BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Steun groeit voor gezin dat met huisuitzetting wordt bedreigd

foto3In augustus zijn de Bond Precaire Woonvormen (BPW), Doorbraak, Niet Te Koop en anderen begonnen met een campagne ter ondersteuning van een gezin met een baby in Amsterdam. Dat gezin dreigt wegens beëindiging van hun flexhuurcontract per 1 oktober uit hun woning te worden gezet door de verhuurder, woningcorporatie De Key. Inmiddels groeit de steun voor het gezin gestaag. Teken ook de petitie tegen flexhuren en doe mee met het actiebezoek bij De Key op 12 september!

Het gezin van moeder Busra, vader Zoubair en hun kind Souhaib krijgt geen vervangende woonruimte aangeboden door De Key en dreigt daardoor op straat te belanden. Steeds meer huurders komen in de knel door de inperking van sociale huur en de flexibilisering van het huren. Om huisuitzetting te voorkomen legde Busra een tijd geleden contact met de BPW. In samenwerking met haar lanceerden de BPW en andere organisaties en individuen een petitie tegen de dreigende dakloosheid van het gezin. Meer in het algemeen is die petitie ook gericht tegen de rampzalige gevolgen van de flexhuurpolitiek waar De Key en veel andere woningcorporaties helaas een warme voorstander van zijn.

Wij vragen woningcorporatie De Key:
– laat dit gezin wonen in hun huis;
– stop de huisuitzetting en biedt hen woonzekerheid;
– wijzig het beleid dat steeds meer flexnomaden en dakloosheid creëert;
– stop met de flexibilisering van onze sociale huurwoningen;
– bied vaste huurcontracten aan;
– gelijke rechten: bij huisuitzetting herhuisvesting, ook voor flexhuurders;
– stop het dumpen van sociale verantwoordelijkheid. De Key is als woningcorporatie verantwoordelijk voor stabiele huisvesting voor al haar huurders.

Inmiddels hebben zo’n 700 mensen de petitie ondertekend. Onder de ondertekenaars zitten ook huurders die eerder al het slachtoffer zijn geworden van de flexhuurpolitiek van De Key. De campagne tegen de dreigende huisuitzetting wordt bovendien ondersteund door Amsterdamse organisaties als Huurdersvereniging Oost, Huurdersvereniging De Pijp, Faircity, de Bijstandsbond en het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord, en door landelijke organisaties als de Woonbond. “Deze huisuitzetting illustreert de desastreuze uitwerking van tijdelijke contracten op huurders en de maatschappij”, aldus Woonbond-medewerker Jannie Komduur. Eerder besteedde de Woonbond al aandacht aan de #Fuckflex-campagne, een recent initiatief van de BPW. Ook de Huurdersvereniging Almere, DwangArbeid Nee Groningen (DANG) en de Werkgroep Huurders van de PvdA steunen Busra, haar man en hun baby van zeven maanden.

Inspiratiebron

Busra heeft contact gehad met diverse media, wat heeft geleid tot twee video-interviews, met AT5 en Knooppunt TV. Samen met andere activisten heeft ze op twee middagen meer dan 130 steunhandtekeningen opgehaald, bij de inwoners van het flatcomplex waar ze woont en in een winkelcentrum bij haar in de buurt. Veel flatbewoners toonden zich positief over de petitie-actie. Ze konden zich goed verplaatsen in de situatie van Busra, omdat ze ook flexhuurders zijn. In alle gangen en in de lift van de flat hingen studenten en andere buurtbewoners actieposters op met de slogan “Stop huisuitzettingen”. Vroeger of later worden ook deze flexhuurders door de verhuurder gedwongen om hun woonruimte te verlaten. Die woononzekerheid levert hen heel veel stress op. De roep om dat te gaan veranderen wordt dan ook breed gesteund.

Door steun te gaan zoeken in een buurt waar veel sociale huurwoningen zijn veranderd in tijdelijke flexhuurwoningen, krijgt Busra uit de eerste hand ervaringsverhalen van andere flexhuurders te horen. Onder huurders en woningzoekenden blijkt een brede solidariteit te leven met haar gezin. Journalisten, brandweermannen, baanlozen, docenten, hulpverleners, zzp-ers, gepensioneerden, kunstenaars, horecamedewerkers en allerlei andere mensen hebben de petitie tegen huisuitzetting inmiddels ondertekend. Ze spreken hun steun en verontwaardiging uit. De strijd tegen flexhuren is niet alleen een gevecht van studenten en andere jongeren. Het is een zaak van alle mensen die nu of in de toekomst een woonruimte huren of willen gaan huren.

Handtekeningen ophalen.

Handtekeningen ophalen.

Met haar actie tegen dreigende huisuitzetting kan Busra een belangrijke inspiratiebron vormen voor andere huurders in haar woonomgeving en daarbuiten. Met twee video-oproepen spoort ze iedereen aan om de petitie te tekenen en mee te doen aan de actie op 12 september, vanaf 14:00 uur bij het hoofdkantoor van De Key, Hoogte Kadijk 179 in Amsterdam. Daar zal de petitie worden aangeboden aan De Key en de druk op de woningcorporatie worden opgevoerd.

Harry Westerink

Handtekeningen ophalen.

Handtekeningen ophalen.

Handtekeningen ophalen.

Handtekeningen ophalen.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL