BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Exit huurbescherming jongeren dreigt door wet Christenunie

CAD6qrRWAAAZZtA.jpg largeJongerencontracten zijn de volgende loot aan de uitdijende stam van tijdelijke huurcontractvormen.  Vandaag word de wet tijdelijke jongerencontracten (34156) in de Tweede Kamer behandeld.

De wet zal er voor zorgen dat jongeren tot 28 jaar nauwelijks nog een woning met huurbescherming kunnen krijgen. De BPW is fel gekant tegen deze flexibilisering van het wonen en zal zich samen met huurders blijven verzetten tegen de gelegaliseerde bestaansonzekerheid. De afgelopen jaren zijn de wetten rond tijdelijke verhuur steeds verder verruimd, verlengd en geliberaliseerd met  een groeiende groep van geprecariseerde huurders in permanente bestaansonzekerheid als gevolg. Alles moet flex en tijdelijk is de dominante neo-liberale  ideologie. Word actief. het is hoog tijd voor actieve huurdersstrijd!

Volg om 10:35 live verslag van het plenaire debat via @PrecWoonvormen 

Lees hier het verslag van het debat.

“Vrijwel alle partijen zien in dat de woningmarkt voor alle doelgroepen, maar jongeren in het bijzonder structurele langetermijn oplossingen nodig heeft. Zelfs Roald van der Linde (VVD) erkent dat het probleem in de woningmarkt aan de aanbodzijde ligt. Desondanks steunt hij dit voorstel dat weer rommelt aan de vraagzijde.

Het huidige voorstel wordt terrecht gezien als een tijdelijk lapmiddel, zoals ook de Raad van State heeft aangegeven. Iedereen weet immers dat de woningnood niet binnen 5 jaar opgelost zal zijn. Wouter Koolmees (D66) merkt op dat tijdelijke contracten in Amsterdam geen oplossing bleken omdat jongeren na 5 jaar nog altijd hoog genoeg op de wachtlijst staan.

PvdA, CDA en D66 vragen zich af wat er gebeurt bij het einde van de 5 jaar van een jongerencontract. Is er dan geen zorgplicht nodig dat de verhuurder zorgt dat jongeren dan niet alsnog dakloos worden? Farshad Bashir (SP) weet wel wat er gebeurt bij het einde van een tijdelijk contract. Jongeren worden dan gedwongen tot een volgend, vaak nog slechter, tijdelijk contract. Bashir roept de vraag op waar de flexibilisering zal ophouden. Zijn er straks ook flexdiploma’s of zelfs flexkinderen?

Zonder er kritisch over na te denken geloven D66, CDA, SGP, en VVD de bewering van de Christenunie dat het afpakken van bewonersrechten leidt tot meer huizen. De PVV maakt het nog een stapje bonter door te stellen dat de kwaliteit van de woningen er zelfs door omhooggaat. In werkelijkheid zullen tijdelijke contracten alleen maar leiden tot meer huurverhogingen.

Alleen de SP en de PvdA zijn duidelijk over de oplossing voor het woningtekort; Meer woningen. De verhuurdersheffing heeft er inmiddels voor gezorgd dat er in 2014 40% minder is geïnvesteerd in betaalbare woningen.

Huurbescherming is volgens Albert de Vries (PvdA) belangrijk voor heel veel mensen. Hij krijgt hierin bijval van de SP. Vaste contacten dienen volgens hen dan ook de norm te blijven. De “grillen” of “creativiteit” van kwaadwillende verhuurders wordt ook door Erik Ronnes (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) als gevaar gezien. Dit gevaar wordt bij tijdelijke contracten alleen maar groter.

Roelof Bisschop en Farshad Bashir (SP) zijn de enigen die inzien dat het reserveren van een deel van de woningvoorraad voor een bepaalde groep tot gevolg zal hebben dat de woningnood voor alle mensen buiten die doelgroep nog erger wordt. Een andere zeer kwetsbare groep die volgens de SGP beschermd moet worden zijn vluchtelingen, waarover de PVV iets eerder gezegd had dat die vooral geen dak boven hun hoofd moeten krijgen.

Er zijn al allerlei flexcontracten voor woningen. Een verdere stapeling hiervan is onwenselijk. Daarom stelt Farshad Bashir (SP) voor om als er weer een nieuw flexcontract wordt geïntroduceerd tenminste een einde te maken aan anti-kraak contracten”.

 

Lees hier de eerdere reactie van de Bond Precaire Woonvormen op het jongerencontract Christenunie

Ook Minister Blok is bezig met nieuwe wetten om huurrechten af te breken via allerlei nieuwe tijdelijk contractvormen.

De BPW reactie op het wetsvoorstel ter verruiming van tijdelijke verhuur  Minister Blok   

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL