BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Stichting Meesteren Ontmaskerd

antonius-20161106_164215“Genadeloze uitbuiting van kwetsbare huurders in Rotterdam”.

De BPW is benaderd door Stichting “Op Weg Naar Huis” uit Rotterdam. Zij probeert mensen die dak of thuisloos zijn geraakt via een zorgtraject weer op weg te helpen in de maatschappij. Door een tekort aan woonruimte in Rotterdam is het niet makkelijk om betaalbare woonruimte voor hen te vinden. Ook de (discriminerende) “Rotterdamwet” helpt niet mee. Die wet bepaalt dat bewoners die minder dan 120% van het minimuminkomen verdienen geweerd kunnen worden uit bepaalde delen van de stad.

Zodoende ging Op Weg Naar Huis in juni 2016 in zee met Stichting Meesteren. Sindsdien wonen 22 cliënten in voormalig verzorgingstehuis Antonius IJsselmonde te Rotterdam. Het pand is eigendom van het noodlijdende zorgbedrijf Laurens en staat op de nominatie verkocht te worden. ( evt. aan Stichting Meesteren).

“In eerste instantie leek Meesteren een goedbedoelende alternatieve stichting zonder winstoogmerk,” stelt Yolanda Groeneweg, voorzitter van Op Weg Naar Huis. “We waren blij met deze partner, maar al snel bleek de boel heel anders in elkaar te zitten. De problemen begonnen toen het contract werd voorgelegd. Het stond vol met dubieuze voorwaarden. We kregen de keuze: of geen deal, of een bruikleenovereenkomst voor cliënten van 350 euro (!!) en, in verband met de wederkerigheid, minimaal 10 tot 16 uur per maand werkzaamheden voor Meesteren Job Center per persoon. En dat voor een ruimte zonder slot, 1 douche per 16 personen en 1 keuken voor inmiddels c.a. 100 mensen”.

Op Weg Naar Huis vroeg na of dit kon, stelde kritische vragen, liet zelf een alternatief contract opstellen door een advocaat dat werd geweigerd door Meesteren. Het dubieuze “bruikleen”-contract van Meesteren werd niet getekend. Voor een rechteloos bruikleencontract mag immers geen huur/tegenprestatie in geld (euro’s) of natura (arbeid) worden gevraagd.

Sindsdien wonen mensen op een bonte mix van “flex”contracten/situaties in het pand. Sommigen wonen zonder enig contract met Meesteren. Andere huurders in het pand hebben wel het dubieuze Meesteren contract getekend. Naar verluidt wonen er ook bewoners met een “echt” rechteloos bruikleencontract a 0 euro, op een andere etage in het pand.

Rechteloos wonen en rechteloos werken
Bewoners konden naast een woonplek ook allerlei “vrijwilligers”-werkzaamheden verrichten voor de “ideële” Stichting Meesteren. Hen werd een beloning in het vooruitzicht gesteld. “Ook zouden we korting krijgen op de huur”, zegt bewoner M., die anoniem wenst te blijven.

“Mijn man en ik werkten per persoon minstens 60 uur per week voor de Stichting Meesteren. We belden bedrijven voor voedsel voor een gaarkeuken, draaiden nachtdiensten, receptiediensten. Ook haalden we voedsel op, we inventariseerde het, kookten, we serveerden, maakten voedselpakketten voor bewoners, en deden de afwas. Ook deden we marketing voor Meesteren: websites maken, nieuwe bedrijven benaderen. Ik stuurde zelfs stagiaires aan die communicatie en marketing studeerden.”

Er werd hen mondeling beloofd dat ze €2500 per persoon per maand zouden gaan verdienen, zegt M.. “We zitten nu in de startfase, kregen we te horen. Daarom kon er zelfs nog geen “vrijwilligers”-vergoeding betaald kon worden. Er was nog onvoldoende geld.  Later zouden we het betaald krijgen. Maar later kwam niet. Mijn partner heeft 1,5 jaar voor Meesteren gewerkt en ik zelf 3 maanden. We hebben nooit een cent ontvangen”.

“We geloofden in het project. We wilden mensen helpen, die, net als wijzelf, in een moeilijke positie zaten. Er kwamen mensen die echt honger hadden. Op zo’n moment help je mensen. Je gaat er niet vanuit dat een organisatie je dan zo misbruikt.”

“Toen we vragen begonnen te stellen, begonnen de intimidaties. Meesteren heeft door zich voor te doen als hulpverlener, zichzelf toegang verschaft tot ons medisch dossier en via Jeugdbescherming onze 2 kinderen uit huis laten plaatsen. Ongelooflijk,” briest M.. “Alsof je in een foute B-film terecht bent gekomen” zegt haar man J.P. Het stel heeft inmiddels juridische stappen ondernomen en aangifte gedaan.

“Wie moeilijk doet, word toegang tot het pand ontzegd of op een andere manier weggewerkt,”stelt Yolanda Groeneweg, die dit aan den lijve ondervond. “Stichting Meesteren heeft mij fysiek de toegang tot het pand ontzegd. Mijn cliënten lopen daar gewoon rond. Dit is gevaarlijk”.  Meesteren weigerde sloten op de woonunits te plaatsen, na lang aandringen van stichting Op Weg Naar Huis kregen de clienten een tweedehands slot, sommige sleutels passen op diverse deuren, dus is er nog steeds geen veiligheid. Groeneweg:“Als we contact opnemen met eigenaar Laurens verwijst deze direct naar Stichting Meesteren. Ze willen niet met ons gesprek. Ik zit met mijn handen in mijn haar. Het gaat hier om een hele kwetsbare doelgroep. Wij willen een veilige plek bieden”.

De BPW heeft meerdere getuigenverklaringen in haar bezit die de gang van zaken bevestigen. Een vrijwilliger van de BPW heeft meegeholpen de huisvrede voor enkele bewoners te waarborgen.

Niet de eerste keer
Eerder trokken huurders van Meesteren op een andere locatie ook al aan de bel met een soortgelijk verhaal. De “truc” lijkt als volgt te werken:
1. Doe alsof je een pand koopt.
2. In aanloop naar koop wordt je alvast beheerder en creëer je de schijn van een maatschappelijke invulling.
3. In de tussentijd laat je (“bruikleen”)huurders het volle pond betalen (en eventueel voor je werken/investeringen doen).
4. Je zegt het contract met huurders op als bijv. de koop niet door gaat.
5. Je zet huurders met korte opzegtermijnen uit.
6. Je steekt het geld in de zak en vertrekt naar een volgende locatie.

Dreigende Huisuitzetting
Vanaf 15 november 2016 is het “contract” ,zonder opgaaf van redenen, opgezegd en zijn de opgevangen mensen als het aan stichting Meesteren ligt weer terug bij af: dakloos. Wel kunnen zij onder nieuwe voorwaarden blijven huren via deze stichting. Meesteren (en de talrijke gelieerde stichtingen) blijken overigens nauwe banden te hebben met gemeente Rotterdam en ook voor hen panden te beheren. Hier staan ze nog vrolijk lachend op de foto met Leefbaar Rotterdam wethouder Struijvenberg met een Hart voor Rotterdam award.

meesteren-en-struijvenbergDe BPW stelt: “Als dit klopt, worden hier onder het mom van maatschappelijk verantwoord ondernemen kwetsbare mensen uitgebuit. Hier moet nu echt een einde aan komen. Iedereen verdient woonzekerheid. Wij roepen alle partijen op om hier zorg voor te dragen”

De Rotterdamse SP heeft inmiddels raadsvragen gesteld over de penibele huisvestingssituatie. Wij wensen dat de politiek en Laurens hun verantwoordelijkheid pakken en een einde maken aan deze wantoestanden  Bewoners beraden zich samen met BPW op verdere stappen om een huisuitzetting te voorkomen en hebben een advocaat ingeschakeld.

EISEN
– We eisen dat Laurens stopt met zaken doen met dubieuze bedrijven als Stichting Meesteren.
– Wij willen dat Laurens met “Op Weg Naar Huis” naar een oplossing zoekt voor de voortzetting van de bewoning in dit pand met een fatsoenlijk huurcontract.
– Gemeente Rotterdam moet mensen huisvesten met huurcontracten en stoppen met uitbesteding aan antikraakbureaus die werken met wurgcontracten.
– Goede (her)huisvesting van daklozen en flexhuurders.

 

INFOMIDDAG voor Bewoners
Vrijdag 11 November 15:00 organiseert de Bond Precaire Woonvormen een infomiddag voor alle bewoners van de Antoniushove.

Locatie: Grote Hagen 92 (Wijkgebouw Pit 010) Rotterdam.
We gaan het hebben over de nieuwe contracten van Meesteren, informeren bewoners met verschillende typen contract over hun rechten, bespreken de ontstane situatie en (evt. gezamenlijk) te nemen stappen.

We vragen mensen hun ervaringen met Meesteren ook te delen met de BPW.
Vragen stellen kan ook via dit formulier.

Voor meer (achtergrond) informatie of contact met de bewoners kunt u contact met ons opnemen.

 

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL