel Koerhuis, die de regering oproept manieren te vinden om in de verhuurdersheffing voor 2019 prikkels in te bouwen om corporaties aan te moedigen -of te dwingen- dure sociale huurwoningen te verkopen om zo de bouw van goedkopere woningen te kunnen financieren.

RUIMTELIJK SEGREGATIE

De ruimtelijke segregatie, waarbij de centra van de steden alleen voor mensen met hogere inkomens of vermogen toegankelijk zijn en minder verdienende en vermogende groepen daar geen enkele kans meer maken, is nu al een groot en groeiend probleem. Door de verhuurdersheffing is het voor corporaties nu al heel verleidelijk hun bezit op duurdere locaties af te stoten, en dat in goedkopere buurten te compenseren. Duurdere woningen zijn vaak ook grotere woningen. Sociale huurwoningen die nu gebouwd worden zijn vaak klein tot heel klein. Hebben huurders geen recht op een ruime woning ?

WAT IS TE DUUR ?

Door het meetellen van deWOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel hebben het overgrote deel van de sociale huurwoningen in de centra van de steden al een puntenaantal van boven de 143 en zijn volgens de bedriegelijke systematiek van het WWS daarmee eigenlijk al te duur om nog een sociale huurwoning te zijn. Dat is absurd, want die woningen zijn ooit wel degelijk als sociale huurwoning gebouwd met het doel huurders te beschermen tegen de uitwassen van de markt.

WAT WILLEN HUURDERS?

Nieuwe huurders met een laag inkomen maken geen enkele kans in de centra van de steden. Zittende huurders in sociale huurwoningen willen in hun buurt blijven wonen en gewoon blijven huren bij hun corporatie. In de Amsterdamse gemeenteraad bestaat bij nieuwbouw een meerderheid voor de formule 40/40/20: 40 % sociale huur, 40 % vrije sector huur en 20 % koop. Die formule garandeert een gemêleerde stad waarin alle inkomens een plek kunnen vinden.

STOP DE VERKOOP!

Tussen 2009 en 2015 verdwenen er 262.000 sociale huurwoningen. Het aantal actief woningzoekenden is in Amsterdam gestegen van 47.359 in 2014 naar ruim 56.000 in 2016. Toch gaat de verkoop van sociale huurwoningen nog steeds door. De verkoop moet ophouden! Op bijna alle duurdere locaties in Amsterdam is het aantal sociale huurwoningen gezakt onder de door corporaties, huurders en gemeente afgesproken grens van 35 %. De VVD laat nu haar oog vallen op wat er nog over is. Dat moet ook maar verkocht worden. Vaak wordt er nu in Den Haag gezegd dat er bij de bouw en het beheer van woningen maar meer op lokaal nivo geregeld moet worden. De door de VVD voorgestelde extra prikkel is wat dat betreft een gotspe, en kan alleen maar leiden to verergering van de nu al grote problemen.

DE GEDEELDE STAD.

De centra van Amsterdam, Rotterdam, en Utrecht en andere steden hebben een groot deel van hun charme en aantrekkelijkheid te danken aan hun gemengde samenstelling. Een verdere elitisering van die centra is een slechte ontwikkeling. Ook voor de wijken buiten de centra is een gemengde samenstelling veel beter. Een gemengde en leefbare stad moet het uitgangspunt van een goed woon- en huurbeleid zijn, niet de ideologisch bepaalde inkrimping van de voorraad sociale huurwoningen die de VVD wil.

WEG MET DE VERHUURDERSHEFFING!

In het regeerakkoord is afgesproken dat de verhuurdersheffing op het nivo van 2017 gehandhaafd blijft. Wij zijn voor de afschaffing van die heffing. Een belasting op huren is onrechtvaardig en uniek in de wereld. De VVD wilde die heffing eigenlijk verhogen, en probeert blijkbaar via de omweg van deze motie alsnog politieke winst te boeken. Wij roepen u op om tegen deze slechte motie te stemmen. De stadcentra hebben juist meer, ook voor middengroepen toegankelijke, betaalbare sociale huurwoningen nodig om leefbaar, divers en aantrekkelijk te blijven.

met vriendelijke groet,

Frans van Tartwijk, huurder

Boudewijn Rückert, bestuursmedewerker bij huurderskoepel Stadgenoot

Fons Rietmeier, oud corporatiebestuurder

Han Wanders , Voorzitter Initiatief Betaalbaar Wonen Noord

Abel Heijkamp, Bond Precaire Woonvormen

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL