BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Op visite bij Stadgenoot: Stad voor iedereen, wonen is een recht!

Stadgenoot actie flyer30 mei om 13:00 vind een solidariteitsbezoek in het hoofdkantoor van Stadgenoot plaats (Sarphatistraat 370 Amsterdam). Check het facebook evenement.

We nodigen je van harte uit om te komen.

Dit bezoek is bij Stadsgenoot aangezien zij met allerlei flex- en tijdelijke contracten het huurrecht ontduikt en ondanks haar “sociale opgave” actief lobbyt om huurdersrechten te laten verdwijnen. Deze actie is ook in solidariteit met bewoners overal in Europa die in woononzekerheid verkeren en hun recht op stad opeisen.

Stadgenoot zegt zelf: “Kan je geen vrije sectorhuur of koopwoning betalen? Dan moet je de stad uit!”

Wachtlijsten in Amsterdam groeien door gentrificatie, privatisering en verkoop van sociale woningbouw. Ondertussen zijn er nieuwe 2- en 5-jarencontracten waardoor huren verder geflexibiliseerd worden en de woonzekerheid verder ondermijnd wordt.

Met een steeds verder krimpende voorraad betaalbare woningen worden veel (tijdelijke) bewoners gedwongen als nomaden door de stad te trekken, of zelfs de stad te verlaten.

Op 30 mei komen de Europese huisvestingsministers samen in Amsterdam om plannen te smeden voor het verder gentrificeren en onbetaalbaar maken van onze steden. Daarom komen van 28 tot 30 mei huisvestingsactivisten uit heel Europa naar Amsterdam om een tegengeluid te laten horen. Informatie over het programma is te vinden op www.bondprecairewoonvormen.nl.

Wij eisen:
– Directe controle over huisvesting en investeringen door de bewoners;
– Een voor iedereen toegankelijke, eerlijke en open stad;
– Stop flexibilisering en verkoop van sociale huurwoningen.
– Sociale rechten voor iedereen, arm en rijk.

Flex of niet flex, wonen is een recht.

Flexnomaden komen naar je toe dit voorjaar!

This solidarity visit is made possible by: Faircity, Recht op Stad, European Action Coalition for the Right to housing and the City, Bond Precaire Woonvormen. Please let us know if you want to support and participate.  email:contact@bondprecairewoonvormen.nl

English info: http://www.housingnotprofit.org/en

ENGLISH
————————–————————–————————–——————-
City is for Everyone!
Housing is a right!

Solidarity Visit, May 30, Stadgenoot, Amsterdam.
– Fair City – Bond Precaire Woonvormen – EU Coalition – Recht op Stad – and
other supporters

On May 30 we are planning a public meeting and solidarity visit at the headquarters of Stadgenoot. This public housing corporation is known for bypassing tenant rights by using all kinds of flexible temporary contracts. Stadgenoot lobbied for the nationwide destruction of housing security and
cancellation of tenant rights.

Waiting lists in Amsterdam are growing as a consequence of gentrification, the privitization of social housing. Meanwhile, through newly created two and five year contracts, renting is being flexibilised while security of tenure is destroyed. With an ever shrinking public housing stock many (temporary) tentants are forced to live nomadic lives and leave the city without any social (re) housing rights. We find this unacceptable.

Stadgenoot states: Don’t you have money to rent or buy in the private sector? Then you have to move out of town!

On May 30 the European housing ministers come together in Amsterdam to make plans to further gentrify our cities and make them unaffordable. Therefore housing activists from across Europe will come to Amsterdam from 28 to May 30 to protest. Information about the program can be found at www.bondprecairewoonvormen.nl.

We demand:
– Direct control over housing and housing investments by the residents;
– A publicly accessible, open and fair city;
– Stop flexibilisation and sale of social housing.
– Social rights for all, rich and poor.

Flex or not fle? Housing is a right

Housing nomads are coming to visit you this spring!

Join us on May 30th at 14:00 at the headquarters of Stadgenoot.
Sarphatistraat 370,
1018 GW
Amsterdam

For more information:
contact@bondpreairewoonvormen.nl
English info: http://www.housingnotprofit.org/en

 

Want to know more about the flexibilisation of housing and work, genrtrification and housing corporation Stadgenoot?

Watch the Docu “Alles Flex?” (All Flex?)  Dutch with English Subtitles. (www.thefutureofwork.eu) Stadgenoot gives her vision housing and right to the city

Wil je meer weten over flexibilisering van wonen en werken, gentrificatie en woningcorporatie Stadgenoot?

Kijk dan de docu “Alles Flex?”. Deze is nu Nederlands ingesproken met Engelse ondertiteling. (www.thefutureofwork.eu). Stadgenoot geeft daarin haar visie op wonen en recht op de stad.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL