BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Workshop Isabell Lorey: precair wonen en sociale strijd

Isabell Lorey

Uitgeverij Octavo Publicaties nodigt op 19 oktober activisten en denkers uit om deel te nemen aan een workshop met Isabell Lorey, een van de belangrijkste denkers over precariteit van dit moment, over collectieve organisatie en verzet op het knooppunt van bestaansonzekerheid, wonen en sociale strijd.

De Bond Precaire Woonvormen neemt deel aan de workshop, en nodigt haar leden, donateurs en symphatisanten uit om ook mee te doen. De voertaal is Engels.

Precariteit, oftewel bestaansonzekerheid, is steeds meer een realiteit voor uiteenlopende groepen mensen, van laaggeschoolden tot studenten en van kleine creatieven tot vluchtelingen en huishoudelijk werkers. Steeds meer raakt deze onzekerheid niet alleen ons werk, maar dringt ze ook ons alledaagse leven binnen. Ook buiten werktijd, in onze relaties met anderen, worden onze levens steeds mobieler, flexibeler en kwetsbaarder. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen.

Door neoliberale hervormingen is de huizenmarkt steeds meer het terrein geworden van een verregaande precarisering. Huren stijgen; tijdelijke huurcontracten verdringen het vaste contract; en grote partijen sociale huurwoningen worden per opbod verkocht aan beleggingsfondsen – en dus onttrokken aan de publieke woningvoorraad. Dit woonbeleid, zeker in Amsterdam, is een katalysator van de groeiende kloof tussen arm en rijk, waardoor de segregatie en uitsluiting in onze maatschappij toenemen.

Is er een uitweg? In deze workshop willen we aan de hand van het thema wonen met elkaar onderzoeken hoe we gezamenlijk antwoorden kunnen formuleren op de crisis waarin leven en werk door neoliberaal beleid zijn beland. Het doel is om ervaringen en kennis uit te wisselen en verbindingen in kaart te brengen tussen sociale werkelijkheden en persoonlijke situaties die op het eerste gezicht ver uit elkaar liggen. Hoe kunnen we het oprukken van precaire woonsituaties stoppen? Hoe hangt uitbuiting op de woningmarkt samen met andere vormen van kwetsbaarheid, zowel sociaal als subjectief, bijvoorbeeld onder invloed van gender, etniciteit, herkomst en/of seksualiteit? Hoe kunnen we de strijd voor betaalbare woonruimte verbinden met andere vormen van sociale strijd, zoals feminisme, antiracisme, en het recht op goede, betaalbare zorg voor iedereen? Deze en meer vragen zullen in een informele omgeving aan bod komen.

Over de workshop

Isabell Lorey is politiek wetenschapper. Ze is verbonden aan het European Institute for Progressive Cultural Policies (eipcp) en geeft daarnaast les aan verschillende universiteiten en instellingen in Europa.

Deze workshop over precair wonen en sociale strijd is mede geïnspireerd op haar boek Het regeren van precairen, dat in oktober bij Octavo Publicaties wordt uitgegeven. De Engelse vertaling (State of Insecurity) van het Duitse origineel (Die Regierung der Prekaren, 2012) verscheen vorig jaar bij Verso.

De workshop wordt geleid door Femke Kaulingfreks.

Omdat de ruimte beperkt is, graag aanmelden per email: info@octavopublicaties.nl

‘s Avond vindt om 20:00 de officiële presentatie van het boek plaats in Spui25, met een lezing van Isabell Lorey, en presentaties van We Are Here/Here to Support, het collectief van en voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam, en Robin Celikates.

WORKSHOP 19 OKTOBER
Locatie: OT301, 2de verdieping
Overtoom 301, Amsterdam
Aanvang: 16:30
Zaal open vanaf 16:00

Facebook event:  https://www.facebook.com/events/513978412141767/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1474974450636472

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL