BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Afschaffing huurbescherming dreigt door wet doorstroming huurmarkt

John-BPW-posterOp dinsdag 9 Februari word er in de 2e kamer gestemd over de wet doorstroming huurmarkt. De wet beoogd o.a de introductie van 1- en 5-jarige huurcontracten die breed toepasbaar zijn. Ook word de Leegstandwet uitgebreid met de categorie te koop staande huurwoningen. Om doorstroming uit en verkoop van sociale woningen te bevorderen worden de huren alweer fors verhoogd en contracten tijdelijker gemaakt.

Het debat over deze ingrijpende aanslag op het huurrecht is binnen een week afgeraffeld. Er was een ware regen aan amendementen, waardoor geen enkele partij het overzicht meer heeft. Afhankelijk van welke partij het laatst het woord had werden of de ouderen ontzien ten koste van de gezinnen, of de gezinnen ten koste van de ouderen. Een zo ingrijpend systeem als het huurrecht verdient meer aandacht.

Symbool-politiek.

De BPW stelt dat het echte probleem aan de aanbod zijde ligt; een groeiend tekort aan publiek/sociale woningbouw, dit word niet opgelost door deze wet. Sterker nog, de activiteiten van woningbouwcorporaties word ernstig ingeperkt.  Minister Blok heeft tot doel zo veel mogelijk mensen via tijdelijke contracten en huurverhogingen uit de publiek sociale huursector te jagen. De vrije markt moet het op gaan lossen. Met alweer een forse inperking van de rechten van huurders.

Stop Flexibilisering
De BPW is fel tegenstander van de flexibilisering van het huren. De bestaande problemen met tijdelijke verhuur zijn nu al heel groot (zie www.bondprecairewoonvormen.nl) en worden niet opgelost. Steeds meer huurders komen buiten het sociale systeem van de huurbescherming te staan zonder sociale (her)huisvestingrechten. Dit leidt tot groeiende woononzekerheid onder grote groepen huurders.  In recente jaren zijn de mogelijkheden voor tijdelijk verhuur steeds verruimd zonder dat daar rechten voor huurders tegenover stonden.

2006 Campuscontracten
2010 Rechteloze Antikraakcontracten
2013 Uitbreiding Leegstandwet 5, 7, 10 jaar
2016 1-5 jaren contracten + uitbreiding Leegstandwet met de categorie te koop staande huurwoningen

Verdringing
Slechte huurcontracten verdringen stukje bij beetje goede huurcontracten. Voor jongeren is er nu al vaak geen keuze meer; het is flex wonen of niet wonen. Door de wet doorstroming huurmarkt wordt flexwerken en flexwonen de norm. Alles Flex is het motto van deze regering.

Zoals de stemverhoudingen nu liggen lijken bijna alle partijen in te stemmen met de wet. Ook de PVDA, ondanks dat dit in strijd is met de
aangenomen motie op het partij congres vorig jaar om de  huurbescherming te behouden.  “Ze vegen hun kont af met deze motie” stelt Anita Engbers die eerder alarm sloeg met de werkgroep Huurders in de PVDA.  De coalitie Rutte-Samson offert nu dus ook het huurrecht op.  Dit gaat leiden tot een toename van het aantal huisuitzettingen.

Actieve Huurderstrijd
De BPW roept huurders op om in verzet te komen. “Doorstroomfetisjisme bij bestuurders maakt huurders inwisselbaar en huren duur. De echte oplossing is bouwen. Tijdelijke contracten zijn geen oplossing voor de schaarste. De huurbescherming is er juist voor uitgevonden om mensen te beschermen in een markt van schaarste en om te voorkomen dat huurders inwisselbaar worden”.
Solidariteit van onderop is ons antwoord tegen de plannen van deze regering. In de Amsterdamse Kolenkitbuurt voeren flex- en vaste huurders sinds vorige maand samen actie voor behoud van sociale woningen, recht op stad en woonrechten voor iedereen.

Sluit je aan in de strijd, tegen woononzekerheid!

Lees hier onze brief aan de politiek naar aanleiding van de wet jongeren-contracten
(Christenunie)  en de Wet doorstroming huurmarkt (VVD)

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL