BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Verzet huurdersvereniging Arcade tegen nieuw beleid De Key.

ArcadelogoPERSBERICHT: Verzet huurdersvereniging Arcade tegen nieuw beleid De Key.
De acties tegen huisuitzettingen (door flexhuur) voor woonzekerheid verbreden zich. #solidariteit

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Persbericht ‘Geen gezin op straat’, Arcade 25 september 2017

GEZIN KEYHARD OP STRAAT GEZET! – NIEUW BELEID CORPORATIE DE KEY

Op 1 oktober aanstaande dreigt het jonge gezin van Busra Simsirel, met baby van acht maanden, op straat gezet te worden door De Key. Haar tijdelijke huurcontract is beëindigd en zij loopt in haar zoektocht naar andere huisvesting vast op de overspannen woningmarkt. Haar situatie is ook niet schrijnend genoeg om voor een vangnetregeling in aanmerking te komen. Arcade, de huurdersvereniging voor huurders van De Key, vindt dat zij niet op straat mag komen te staan en heeft De Key gevraagd waarom zij de 5% vrije toewijzingsruimte van woningen niet inzet om Busra aan woonruimte te helpen. Helaas tevergeefs. De Key houdt voet bij stuk.

Deze zaak is een uitvloeisel van het nieuwe beleid van De Key, een volledige flexibilisering van het woningbestand en de huurcontracten. Zonder rekening te houden met de gevolgen die dit voor huurders kan hebben. Gaat De Key hiermee de kant op van Uber en Airbnb? Wel de lusten, niet de lasten?

Maatwerk 5% regeling

De Key mag 5% van haar woningen vrij toewijzen aan woningzoekenden die via de reguliere weg onvoldoende geholpen zijn. De Key heeft die gemeentelijke Samenwerkingsafspraak ondertekend maar weigert dit maatwerk te verlenen voor Busra. De Key vreest precedentwerking. Dat mensen kinderen krijgen in een woning waarvoor een tijdelijk contract is afgesloten, komt voor rekening van de ouders, aldus De Key. Gezinsvorming dient onder die omstandigheden niet gehonoreerd te worden met vervangende huisvesting. Het gezin van Busra Simsirel moet plaats maken voor een nieuwkomer op de woningmarkt.

Acties

De Bond Precaire Woonvormen voert actie voor Busra om huisuitzetting te voorkomen. Tot op heden heeft dat geen resultaat opgeleverd. De Key geeft niet thuis en weigert te praten over een oplossing. Ook richting de gemeente is actie gevoerd. De Bond Precaire Woonvormen en Busra hebben ingesproken bij de raadscommissie wonen. Daar heeft wethouder Ivens toegezegd bij De Key erop aan te dringen om de 5% regeling toe te passen.

Arcade ondersteunt voluit de actie van de Bond Precaire Woonvormen. Kinderen horen in een veilige omgeving op te kunnen groeien. Een dak boven het hoofd is een elementaire levensbehoefte en bovendien een grondrecht. In dergelijke noodgevallen dient een goed verhuurder, in dit geval De Key, een behoorlijke oplossing te bieden aan de huurder. Arcade is van mening dat De Key als sociaal verhuurder hierin een zorgplicht heeft.

Waarom doet de gemeente niets?

De gemeente Amsterdam belijdt dat in Amsterdam geen enkel gezin op straat wordt gezet. Zij kan zelf geen woning toewijzen. Slechts zorgen voor noodopvang. Daarom wijst wethouder Ivens op de 5% Samenwerkingsafspraak en stelt dat die nog niet ten volle benut wordt. Met andere woorden, De Key dient voor een oplossing te zorgen. En zo valt het gezin van Busra tussen de wal en het schip.

Wat legt deze situatie van Busra bloot?

Tijdelijke contracten moesten een oplossing bieden voor de huisvestingsproblematiek van jonge mensen. Na die tijdelijke woonvorm zou wel een permanente oplossing voor de huisvesting gevonden worden, zo was de gedachte. Echter, in een overspannen woningmarkt als de Amsterdamse is dat een illusie gebleken. Bovendien staan flexibele huurcontracten door gebrek aan woonzekerheid de opbouw van een stabiel leven in de weg, waaronder gezinsvorming. Omdat dit soort contracten in heel Nederland de norm dreigt te worden, moeten we ons afvragen of die consequentie voor de samenleving wel een gewenste ontwikkeling is. Arcade is van mening dat huurcontracten voor onbepaalde tijd de norm dient te blijven.

Verzet Arcade tegen nieuw beleid De Key

De Key voert sinds 2016 een nieuw rigide beleid dat al haar sociale woningen worden toegewezen aan jongeren met wie tijdelijke contracten (maximaal 5 jaar) worden afgesloten. Dit beleid is verankerd in de statuten van De Key. Arcade heeft bezwaar gemaakt tegen de toestemming van minister Blok inzake de statutenwijziging van De Key. De Autoriteit Woningcorporaties moet hierover nog een besluit nemen namens de minister.

Met dit nieuwe beleid heeft De Key het idealistische van Lieven De Key en het sociale van Onze Woning (de twee voorlopers van De Key) ver achter zich gelaten. Daarvoor is een ‘keyhard’ beleid in de plaats gekomen, waarbij maximaal rendement binnen het volkshuisvestelijk systeem de belangrijkste drijfveer lijkt te zijn. Als Ome Joop Beaux dit hoort draait hij zich om in zijn graf!

Namens het bestuur van Huurdersvereniging Arcade,

Eef Stoffels, voorzitter

Voor contact:

eefstoffels@hvarcade.nl

info@hvarcade.nl

————————————————————————————————————————————————–

Meer weten? Lees ook het Persbericht van Arcade ‘Inzake bezwaar statutenwijziging de Key’.

Lees hier de inspraak text bij Raadscomissie wonen – Amsterdam 20 September 2017 – bijdrage Bond Precaire Woonvormen

of de bijdrage van Huurdersvereniging Oost

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL